มหาดไทยแจกฟรี! แบบบ้าน 14 แบบ รับได้ทั่วประเทศ

กระทรวงมหาดไทยแจกแบบบ้าน 14 รูปแบบ ตามโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ประชาชนสามารถรับฟรีทั่วประเทศ

วันนี้(8 มิ.ย.) นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ซึ่งดำเนินการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำแบบบ้านสานฝันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 14 รูปแบบ ประกอบไปด้วย

1. แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 รูปแบบ เป็นแบบบ้านที่มีขนาดพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 70 – 224 ตารางเมตร และมีประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 972,000 บาท – 2.1 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปลูกสร้างได้ตามความต้องการ

2. แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 รูปแบบ ทั้งแบบบ้าน 1 ชั้น และแบบบ้าน 2 ชั้น เป็นแบบบ้านที่ถูกออกแบบตามหลักวิชาการเพื่อเสริมความแข็งแรง เหมาะสำหรับการก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เฝ้าระวัง มีให้เลือก ประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 1.7 – 2 ล้านบาท และ 3. แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ จำนวน 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มุ่งงเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัยตามหลัก Universal Design ประมาณราคาการก่อสร้างตั้งแต่ 1.2 – 1.3 ล้านบาท” รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะขอรับแบบบ้านสามารถติดต่อได้ที่กองคลังกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและนำแบบบ้านไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ตามระเบียบ

ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมือง และพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วด้วย

 

 

ที่มา สำนักข่าวไทย

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง