‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ปธน.ฟิลิปปินส์ เข้ารับตำแหน่ง

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่ ฯพณฯ นายโรดรีโก อาร์. ดูแตร์เต เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.34 น.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโรดรีโก อาร์. ดูแตร์เต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ความว่า ฯพณฯ นายโรดรีโก อาร์. ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมา เพื่อท่านประสบความสำเร็จและสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

466F41861D52403E9D8BA99E68DAF31D
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง