นักวิชาการ ออกโรงโต้ ยันสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก มีหลักฐานเพียงพอ

นักวิชาการ ออกโรงโต้ ปมถกกันว่าสุโขทัยไม่ได้เป็นราชธานีแห่งแรก ยันสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรก มีหลักฐานเพียงพอ

จากกรณีที่นายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ออกมาเปิดเผยหลักฐานว่า เมืองศรีสัชนาลัยเก่ากว่าสุโขทัย ต่อมาศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม นักประวัติศาสตร์ได้ออกมายืนยันว่าราชธานีเพิ่งเกิดขึ้นสมัยอยุธยาไม่ใช่สมัยสุโขทัย แต่สังคมไทยถูกปลูกฝังด้วยวาทกรรม “สุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย” จนกลายเป็นประเด็นที่นักวิชาการต่างถกกันถึงกรณีดังกล่าวนั้น

ล่าสุด นางนงคราญ สุขสม นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปิดเผยว่า แนวคิดเรื่องรัฐชาติเกิดขึ้นชัดเจนสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดมณฑลเทศาภิบาล ที่รัฐบาลกลางส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองแทนเจ้าเมืองเดิม เป็นการยกเลิกระบบกินเมือง ล้านนา ปัตตานี เคยมีเจ้าเมืองของเขาเอง และอยุธยาก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นชาติไทย รัฐโบราณมีการขยายอาณาเขตของพระราชอาณาจักร ขอบเขตอาณาจักรก็ไม่คงที่

โดยสุโขทัยเป็นรัฐโบราณรัฐแรกที่มีหลักฐานชัดเจน ว่าเป็นรัฐที่ปกครอง คนที่พูดภาษาไทย จะบอกว่าเป็นรัฐแรกของคนไทยก็ไม่น่าจะผิด เพราะอโยธยาก็มาทีหลัง ส่วนรัฐก่อนหน้าสุโขทัยก็ยืนยันไม่ชัดว่าปกครองโดยกษัตริย์ไทยหรือไม่ เพราะไม่มีศิลาจารึกที่พบว่าใช้ภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นภาษามอญ เขมร และสันสกฤต อักษรเขมรเอามาเขียนภาษาไทยก็ได้ แต่ไม่เคยเจอภาษาไทย

ศิลาจารึกอักษรไทยภาษาไทยมาเจอในช่วงสมัยสุโขทัย แสดงว่าเป็นรัฐของคนไทย มีกษัตริย์เป็นคนไทย การที่เราจะยืนยันว่าสุโขทัยเป็นรัฐไทยแห่งแรกก็พูดได้ เพราะมีหลักฐานเพียงพอ

ด้านนายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร์สุโขทัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์สุ้งมีบันทึกว่า “เชลียงอยู่เหนือละโว้และตามพรลิงค์” ซึ่งดินแดนแถบนี้มีผู้คนอยู่อาศัยมานานแล้ว ดังหลักฐานที่พบแหล่งผลิตเครื่องมือหินกะเทาะขนาดใหญ่ที่แหล่งโบราณคดีแม่กองค่าย และวิวัฒนาการมาเป็นชุมชนถลุงโลหะที่วังหาดซึ่งเป็นพื้นที่บนภูเขาของ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย และพัฒนามาสู่การสร้างบ้านแปลงเมือง ตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองจนมีการปกครองโดย “พ่อขุน”

ซึ่งพ่อขุนศรีนาวนำถุมปรากฎนามในศิลาจารึกหลักที่ 2 ด้านที่ 1 บรรทัด 8“พระญาศรีนาวนำถุมเป็นขุนเป็นพ่อเสวยราชในนครสองอัน อันหนึ่งชื่อนครสุโขทัย อันหนึ่งชื่อนครศรีสัชนาลัย” บรรทัดที่ 12 “…..เป็นขุนในเมืองเชลียง” และบรรทัดที่ 16“พ่อขุนนำถุมรู้คุณอันพิเศษ คือรู้วังช้าง แกล้วหาญ” เป็นหลักฐานยืนยันการเป็นอาณาจักรแรกที่มีการปกครองโดยคนไทย ซึ่งมีคำนาม “พ่อขุน” ไม่ใช่ “กัมมะเตง”

“ส่วนคำว่า “ไท” นั้นปรากฎการเรียกชนชาติอย่างยกย่องในศิลาจารึกหลักที่ 45 ด้านที่1 บรรทัดที่ 7-12 “แต่นี้ดำพงศ์ ผีปู่ผาดำ ฝูงผู้หวาน ปู่ขุนจิต ขุนจอด ปู่ศรีอินทราทิตย์ ปู่พญาบาน ปู่พญารามราช ปู่ไสสงคราม ปู่พญาเลอไทย ปู่พญางั่วนำถม ปู่พญามหาธรรมราชา พ่องำเมือง พ่อเลอไท ไทผู้ดีผีชาวเลือง” ซึ่งกล่าวยกย่องเป็นไทผู้ดีชาวเลือง เป็นบรรพบุรุษของคนไทย (สุโขทัย)” นายสมชาย ระบุ

 

จะเริ่มนับการเป็นราชธานีกันเมื่อใด เอาอะไรเป็นหลักฐาน แล้วอาณาจักรเชลียงหายไปไหนจากวงวิชาการ การพิมพ์หนังสือเกาะกระแสขายอาจมีรายได้ดี แต่ควรมีจรรยาบรรณสามัญสำนึกต่อสังคมด้วย และควรนำเสนอผลงานให้เหมาะสม เพราะอาจกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้ อย่าทำให้พวกเรารู้สึกว่าถูกเหยียดเสมือนชนกลุ่มน้อยของสยาม จากประเด็นสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

 

ที่มา matichon

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง