ประกาศ!! เมเจอร์ปิ่นเกล้า เป็นอาคารอันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้า

เขตบางพลัดประกาศเมเจอร์ ปิ่นเกล้า เป็นอาคารอันตราย ห้ามบุคคลภายนอกเข้า พร้อมให้ผู้ได้รับผลกระทบมาลงทะเทียน

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางพลัด ติดประกาศโดยรอบอาคารเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์สาขาปิ่นเกล้า โดยข้อความระบุว่า อาคารดังกล่าวอาจเป็นอาคารที่อาจจะเป็นภัยอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากเหตุอัคคีภัยโดย ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องภายในบริเวณอาคารดังกล่าว ทั้งนี้ ในข้อความไม่ได้กำหนดเวลา ซึ่งต้องรอจนกว่าจะมีการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ

717014-02

ขณะที่ บริเวณด้านหน้าห้าง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางพลัด และเจ้าหน้าที่ทหาร ตั้งโต๊ะกองอำนวยการร่วม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟใหม้ดังกล่าว มาลงทะเบียน อีกด้วย

717014-03

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง