กรุงเทพโพลล์ เผยคนมอง ม.44 ยังจำเป็น หวังสร้างเชื่อมั่น ตปท.

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ ปชช. ยังต้องการให้มี ม.44  ชี้ สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความสงบเรียบร้อย ไม่ค่อยกังวลเหตุระเบิด

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความจำเป็นของมาตรา 44 กับสถานการณ์บ้านเมือง หลังผ่านการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเก็บข้อมูลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 75.0 เห็นว่า ยังจำเป็นต้องมี ม.44 ขณะที่ ร้อยละ 19.0 เห็นว่า ไม่จำเป็น และร้อยละ 6.0 ไม่แน่ใจ

724539-01

พร้อมกันนี้ ประชาชน ร้อยละ 56.2 เชื่อว่า ม.44 จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้แก่ นานาประเทศได้ ขณะที่ ร้อยละ 30.4 ระบุ จะไม่สร้างความเชื่อมั่น และร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.5 วิตกกังวลต่อสถานการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ เช่น เหตุระเบิด การก่อการร้ายในประเทศไทยค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 42.4 วิตกกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 4.1 ไม่แน่ใจ

724539-02

 

ที่มา : INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง