อ่านสักนิดก็ดี ! รวมสถานที่ห้ามและไม่ควรเล่น Pokemon go

ถือได้ว่า กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเกมโปเกมอนโก วันนี้ เอ็มไทย ได้รวบรวมสถานที่ที่ไม่ควรเล่น และห้ามเล่นเกมโปเกมอนโก

1.ที่ทำงาน เนื่องจากบางองค์กร ได้มีการประกาศห้ามเล่น โปเกมอน โก กันอย่างเป็นทางการ และหากเล่นในเวลางาน ก็อาจจะถูกไล่ออก และไม่ได้รับเงินชดเชยได้ อ่านรายละเอียด เตือน ! ไล่จับ ‘โปเกมอน’ ในเวลางาน เสี่ยงถูกไล่ออก-อดเงินชดเชย

NEW YORK, NY - JULY 25:  Pokemon Go Craze Hits New York City on July 25, 2016 in New York City.  (Photo by Mike Coppola/Getty Images)

2.อุทยานทั่วประเทศ เนื่องจากล่าสุด อธิบดีกรมอุทยานเผย ห้ามเล่นเกมโปเกมอนโก ในอุทยานทั่วประเทศเนื่องจากอาจกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา

3.ทำเนียบรัฐบาล และสถานที่ราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานข้าราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ห้ามเล่นเกม โปเกมอน โก ภายในทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัย

4.เขตทหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้มาติดต่อ ห้ามเล่นเกม โปเกมอน โก ภายในพื้นที่ของกองทัพบก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย ทั้งสถานที่และภาพลักษณ์

5.โรงพยาบาล เนื่องจากอาจรบกวนคนไข้ได้

6.สถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้นักเรียน หรือนักศึกษาเสียการเรียนได้

7.วัด โบราณสถาน เขตอภัยทาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ ควรให้ความเคารพและสำรวม

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง