จบดราม่า ‘นายกฯคนนอก’ มติกรธ.ให้ส.ส.ชงชื่อนายกฯเท่านั้น?

มติคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) แถลง ยึดหลักประชาธิปไตย ให้ ส.ส.เสนอชื่อนายกฯเท่านั้น ยุติกระแสดราม่านักการเมืองหยิบยกประเด็น “นายกฯคนนอก” มาวิพากษ์วิจารณ์?

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงที่ระบุให้ในช่วง 5 ปีให้ส.ว.มีอำนาจในการพิจารณาเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้เวลา 4 ชั่วโมง

นายนรชิต สิงหเสนี พร้อมนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. แถลงผลการประชุมว่า กรธ.มีมติยืนยันตามหลักการเดิมของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ โดยให้ ส.ส.มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เท่านั้น เพราะ ส.ส.เป็นผู้ที่ประชาชนเลือกเข้ามา ดังนั้น ส.ส.จึงต้องมีส่วนสำคัญที่จะทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร แต่ขณะที่ ส.ว.มีหน้าที่ร่วมลงมติบุคคลที่จะเป็นนายกฯเท่านั้น ในระยะเวลา 5 ปี ตามคำถามพ่วง

DSC_0432

ดังนั้น ในกรณีถ้ามีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกฯแล้ว จะต้องยืนยันตามผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ ตามมาตรา 88 และ 159 ตามเดิมหลักการเดิม แต่หากรัฐสภาไม่สามารถเลือกบุคคลได้ตามบัญชีของพรรคการเมือง จะเป็นหน้าที่ของ ส.ส.เท่านั้น ที่จะปลดล็อกให้เลือกบุคคลนอกบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 โดยต้องใช้เสียง ส.ส.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 251 เสียง จาก 500 เสียงขึ้นไป เพื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา เรียกประชุมเพื่อหาเสียงสมาชิกรัฐสภา 2 ใน 3 เพื่องดเว้นการเสนอชื่อนายกฯในบัญชี

โดยยืนยันว่า ส.ส.จะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกฯเท่านั้น ไม่ว่า จะเป็นคนในหรือคนนอก ทั้งนี้ กรธ.ยืนยันว่ามีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 272 ซึ่งอยู่ในบทเฉพาะกาล

ส่วนการจะนำบุคคลนอกบัญชีมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จะสามารถทำได้ครั้งเดียว ตามมาตรา 272 วรรคสอง ดังนั้น หากสภาชุดแรกหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ยุบสภา มาตรา 272 วรรคสอง ก็จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป โดย ส.ว.จะมีสิทธิเห็นชอบบุคคลตามที่พรรคการเมืองเสนอตามบัญชีรายชื่อภายใน 5 ปีเท่านั้น นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้

ทั้งนี้ ทั้งหมดหลักการเป็นสิ่งที่ กรธ.สรุปแล้ว หลังจากนี้กรธ.จะนัดประชุมเพื่อปรับถ้อยให้เหมาะสมก่อนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ภายในสัปดาห์หน้า จากนี้จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรธ.ปรับแก้ ก็จะทำความเห็นเป็นข้อๆส่งมาให้กรธ.ปรับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญแนะนำเพื่อไม่ต้องกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญอีกหลังการปรับแก้

อ่านเพิ่มเติม >>> js100.

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง