ปปง.มีมติ! อายัดระงับไม่ให้รัฐใช้หนี้คดี ‘คลองด่าน’

ปปง. มีมติอายัดระงับไม่ให้รัฐจ่ายเงินชดใช้ คดีบ่อบำบัดน้ำเสีย ‘คลองด่าน’ ชี้เป็นการกระทำความผิดของขบวนการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

วันนี้ 11 พ.ค. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 7/2559 โดยคณะกรรมการมีมติให้อายัด เพื่อระงับไม่ให้รัฐจ่ายเงินชดใช้ตามสิทธิเรียกร้องหนี้ ในคดีบ่อบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ ที่มี นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมพวกรวม 4 คน เป็นผู้ต้องหา

AtfLjp

ซึ่งหลังจากศาลปกครองพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ จ่ายเงินชดใช้ค่าผิดสัญญาให้กับกลุ่มร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวก รวม 3 งวด โดยรัฐได้มีการจ่ายเงินงวดแรก จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท และกว่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเดือน พ.ย.58 แล้ว

ล่าสุด ปปง. ตรวจสอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหนังสือร้องขอ พบว่ารัฐไม่ได้ผิดสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า แต่เป็นการกระทำความผิดของขบวนการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้อายัด เพื่อระงับไม่ให้รัฐจ่ายเงินชดใช้ อีก 2 งวด ในวันที่ 21 พ.ค.59 และ วันที่ 21 พ.ย.59

ข้อมูลจาก INN

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง