ไทย มอบเงินกู้ภัยแล้ง ให้เวียดนาม 3.5 ล้านบาท

รัฐบาลไทยร่วมมือกับภาคเอกชนไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่ทางการเวียดนามเพื่อกู้ภัยแล้ง – น้ำเค็มหนุน 3.5 ล้านบาท

b5dedkde65d8faj6ea67a

นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ได้แก่ นางจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายโชติ แก้วเพชร ผู้แทนบริษัท ซีพี เวียดนาม จำกัด และนางสาวณัฐติกา กันพะลง ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Nguyen Thien Nhan ประธานคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนาม 10 แห่ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและการหนุนแทรกของน้ำเค็มในเวียดนาม จำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3,500,000 บาท

 

ที่มา  komchadluek.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง