ในหลวง-ราชินี พระราชสาส์นเสียพระทัย เหตุกราดยิงที่สหรัฐ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ปธน.สหรัฐ กรณีเหตุกราดยิงผับมีผู้เสียชีวิต 50 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิง ที่เมืองออร์แลนโด โดยความว่า

705567-01

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสหรัญอเมริกา

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจยิ่งนักที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์โจมตีสถานบันเทิงที่เมืองออร์แลนโด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดี และโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงยิ่งครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

705567-02

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง