การไฟฟ้า ประกาศดับไฟ กรุงเทพฯ-นนทบุรี 25-26 มิ.ย. นี้

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศดับไฟ กรุงเทพฯ-นนทบุรี 25-26 มิ.ย. นี้

การไฟฟ้านครหลวง เผยแพร่ประกาศ กรณีที่ต้องดับไฟ เพื่อการทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

Power Outage Announcement 25 - 26 June 2016

ที่มา www.mea.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง