‘รพ.เดชา’ ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 220 คน มีผล 1 มิ.ย.นี้

บ.ศรีอยุธ ออกหนังสือ ประกาศเลิกจ้างพนักงาน ‘รพ.เดชา’ 220 คน มีผล 1 มิ.ย.นี้ 

วันที่ 27 พ.ค.2559 บริษัท ศรีอยุธ จำกัด ได้ออกหนังสือเลิกจ้างพนักงาน 220 คน ภายหลังจากวันที่ 12 พ.ค.ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งให้ บริษัท ศรีอยุธ ปิดโรงพยาบาลเดชา ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้

1463125829

ประกอบกับบริษัทประสบปัญหาขาดทุนและปัญหาสภาพคล่องในการบริหาร จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ลงนามชื่อ ส.อ.ชาญณรงค์ ประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธ จำกัด

นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงค่าจ้างที่ค้างจ่ายพนักงานด้วยว่า เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าหนี้ สปส. จำนวนกว่า 10 ล้านบาท บริษัทได้แจ้งเป็นหนังสือให้ สปส.ทราบว่าจะนำเงินดังกล่าวมาชำระเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานแล้ว แต่ สปส.ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

 

ขอบคุณข้อมูล  สำนักข่าวไทย

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง