ชี้ ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้’ ช่วย นร. ผลสอบโอเน็ตดีขึ้น

ศธ. รายงานผลดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ยัน ประสบความสำเร็จ เด็กร่วมโครงการผลสอบโอเน็ตดีกว่าเดิม

BANGKOK, THAILAND - JUNE 1, 2008: Sri Ayutthaya High School, morning assembly. (Photo by Josef Polleross/ASAblanca via Getty Images)
ภาพประกอบข่าว

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลการดำเนินการในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ซึ่งผลการดำเนินงานนั้นพบว่า นักเรียนมีน้ำใจต่อกัน มีความสามัคคีจากการที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้ค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเองเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเรียนต่อในอนาคต และการประกอบอาชีพต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบผลสอบโอเน็ตระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วม กับโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ระดับผลการศึกษาปีที่หกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีผลการสอบดีกว่าโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการในทุกรายวิชา

สำหรับมัธยมศึกษาปีที่สาม พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสอบสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 4 รายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าอาจต้องไปดูกิจกรรมนอกเวลาเรียน โดยจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้นักเรียนอ่าน คิด เขียน พูด โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดูเรื่องของห้องสมุด โดยรวบรวมห้องสมุดทั้งหมด ทั้งของเอกชนและของรัฐแล้วรายงานมาภายในหนึ่งสัปดาห์

 

ที่มา innnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง