อาลัย! ‘อุชเชนี’ ศิลปินแห่งชาติ กวีนิพนธ์ สิ้นแล้ว

อาลัย! ศิลปินแห่งชาติ กวีนิพนธ์ ‘อุชเชนี’ สิ้นแล้ว หลังป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

วันนี้(8 พ.ค.) มีรายงานว่า นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 13.15 น. สิริรวมอายุ 97 ปี

อุชเชนี

ทั้งนี้ จะตั้งศพสวดอธิษฐาน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม เวลา 19.30 น. ณ โบสถ์วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สำหรับพิธีฝังส่งวิญญาณ วันที่ 11 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. ณ สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่ เกิน 150,000 บาท

สำหรับนางประคิณ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ในปี พ.ศ.2536 นามปากกา “อุชเชนี” เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2462 เป็นกวีที่มีความเสนาะเพริศแพร้วของเสียง ลำนำ จังหวะในกวีนิพนธ์ ด้วยการนำวรรณศิลป์ตามขนบนิยมมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างสรรค์ กวีนิพนธ์ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงาม มุ่งให้ความหวัง ให้พลัง นางประคิณเป็นกวีผู้ใช้ “สมบัติวรรณศิลป์” คือความงามพริ้งพรายมาเป็นสื่ออันทรงพลังในการสร้างสรรค์แบบใหม่ ก่อให้เกิดคุณค่าอันยั่งยืนต่อสังคมไทย

 

ที่มา prachachat

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง