มท.1 สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เตรียมรับมือภัยพิบัติ!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เตรียมรับมือภัยพิบัติ 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งในหลายพื้นที่ได้เริ่มมีฝนตก และคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของฤดู ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และจะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมให้เตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง โดยจะใช้กลไกประชารัฐสำรวจแหล่งน้ำและเส้นทางการไหลของน้ำ และจัดระบบการแจ้งเตือนให้มีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอดช่วงฤดูฝนนี้

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมและวางแนวทางในการรับมือกับภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้เน้นการทำงานเชิงรุกตั้งแต่การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ควบคู่กับความพร้อมในการเผชิญเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ที่มา INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง