ตามหา 8 บุคคลในภาพ เฉลิมพระเกียรติ ‘พระราชินี’

วธ.ตามหา 8 บุคคลในภาพ ถวายงานพระราชินี เทิดพระเกียรติ 7 รอบ 12 สิงหาคมนี้

วานนี้(3 ส.ค.)  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ วธ. กล่าวภายในงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจล้วนเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย วธ.จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ ผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมในหลายมิติ ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 1.การตามหาบุคคลในภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จำนวน 8 ภาพ มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินการ ได้แก่

ภาพที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็กซึ่งมารับการตรวจรักษาจากแพทย์ โดยเสด็จฯ ระหว่างการทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองม่วง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ภาพที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภูไท บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านยากจน และยากลำบากต่อการที่ทางการจะเข้าไปถึง ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทอผ้าแพรวา ซึ่งสวยงาม และสวมใส่ในงานประเพณีประจำปีของชาวภูไท และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าแพรวามาประดิษฐ์เป็นฉลองพระองค์ได้อย่างงดงาม เป็นที่ชื่นชมทั้งในหมู่ชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ภาพที่ 3 วันที่ 12 มีนาคม 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานภาพพุทธประวัติแก่ผู้แทนครู เพื่อนำไปประกอบการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรแบบจำลองโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เส้นทางขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิง-ราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ภูพิงราชนิเวศน์

ภาพที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2541 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ “สิริกาญจนทักษิณ” พระตำหนักทักษิณ-ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตามพระราชดำริ ณ บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ 7 วันที่ 28 ธันวาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ภาพที่ 8 วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พิพิธภัณฑ์เฟอล์กเคอร์คุนเดอ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทั้งนี้ สวธ.ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาบุคคลในภาพทั้ง 8 ภาพนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อที่จะนำทุกคนมาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

ที่มา matichon

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง