แถลงการณ์ฉบับที่ 26 พระอาการในหลวง ตลอดเดือน พ.ค.

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 26 พระอาการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนพฤษภาคม พบการคลายตัวกล้ามเนื้อหัวใจไม่ปรกติ แพทย์ถวายพระโอสถรักษามาระยะหนึ่ง

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 26วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559 ว่าช่วงต้นพฤษภาคม 2559 มีอาการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) พระอาการดีขึ้นภายใน 2 – 3 วันหลังถวายพระโอสถแก้อักเสบ

702828-01

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีพระปรอท (ไข้) และทรงพระกรรสะ (ไอ) มาก คณะแพทย์ ฯ ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายพระทัย เมื่อพระอาการดีขึ้น จึงงดถวายพระโอสถ แต่ยังต้องถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเขฬะ (น้ำลาย) และพระเสมหะ ที่ยังมีปริมาณมาก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 มีพระอาการเคลื่อนไหวผิดปรกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์ (หน้า) จากการถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า การระบายน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองน้อยกว่าปรกติ จึงได้ถวายการปรับสายระบายน้ำไขสันหลังในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีพระอาการผิดปรกติอีก ทั้งนี้ คณะแพทย์ ฯ จะได้ถวายการตรวจติดตามด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 มีพระอาการประชวรพระนาภี (ท้อง) เป็นระยะ ๆ ทำให้ทรงได้รับพระกระยาหารไม่เพียงพอ คณะแพทย์ ฯ จึงถวายพระกระยาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต การตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย (หัวใจ) พบว่า การคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัย (หัวใจ) ไม่ปรกติ จึงได้ถวายพระโอสถรักษามาระยะหนึ่ง และจะติดตามพระอาการต่อไป

หากไม่มีพระอาการผิดปรกติใด ๆ คณะแพทย์ ฯ จะรายงานสรุปพระอาการเป็นรายเดือนให้ทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

1 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

702828-02

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง