แถลงการณ์ฉ.1 ฟ้าหญิงฯพบเนื้องอกพระศอ ผ่าตัด 20 พ.ค.

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พบเนื้องอกพระศอ จะเข้ารับการผ่าตัด 20 พ.ค. อาเจียน จากตับอ่อนอักเสบ

แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ฉบับที่ 1

700053-01

ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้องอก

ที่พระศอ (คอ) จึงจำเป็นต้องถวายตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจ (Biopsy) และจะทรงเข้ารับการผ่าตัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

อนึ่ง พระอาการปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยังทรงปวดพระนาภี (ท้อง) มีพระอาการคลื่นไส้และทรงอาเจียน จาก ตับอ่อนอักเสบ จำเป็นต้องได้รับการตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
19 พฤษภาคม 2559

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง