เปิดใจ! ลูกสาวหมอเดชา กรณี รพ.ถูกสั่งปิด-ขาดผู้บริหาร

เปิดใจ! ลูกสาวหมอเดชา กรณี รพ.ถูกสั่งปิด-ขาดผู้บริหาร ชี้ ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของครอบครัวสุขารมณ์ แต่บริษัทอื่นประกอบกิจการแทน

จากกรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) มีคำสั่งปิด รพ.เดชา ถนนพญาไท ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 52(1) เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะหาผู้ประกอบการคนใหม่ได้ หลังได้รับการร้องเรียนว่า รพ.เดชา ปิดไฟมืด มีแพทย์ 1 คน พยาบาลน้อยมาก และมีการปิดห้องฉุกเฉิน แสดงความไม่พร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาล

ล่าสุดวันนี้ 13 พ.ค. เวลา 14.00 น. ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลเดชา ดร.วรสุดา สุขารมณ์ ลูกสาว นพ.เดชา สุขารมณ์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณี โรงพยาบาลถูกปิด เนื่องจากขาดผู้บริหาร โดยระบุกระแสข่าวดังกล่าวทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าแท้จริงแล้ว ใครเป็นผู้ประกอบการอยู่ในขณะนี้

5240

ซึ่งทางครอบครัวได้ให้ทาง บริษัทศรีอยุธยา จำกัด เข้ามาประกอบกิจการแทน ในสัญญาเช่าตั้งแต่ปี 2549 โดยทำสัญญาระยะยาวไว้ 7 ปี ภายหลังหมดสัญญาได้ดำเนินการต่อสัญญาแบบปีต่อปี ทั้งนี้ ยืนยันว่าทรัพย์สินทั้งหมดภายในโรงพยาบาลเดชา เป็นของครอบครัวสุขารมณ์ทั้งหมด 100%

6000

โดยสำหรับปัญหาดังกล่าวพบว่า บริษัทศรีอยุธยา จำกัด เกิดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ตั้งแต่ปลายปี 58 โดยเป็นการชำระค่าเช่าไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้ในแต่ละเดือน อยู่ที่เดือนละประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งยอดค้างชำระสะสมมากว่า 20 ล้านบาทแล้ว และส่งผลไปถึงการค้างจ่ายเงินเดือนขอพนักงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.59 แต่ทางครอบครัวสุขารมณ์ก็พยายามผ่อนผันให้ เนื่องจากหากดำเนินการขั้นเด็ดขาดจะส่งผลกระทบโดยตรงแก่คนไข้ และพนักงานอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทราบว่าทาง บริษัทศรีอยุธยา จำกัด ได้กำหนดระยะเวลาไว้ 60 วันในการฟื้นตัวทางสภาพการเงิน รวมถึงการปรับปรุงโรงพยาบาลด้วย ซึ่งได้มีหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาขอเช่าเพื่อประกอบกิจการแทนหลายรายแล้ว และหากมีผู้ประกอบหน้าใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็พร้อมที่จะพิจารณาทันที


สั่งเคลียร์ด่วน! รพ.เดชา ติดหนี้ รพ.จุฬา-ประกันสังคม 32 ล้าน

ประกันสังคม เผย รพ.เดชา ติดหนี้ รพ.จุฬา-ประกันสังคม 32 ล้าน เร่งเคลียร์ด่วน

วันที่ 13 พ.ค.59 ที่กระทรวงแรงงาน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และนายอนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) แถลงข่าวความคืบหน้าการดูแลผู้ประกันตนจำนวน 40,027 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่สำนักบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งปิดโรงพยาบาลเดชามาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา และการดูแลลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีค้างจ่ายค่าจ้าง

นายโกวิท กล่าวว่า โรงพยาบาลเดชาเป็นคู่สัญญากับ สปส.มาตั้งแต่ปี 2537 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้พิจารณาตามกฎเกณฑ์ของการเข้าเป็น รพ.คู่สัญญากับ สปส. คือเป็น รพ.ขนาด 100 เตียงขึ้นไป มีแพทย์ไม่น้อยกว่า 12 สาขา และ มีแพทย์ประจำไม่น้อยกว่า 4 สาขา โดยที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากผู้ประกันตนในกรณีการบริการของ รพ.เลย
ส่วนเรื่องสถานะทางการเงินนั้น สปส.ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบ รพ.เอกชนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา แต่เมื่อต้นปี 2559 ที่ผ่านมา มีหนังสือจาก รพ.จุฬาฯ ซึ่งเป็น รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.เดชา แจ้งทวงเงินค่ารักษามายัง สปส. เป็นเงิน 23 ล้านบาท อีกทั้งยังติดค้างเงินสมทบกับกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างอีก 8 ล้านบาท รวมแล้วมีหนี้กว่า 32 ล้านบาท

สำหรับเงินค่ารักษาพยาบาลนั้น สปส.ได้จ่ายเงินให้กับ รพ.เดชาในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งเงินนี้ก็ไม่ได้ถูกนำไปจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง รพ.เดชา ส่วนเงินค่ารักษาพยาบาลในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นวงเงิน 14 ล้านบาทนั้น ยังไม่ได้จ่ายให้ รพ.เดชา ซึ่ง สปส.อาจจะต้องพิจารณาในการบริหารจัดการตามความเหมาะสม เนื่องจาก รพ.เดชายังคงค้างหนี้กับ รพ.จุฬาฯ และ สปส.

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของ สปส. www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 รวมทั้งจะมีการแจ้งไปยังสถานประกอบการด้วย หากผู้ประกันตนไม่สะดวกในการเข้ารับบริการใน รพ.ที่โอนไปนั้น ผู้ประกันตนกลุ่มนี้สามารถยื่นขอเปลี่ยน รพ.ได้ภายใน 3 เดือน

นพ.สุรเดช กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีมาตรการจะดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างค้างจ่ายโดยเร็วที่สุด ส่วนกรณีหากมีการเลิกจ้างนั้นจะดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน หรือหากลูกจ้างต้องการหางานใหม่ กรมการจัดหางาน (กกจ.) ได้ประสานหาตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับในสถานพยาบาลใกล้เคียงไว้แล้ว 2 แห่ง โดยมีตำแหน่งงานว่างประมาณ 300 คน

 

ขอบคุณ  มติชน


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สั่งปิด ‘โรงพยาบาลเดชา’ ถนนพญาไท เหตุมาตรฐานตกต่ำ หลังเจ้าของเสียชีวิต 1 เดือน 

วันนี้ 11 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนกว่า รพ.เดชา ถนนพญาไท ปิดไฟมืด มีแพทย์ 1 คน พยาบาลน้อยมาก และมีการปิดห้องฉุกเฉิน แสดงความไม่พร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาล

1350063

เบื้องต้นจากการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ประกอบการของโรงพยาบาลเสียชีวิตไปประมาณ 1 เดือนแล้ว อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการคนใหม่ ขณะเดียวกันยังพบว่ามีบุคลากรน้อยมาก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลขนาด 100 ห้อง

จึงถือว่าโรงพยาบาลเดชา เป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาง สบส. จึงมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชา ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 52(1) เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าจะหาผู้ประกอบการคนใหม่ได้

ทั้งนี้ยังพบว่าขณะนี้มีผู้ป่วยใน 7 คน เป็นผู้ป่วยในระบบประกันสังคม อยู่ระหว่างการประสานไปรักษาตัวโรงพยาบาลอื่น ซึ่งหากทางโรงพยาบาลหาผู้ประกอบการใหม่ได้แล้ว และประสงค์จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ก็ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตมาที่ สบส. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ขอบคุณ เดลินิวส์

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง