ฮือฮา ! พบปราสาทขอมโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่โคราช

ฮือฮา ! พบ ปราสาทขอมโบราณ อายุกว่า 800 ปี ที่โคราช กรมศิลปากร จัดงบกว่า 8 ล้าน เร่งบูรณะรับนักท่องเที่ยว

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ลงพื้นที่สำรวจปราสาทครบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ภายหลังจากที่ทางกรมศิลปากร ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 8,180,000 บาท เพื่อให้ทางสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ส่งช่างบูรณะได้เข้ามาดำเนินการบูรณะซ่อมแซม ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

722996-01

โดยทางช่างผู้บูรณะได้ทำการรื้อเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตัวปราสาท และบริเวณส่วนโดยรอบออกมาก่อนทั้งหมด เพื่อทำการซ่อมแซมส่วนที่พังเสียหาย พร้อมได้ทำการเทฐานรากของตัวปราสาทและองค์ประกอบรากฐานใหม่ เพื่อให้ตัวปราสาทมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น

722996-02

จากนั้นช่างเริ่มทำการนำชิ้นส่วนที่รื้อออกมา และซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับเข้าไปประกอบกลับคืนตามลำดับอย่างละเอียดจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสภาพของปราสาทที่ได้ทำการบูรณะเสร็จสิ้นแล้วนั้นความสมบูรณ์และดูสวยงามสง่ากว่าเดิมอย่างมาก โดยทางเทศบาลตำบลครบุรีใต้ จะร่วมมือกับชาวบ้านในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และความสะอาดด้านต่าง ๆ ไว้รอรองรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์

722996-04

สำหรับปราสาทครบุรี นั้น ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านครบุรี นครธรรมโฆสิต วิทยาคาร ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี เป็นโบราณสถาน ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมร ระหว่างปี พ.ศ. 1724 – 1753 อายุรวมกว่า 800 ปีแล้ว ถือเป็นโรงพยาบาลในสมัยโบราณ หรือที่เรียกว่า อโรคยศาลา

ซึ่งใช้เป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วย ที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามเมืองต่าง ๆ ในสมัยนั้นทั้งนี้ในระหว่างที่มีการทำการบูรณะซ่อมแซมตัวปราสาทครบุรีนั้น ได้มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณที่สำคัญ ซึ่งถูกดินทับถมและไม่เคยเห็นปรากฏอยู่ภายในตัวปราสาทแล้วหลายชิ้น ในจำนวนนั้นมีพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑ สร้างขึ้นพร้อม ๆ กลับตัวปราสาทครบุรี ในช่วงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรตที่ 18 อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี

 

ที่มา  INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง