ทางหลวงชนบทแจง ห้ามรถจักรยานยนต์ ขึ้นสะพานภูมิพล

กรมทางหลวงชนบท ชี้แจงกรณีห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นบนสะพานภูมิพล เนื่องจากเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ชี้แจงกรณีห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นบนสะพานภูมิพล โดยระบุว่า เนื่องจากสะพานภูมิพลมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 54 เมตร ทำให้มีเชิงลาดสะพานที่ชัน 3.5 – 5% มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทำให้รถจักรยานยนต์ต้องใช้ความเร็ว ในระยะทางที่ยาวเพื่อไต่ระดับความสูงถึง 50 เมตร อีกทั้งทางลงที่ลาดชันและมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบกับความเร็วลมบนสะพานค่อนข้างแรง ส่งผลให้การควบคุมความเร็ว และการทรงตัวของจักรยานยนต์ทำได้ยาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะการเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย

695700-01
ทั้งนี้ จากสถิติอุบัติเหตุที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึงเมษายน 2559 พบว่า บนสะพานภูมิพล เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 169 ครั้ง แยกเป็นรถยนต์ทุกประเภท 133 ครั้ง คิดเป็น 79% และรถจักรยานยนต์ (ฝ่าฝืนป้ายห้าม) ทั้งสิ้น 36 ครั้ง คิดเป็น 21% ในการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย และบาดเจ็บ จำนวน 32 ราย ทั้งที่มีข้อบังคับจราจรห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานแล้ว

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง