ชายพิการไม่มีรายได้ อยู่กับแม่วัย70 ปี ไร้บัตรประชาชน เดือดร้อนหนัก

ชายพิการไม่มีรายได้อยู่กับแม่วัย70 ปี ไร้บัตรประชาชน เดือดร้อนหนัก ขอความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมแม่ฮ่องสอน

นายหมื่น แก้วคำ อายุ 50 ปี ซึ่งขาพิการ เผยว่าเนื่องจากตนเป็นผู้ไม่มีสถานภาพทางทะเบียนส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ ประกอบกับขาขวาพิการ ต้องใช้ไม้เท้าค้ำเวลาเดิน และมีโรคประจำตัวหลายอย่าง ลูกและภรรยาเสียชีวิตไปหมดแล้ว ตอนนี้ได้อาศัยอยู่กับแม่ อายุมากกว่า 70 ปี ไม่มีรายได้

ไม่สามารถขอมีบัตรประชาชน และสิทธิต่าง ๆ ในการดำรงชีพได้ ทั้งการรักษาพยาบาลและเบี้ยยังชีพคนพิการ ได้เดินทางมาพร้อม กับนายช่วย สิตประวัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

717033-02

ด้าน นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่สะเรียงงานศูนย์ดำรงธรรม และประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) กล่าวว่าจากที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านเอกสารหลักฐาน กรณีปัญหาของนายหมื่น แก้วคำ มีสาเหตุมาจาก เลขประจำตัว 3-5016-00031-45-5 ประเภทบ้านพักค่ายทหาร เลขรหัสประจำบ้าน 5804-012906-1 สำนักทะเบียน อำเภอแม่สะเรียง สถานภาพทางทะเบียน ได้ระบุว่า….บุคคลนี้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังนี้แล้ว ทำให้ไม่สามารถโอนย้ายทะเบียนบ้านได้ และไม่สามารถขอมีบัตรประชาชน และสิทธิต่าง ๆ ในการดำรงชีพได้ ทั้งการรักษาพยาบาลและเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามรายงานระบุว่า นายหมื่นพิการมาตั้งแต่ ปี2547

ล่าสุด นายอำเภอแม่สะเรียงได้อนุมัติขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สะเรียง ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 99 และแจ้งให้สำนักทะเบียนกลางปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและบันทึกเพิ่มข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง

717033-01

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง