ได้ใจลูกหนี้ สนช. เห็นชอบกฎหมาย ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

สนช.รับหลักการกม.เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฝ่าฝืนโทษคุก 4 ปี หวังดัดหลังแก๊งเงินกู้โหด 

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วานนี้ ( 1 ก.ย. 59) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ…..ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ด้วยคะแนน 169 ต่อ 0 งดออกเสียง 3

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เงินกู้, ดอกเบี้ย

โดยสาเหตุของการรับหลักการในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า เพื่อปรับปรุงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้บทบัญญัติในร่างพ.ร.บ.ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ จะกำหนดให้การกู้ยืมเงิน โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือกำหนดข้อความอันเป็นเท็จเรื่องจำนวนเงินกู้ในหลักฐานการกู้ยืม ให้ถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดเป็นการสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

โดยมีการกระทำขัดต่อความสงบเรียบร้อย ต้องรับโทษหนักขึ้น เป็นจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง