นักวิจัยเตือนคนไทยตื่นตัว-หาความรู้อนาคตเสี่ยงเกิดดินไหวใหญ่!

นักวิจัยสกว.ชี้เหตุแผ่นดินไหวอิตาลี เมียนมาไม่เกี่ยวข้องกัน ย้ำไม่กระทบต่อรอยเลื่อนไทย แต่ประมาทไม่ได้ ชี้ อนาคตเสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

วันที่ 25 ส.ค.59 เวลา 14.00น. สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดแถลงข่าวหัวข้อ “แผ่นดินไหวในอิตาลี-เมียนมาผลกระทบต่อตึกสูง-โบราณสถานในไทย” โดยเชิญ 4 นักวิจัย คือ รศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม และผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ร่วมชี้แจงเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเปรียบเทียบผลกระทบต่อประเทศไทย

โดย 4 นักวิจัยได้สรุปเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวว่า เหตุดินไหวใน2ประเทศไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เพราะมีระยะห่างกันมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อไทย แค่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเท่านั้น แต่ประมาทไม่ได้ เพราะผลศึกษายังระบุไม่ชัดว่าไทยเกิดรอยเลื่อนสะสมเท่าใด และ2เหตุดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับแผ่นดินไหวที่รอยต่ออ.แม่ลาว และ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อปี 57 และอาจเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือของไทย และความเสียหายอาจมากหากเกิดใกล้ตัวเมือง

S__17793084

ส่วนผลกระทบเรื่องแรงสั่นสะเทือนในไทยที่ผ่านมา ประชาชนในภาคเหนือรู้สึกได้มากสุด เพราะอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ และกระทบต่อมายังอาคารสูงระดับ 15 ชั้นขึ้นไปในกรุงเทพฯ แต่ไม่รุนแรงพอที่จะสร้างความเสียหาย

S__17793083

ขณะเดียวกันได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่เกิดในเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำและดินอ่อน ซึ่งใกล้เคียงกับกรุงเทพฯที่มีลักษณะภูมิศาสตร์เดียวกัน จึงรับรู้แรงสั่นสะเทือนเหมือนกัน และเมื่อย้อนเทียบเหตุเชียงราย จะพบกราฟเเรงสั่นสะเทือนส่งถึงกรุงเทพฯมากกว่าจ.สุรินทร์ จึงเป็นข้อกังวลที่ไทยต้องเตรียมรีบมือ และออกแบบการสร้างอาคารสูงที่ได้มาตรฐานและต้านทานแรงแป่นดินไหวได้โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ

S__17793099

ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบว่า 20ปีที่ผ่านมา ไทยเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่หลายครั้ง แม้ไม่เกิดผลกระทบมาก แต่อนาคตอาจได้รับผลกระทบรุนแรงได้บริเวณใกล้รอยเลื่อนที่มีพลัง เช่น ภาคเหนือ และกาญจนบุรี ซึ่งอาจลามถึงกรุงเทพได้ด้วย

S__17793100

ส่วนเรื่องโบราณสถานในไทย แม้เหตุดังกล่าวจะยังไม่สร้างผลกระทบ แต่เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยเช่นปี 2088,2554,2557 ที่ไทยเกิดแผ่นดินไหวโซนภาคเหนือและโบราณสถานสำคัญได้รับความเสียหาย ถึงเวลาที่ภาครัฐและประชาชนควรตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลและวางแผนป้องกันเหตุดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายในเรื่องต่างๆ เพราะโอกาสเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกับไทยได้เสมอและไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง