สมเด็จพระเทพฯ เสด็จงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทำเนียบรัฐบาล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นพระธานในรัฐพิธีสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จด้วย

720192-01

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทอดพระเนตรองค์ต้นแบบพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

720192-03

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามว่า พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล ซึ่งมีความหมายว่า พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จะได้นำทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภริยานายกรัฐมนตรี ถวายสูจิบัตรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ จบแล้ววงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้ร่วมงานฯ ได้ร่วมขับร้องด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ได้ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย เป็นอันเสร็จพิธี

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง