แถลง ฉ.33 ‘ในหลวง’ ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ-ไม่มีพระปรอท

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 33 อัตราการเต้นพระทัย ความดันพระโลหิตและอัตราการหายพระทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท (ไข้)

วันนี้ (4 ก.ย.59) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการ ภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัย และการถวายการรักษาด้วยวิธี Continuous renal replacement therapy (CRRT) ว่า อัตราการเต้นของพระทัย ความดันพระโลหิตและอัตราการหายพระทัยอยู่ในเกณฑ์ปรกติ ไม่มีพระปรอท (ไข้) ผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะพบว่าความรุนแรงของการติดเชื้อลดลง ผลเอกซเรย์พบปัปผาสะ (ปอด) พบว่ามีน้ำค้างอยู่บ้าง ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ฯ จังถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง