ในหลวง – ราชินี พระราชสาส์นเสียพระทัย ปธน.อุซเบกิสถานอสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีข้อความพระราชสาส์น เสียพระราชหฤทัย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ถึงแก่อสัญกรรม

726806-01

ฯพณฯ รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

กรุงทาชเคนต์

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายอิสลาม คารีมอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของท่านประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวอุซเบกิสถานสำหรับการสูญเสียในครั้งนี้
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช

726806-02

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง