แห่งแรกในไทย! หมู่บ้านปลอดถังแก๊ส LPG

แห่งแรกในประเทศไทย! หมู่บ้านเสาหิน จ.สุโขทัย หมู่บ้านปลอดแก๊สปิโตรเลียม หรือ แก๊สถัง LPG 100% 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา นางชมัยภรณ์ ชื่นจิตร อายุ 57 ปี ผญบ.หญิง ของบ้านเสาหิน ม.9 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ได้ติดตั้งถังหมักไบโอแก๊สจากมูลสัตว์ เพื่อใช้ในการหุงต้ม แทนการใช้แก๊สปิโตรเลียม หรือแก๊สถัง LPG

697602-03

โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมต่อท่อแจกจ่ายไบโอแก๊ส ไปให้ลูกบ้านทั้ง 44 หลัง ในพื้นที่รับผิดชอบตั้งเป้าหมายเป็นหมู่บ้านปลอดแก๊สปิโตรเลียม 100% แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ใหญ่ชมัยภรณ์ ได้รับคำแนะนำจาก ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มาโดยตลอด รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ถังหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์

ซึ่งทดลองติดตั้งไว้บริเวณหลังบ้านมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว พบว่าสามารถผลิตไบโอแก๊ส เพื่อใช้ในการหุงต้มได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งก่อนหน้านี้ลูกบ้านส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงหมู มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นของขี้หมู และของเสียจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่ จนถึงขั้นมีการร้องเรียนเกิดขึ้น

ตนในฐานะผู้นำชุมชนจึงได้นำปัญหาดังกล่าวไปปรึกษากับ สนง.พลังงาน จ.สุโขทัย และโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้แนะนำให้นำขี้หมูที่มีปัญหาเหล่านี้ รวมถึงมูลของสัตว์เลี้ยงอื่นๆไปทดลองหมักทำแก๊สชีวภาพ ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ก็สามารถผลิตไบโอแก๊สต่อท่อใช้สำหรับหุงต้มได้

ทั้งนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 20 บาทต่อครัวเรือน ไม่รวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งประมาณ 15,000 บาท จึงเรียกประชุมลูกบ้านทั้งหมดจำนวน 44 หลังคาเรือน เพื่อรณรงค์หันมาใช้ไบโอแก๊สแทน ในขณะนี้ได้เดินท่อจากบ่อหมักหลังบ้านของตนไปยังลูกบ้านทุกหลังแล้ว ซึ่งจะถือว่าเป็นหมู่บ้านปลอดแก๊สปิโตรเลียม หรือแก๊สถัง LPG 100% แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ที่มา… INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง