ในหลวง,ราชินีพระราชสาส์นเสียพระทัยดินไหวอิตาลี,พม่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์น เสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีอิตาลี และประธานาธิบดีเมียนมาร์ กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

724195-01
วันนี้ (25ส.ค.59) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 ที่ กรุงโรม ความว่า
ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี
กรุงโรม
ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 ที่ กรุงเนปิดอว์ ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
กรุงเนปิดอว์
ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต และเกิดความเสียหายอย่างมากแก่ศาสนสถานโบราณอันเป็นมรดกโลกที่สำคัญ ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังท่านและประชาชนชาวเมียนมาร์ ผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง