เขื่อนศรีนครินทร์ น้ำน้อยสุดในรอบ 36 ปี

เขื่อนศรีนครินทร์ ปริมาณน้ำกักเก็บน้อยสุด ในรอบ 36 ปี ด้าน ผอ. ยันมีเพียงพอส่งให้ประชาชนกิน – ใช้ ถึงฤดูฝน

วันนี้ (3 พ.ค.) นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำกักเก็บสามารถใช้การได้อยู่ที่ 1,650 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 890 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15

696233-01

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ภัยแล้งปีนี้รุนแรงที่สุดตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนมา (พ.ศ. 2523) หรือ ในรอบ 36 ปี แต่ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด จะเพียงพอสำหรับส่งให้ประชาชนในพื้นที่เขตชลประทานลุ่มน้ำแม่กลอง รวมไปถึงลุ่มเจ้าพระยาบางส่วน ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และทำการเกษตรได้จนถึงช่วงฤดูฝนของปี 2559

ส่วนราษฎรที่อาศัยอยู่นอกเขตชลประทานนั้น อาจต้องประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งในบางจุด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่าย กำลังเร่งบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ แม้จะพบว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แต่นายวีระศักดิ์ ได้ระบุว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นมีน้อยมาก จนไม่มีประสิทธิภาพด้านการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้ จึงอยากฝากให้ผู้ใช้น้ำทั่วประเทศได้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อสู้กับวิกฤตการณ์ภัยแล้งไปให้ได้

ที่มา INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง