นายกฯ เตือน “กสท-ทีโอที” หากยังออกมาประท้วงขู่ยุบหน่วยงาน

นายกฯ เตือน “กสท-ทีโอที” ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขู่ยุบหน่วยงานหากยังออกมาประท้วง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายในงานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ และเปิดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ดิจิทัล ไทยแลนด์” ว่า รัฐบาลนี้ทำงานหนัก เพื่อต้องการให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากร แต่ยังมีคนบางกลุ่มคอยดึงขาทำให้งานล่าช้าไปบ้าง

page

ยอมรับว่าคนไทยยังมีความขัดแย้งอยู่ และยังยึดติดกับสิ่งเดิม ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ ข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถสร้างโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนามนุษย์ และให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม เช่น การปรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาหน่วยงานและบุคคลากรของรัฐ

นายกฯ กล่าวต่อว่า ยอมรับหงุดหงิดกับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ทั้งบมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทีโอที ที่ยังไม่ร่วมมือเปลี่ยนแปลง และเรียกร้องสิทธิประโยชน์ ดังนั้นขอเตือนว่า อย่าสร้างความขัดแย้ง หรือเดินขบวนประท้วง ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีการยุบหน่วยงาน ทุกองค์กรต้องร่วมมือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ฝากให้บุคลากรภาครัฐ ไปคิดแนวทางในการบริหารที่เดินไปพร้อมกัน โดยไม่ขัดแย้งกับภาครัฐ ให้ประชาชนมีความเข้าใจ และยกระดับขีดความสามารถในระดับภูมิภาค เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้ามายังเมืองใหญ่
MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง