ล้มแอดมิชชันปี 2561 ทปอ. เห็นชอบใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน

ล้มแอดมิชชันปี 2561 ทปอ. เห็นชอบใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน

การประชุมใหญ่วิสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. และสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ สอท. ครั้งที่ 2/2559 ถูกกำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อหารือกรณีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปรับรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน ทปอ. ได้แถลงยืนยันที่ประชุมยึดหลักการเดียวกัน คือไม่ต้องการให้นักเรียนวิ่งรอกสอบ และ เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมีข้อสรุปร่วมกันว่า ทุกมหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัคร หรือ จัดสอบใด ๆ ก่อนเดือนมีนาคม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนจนจบหลักสูตรชั้น ม.6 นอกจากนี้ ทุกมหาวิทยาลัยยังเห็นตรงกันที่จะใช้ข้อสอบกลางคัดเลือก โดยการสอบยังเหมือนเดิมคือใช้คะแนนจากการสอบ แก็ตแพ็ต และ 9 วิชาหลัก แต่จัดสอบรอบเดียว และห้ามมหาวิทยาลัยจัดทำข้อสอบรับตรงเอง

ประธาน ทปอ. บอกด้วยว่า การคัดเลือก ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการเคลียร์ริ่งเฮาส์ ซึ่งจะจัดขึ้น 2 รอบ หลังจากนักเรียนยื่นคะแนนเพื่อเลือกคณะ หรือ สาขาวิชา 4 อันดับ โดย ทปอ.จะนำข้อสรุป เสนอต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 5 กันยายน นี้ พร้อมสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2561

 

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง