แถลงการณ์ฉ.27 ในหลวง หลอดพระโลหิตพระหทัยตีบ แพทย์ถวายการรักษา

แถลงการณ์ ฉบับที่ 27 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช หลอดพระโลหิตพระหทัยตีบ 

วันนี้(7 มิ.ย.) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 27 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่า อาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือด คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายการตรวจหลอดพระโลหิตของพระหทัยด้วยการใส่สายเข้าทางหลอดพระโลหิตและถวายฉีดสี (Coronary  Angiography) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 พบว่าหลอดพระโลหิตเส้นขวาและแขนงหนึ่งของหลอดพระโลหิตเส้นซ้ายตีบแคบลง

วันนี้ คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต ด้วยการขยายบอลลูน และฝังขดลวดค้ำยัน (Stent) ร่วมกับการใช้หัวกรอเพชร (Rotablator) ในที่ตีบแคบบางตำแหน่งโดยไม่ต้องถวายยาสลบ ผลเป็นที่น่าพอใจ คณะแพทย์ฯ จะถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีปริมาณลดลง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง