ดุสิตโพลเผยกว่า 77.59% ชอบรัฐบาลประยุทธ์

สวนดุสิตโพล เผย ผลสำรวจ ประชาชนส่วนใหญ่ ชอบรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” เด็ดขาดปราบโกง ชม ม.44 แก้ปัญหา ด้าน กรุงเทพโพล เผย 26.6% หนุนประยุทธ์นั่งนายกฯ ต่อ

วันนี้(11 ก.ย.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,254 คน เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลไทย” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 10 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า 5 อันดับข่าวการเมือง ที่ประชาชนสนใจ คือ การใช้ ม.44 ปราบปรามทุจริต ข้าราชการและนักการเมือง ร้อยละ 83.57 รองลงมา เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ การจัดตั้งพรรคการเมือง ร้อยละ 74.64, ร้อยละ 68.42 สนใจสถานการณ์ภาคใต้ เกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่, ร้อยละ 67.54 สนใจภารกิจ และการบริหารงานของนายกฯ และร้อยละ 55.66 สนใจการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กับรัฐบาลที่มีนักการเมืองเป็นนายกฯ ประชาชนคิดว่ามีสิ่งใดที่ดีขึ้น แย่ลง และเหมือนเดิม ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งที่ดีขึ้น คือ การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 78.47 สิ่งที่แย่ลงคือ ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร ร้อยละ 76.24 และสิ่งที่เหมือนเดิมคือ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก ร้อยละ 80.90

นอกจากนี้ 5 อันดับรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประชาชนชื่นชอบ คือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 77.59 รองลงมา รัฐบาลทักษิณ ร้อยละ 70.41, รัฐบาลอภิสิทธิ์ ร้อยละ 63.16, รัฐบาลชวน ร้อยละ 59.17 และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ร้อยละ 54.39

กรุงเทพโพล 26.6% หนุนประยุทธ์นั่งนายกฯต่อ

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังผ่าน 1 เดือน การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ” จากประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,156 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 เห็นว่าการใช้ประชานิยมหาเสียงของพรรคการเมืองแบบที่ผ่านมาในอดีต ไม่เหมาะสมเพราะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากประชานิยมนั้น ขณะที่ร้อยละ 32.4 เห็นว่าเหมาะสม เพราะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ

โดยเมื่อถามว่าอยากให้มีการใช้ประชานิยมหาเสียงอยู่อีกหรือไม่ในอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.2 อยากให้มี แต่การใช้ประชานิยมหาเสียงควรใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยในจำนวนนี้อยากให้ใช้ประชานิยมตอบสนองด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาของแพง ค่าครองชีพมากที่สุด ร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ ด้านการเกษตร สินค้าเกษตร ร้อยละ 62.1 และด้านการศึกษา ร้อยละ 59.6 ขณะที่ร้อยละ 31.6 ไม่อยากให้ใช้ประชานิยมหาเสียง มีเพียงร้อยละ 4.2 ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ เมื่อถามว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” พบว่า อันดับแรกคือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 3.8 และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 3.7

นอกจากนี้ ในส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่า คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 16.9 รองลงมาคือ พรรคเพื่อไทย ที่มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 15.3 และ พรรคชาติไทยพัฒนา มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.2

 

ที่มา INN

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง