กทม.จ่อใช้กม.ขั้นเด็ดขาดคนทิ้งขยะไม่เลือกที่

กทม. จ่อใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาด จัดการผู้ทิ้งขยะไม่เลือกที่ พร้อมกำชับเขตสร้างจิตสำนึกกับประชาชน

708513-01
พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงปัญหาขยะที่อุดตันในเขตกรุงเทพมหานคร ว่า สำนักงานเขต ควรสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะพื้นที่สาธารณะ ทั้งสวนสาธารณะ ถนน และแม่น้ำคูคลองต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ปลูกฝังเยาวชนเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ร่วมกันรักษาความสะอาด นอกจากนี้ ควรกำหนดจุดพื้นที่ในการนำขยะมาทิ้งให้ชัดเจน มีการจัดวางประเภทถังขยะคัดแยกให้ง่ายต่อการนำมาทิ้ง อีกทั้ง ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกเก็บค่าจัดเก็บขยะเกินกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยเขต ต้องประชาสัมพันธ์การทำงานและการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนไร้จิตสำนึกและยังมีพฤติกรรมทิ้งขยะไม่เลือกที่ ควรใช้มาตรการทางกฎหมายแบบเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง