ผู้ป่วยสงสัย น่าจะเป็นโรคเมอร์ส มีอาการทั่วไปดี

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย อาการผู้ป่วยสงสัยน่าจะเป็นโรคเมอร์สมีอาการทั่วไปดี ไม่มีไข้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย เตรียมตรวจห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย อาการผู้ป่วยชาวต่างชาติ วัย 18 ปี ที่สงสัยป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส ว่าอาการของผู้ป่วยมีอาการทั่วไปดี ไม่มีไข้ และไม่มีอาการหอบเหนื่อย โดยวันนี้เตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง

717622-01

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้แบ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังและดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเมอร์ส เป็น 3 ประเภทคือ/ผู้ป่วยที่ต้องสอบสวนโรค คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง และรอผลทางห้องปฏิบัติการ หรือผลทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ แต่ไม่แน่ใจรอตรวจซ้ำ /ผู้ป่วยสงสัยน่าจะเป็น คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง แต่ผลทางห้องปฏิบัติการไม่เป็นบวก ไม่เป็นลบ และผู้ป่วยยืนยัน คือ ผู้ป่วยที่มีอาการ มีประวัติเสี่ยง และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก

ในระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ นั้น กรมควบคุมโรคจะดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย พร้อมประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรกรมควบคุมโรคจะแจ้งให้ประชาชนทราบ และขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงพบชายตะวันออกกลาง อายุ 18 ปี สงสัยติดไวรัสเมอร์ส รอผลตรวจยืนยันอีกครั้ง

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ป่วยต้องสงสัยน่าจะติดเชื้อไวรัสเมอร์ส (Probable Cases) รายใหม่จำนวน 1 ราย เป็นชาวตะวันออกกลาง เพศชาย อายุ 18 ปี ขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐาน และอยู่ในระหว่างรอผลยืนยัน จากผู้เชี่ยวชาญด้วยโรคติดต่ออีกครั้ง

717428-01

โดยผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อรายนี้ มีประวิติเดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที 25 ก.ค. 59 และเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 ก.ค ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร อาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้แล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยระหว่างรอผลการยืนยัน กรมควบคุมโรค จะดำเนินการตามมาตรฐานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเมอร์สอย่างเต็มที่สูงสุด พร้อมประสานกับองค์การอนามัยโรคอย่างใกล้ชิด ขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และให้ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามหมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโรค หรือ WHO รายงานสถานการณ์โรคเมอร์ส ณ วันที่ 25 ก.ค. 59 พบผู้ป่วยยืนยัน 1,791 ราย เสียชีวิต 640 ราย จาก 27 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในแถบประเทศตะวันออกกลาง ส่วนประเทศไทย พบผู้ป่วย 2 ราย จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากแถบประเทศตะวันออกกลาง

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง