แถลงการณ์ฉบับที่ 34 ผลตรวจเลือด-เสมหะ “ในหลวง” การติดเชื้อลดลง

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 34 ผลตรวจเลือด-เสมหะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การติดเชื้อลดลง น้ำในปอดลดลงและไม่พบการอักเสบ แพทย์ยังถวายโอสถและรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 34 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานผลการตรวจพระโลหิตและพระเสมหะพบว่า ความรุนแรงของการติดเชื้อลดลงอีก ผลเอกซเรย์พระปัปผาสะ (ปอด) พบมีปริมาณน้ำที่ค้างในพระปัปผาสะ (ปอด) ลดลง และไม่พบลักษณะของการอักเสบ

ผลการตรวจพระหทัยด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echocardiography) บ่งชี้ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อพระหทัยเป็นที่น่าพอใจ ผลการตรวจพระนาภี (ท้อง) ด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) ไม่พบลักษณะของการอักเสบในช่องพระนาภี (ท้อง) ปริมาณพระบังคนเบา (ปัสสาวะ) ยังคงน้อย คณะแพทย์ ฯ จึงคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT ต่อไป

bf

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

7 กันยายน พุทธศักราช 2559

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง