กยศ.‎ชี้แจง ปม‪ปัญหาชำระหนี้ ปิดบัญชีแล้วทำไมจึงถูกฟ้องคดี?‬

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจง ปม‪ปัญหาชำระหนี้ ปิดบัญชีแล้วทำไมจึงถูกฟ้องคดี?‬

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา แฟจเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาชำระหนี้ ปิดบัญชีแล้วทำไมจึงถูกฟ้องคดี‬

ข้อความทั้งหมดระบุไว้ดังนี้ …

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืม กยศ. และผู้รับทุน กรอ. ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญา ดังนี้

1. ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

2. ผู้รับทุน กรอ. ให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

1459910_549297838492441_571099995_nเมื่อผู้กู้ยืมหรือผู้รับทุนไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระ ภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการผิดสัญญาและเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยทันที กองทุนฯ จะสรุปข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดเพื่อส่งดำเนินคดี ซึ่งหากมีการชำระหนี้หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 หรือ 10 มิถุนายน 2559 แล้วแต่กรณี โดยไม่มีการแจ้งให้กองทุนฯ ทราบ กองทุนฯ จะไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมหรือผู้รับทุนรายใดชำระหนี้แล้ว กองทุนฯ จะไม่สามารถระงับฟ้องได้ทันเวลา

‪แนวทางแก้ไข‬

หากผู้กู้ยืมรายใด ได้ชำระหนี้ปิดบัญชีภายหลังวันที่กำหนดให้ชำระหนี้แล้ว ขอให้ติดต่อฝ่ายบริหารหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 550 – 585 เพื่อทำการถอนฟ้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ติดต่อก่อนวันที่ศาลนัด

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง