ย้ำความจำ ! ครม. ให้คุณพ่อข้าราชการลาคลอด ช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกได้

มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้คุณพ่อที่เป็นข้าราชการ สามารถลาคลอดได้ 15 วัน ช่วยคุณแม่เลี้ยงลูก แต่มีข้อแม้ต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพจ SocialMsociety ซึ่งเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการเปิดเผยคำสั่งคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุญาตให้ “คุณพ่อลาคลอดได้” หากเป็นข้าราชการและลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลคุณแม่และลูกน้อยหลังคลอดได้

ลาคลอด, คุณพ่อลาคลอด

โดยคุณพ่อข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด มีสิทธิ์รับเงินระหว่างลาได้ ซึ่งการลาคลอดของคุณพ่อดังกล่าว กระทำได้เฉพาะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

อีกทั้งต้องแนบหนังสือรับรองจากภรรยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันคลอดบุตร ทั้งนี้สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการดังกล่าวก็เพื่อให้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรมีกำลังใจจากคุณพ่อ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น และลดอัตราการหย่าร้างได้

สำหรับการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ให้ข้าราชการชายลาคลอดได้นั้น เป็นมติดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2554

สำหรับตัวอย่าง “แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด” สามารถเข้าไปดูได้ที่  http://www.aid.rmuti.ac.th/…/note_of_…/note_of_leave_004.pdf

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง