พบระเบิดรร.เซาว์เทิรน์ปัตตานีหนักกว่า100กก.

เจ้าหน้าตรวจสอบละเอียด พบระเบิด รร.เซาว์เทิรน์ จ.ปัตตานี น้ำหนัก กว่า 100 กก. ขณะผู้ว่า ฯ จ่ายเยียวยาแล้ว 14 ราย

723869-01
ผลการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ บริเวณหน้าโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่พบมีการนำถังน้ำมันเชื้อเพลิงไว้บริเวณกระบะด้านหลังรถพยาบาล เป็นถังพลาสติกสีฟ้าขนาดความจุ 30 ลิตร จานวน 2 ถัง และได้นำถังแก๊สขนาด 15 กก. จำนวน 2 ถัง น้ำหนักระเบิดประมาณกว่า 100 กก. จึงทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพทย์สินจำนวนมาก
ในส่วนของผู้บาดเจ็บล่าสุด นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ได้นำเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองปัตตานี จำนวน 14 ราย คือ

1.นายคมสัน กูเดร์ดาเก็ง จำนวน 30,000 บาท
2.น.ส.วิภาพร พงสำราญ จำนวน 30,000 บาท
3.นางสายบัว แก้วมณี จำนวน 30,000 บาท
4.นายสะการียา มามะ จำนวน 10,000 บาท
5.นายมูฮัมหมัดรุสมีน สาและ จำนวน 10,000 บาท
6.นายอาซือมิง กาเซะ จำนวน 10,000บาท
7.นายดือเระ สาและ จำนวน 10,000 บาท
8.น.ส.เพชรนภา เป้ามีศรี จำนวน 10,000บาท
9.น.ส.ดวงฤดี ไชยพุทรา จำนวน 10,000บาท
10.น.ส.ดารุณี ศรีสวัสดิ์ จำนวน 10,000บาท
11.น.ส.อารัญญา จันทร์ทอง จำนวน 10,000 บาท
12.น.ส.นงนภัทธ สุขสวัตน์ จำนวน 10,000บาท
13.นางสัลมา ดือเระ จำนวน 10,000บาท
14.นายศิริพันธ์ สมทรง จำนวน 10,000บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง