เผยโฉม โลโก้ใหม่ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม

เผยโฉมโลโก้ใหม่ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม ใช้พระพุธอยู่ตรงกึ่งกลาง เป็นสัญลักษณ์แทนภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ

หลังจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2559 โดยมีสาระสำคัญคือให้ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และให้จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาแทน

14359060_1214804091917174_5431207887242071317_n

ล่าสุด นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สำหรับสัญลักษณ์ใหม่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมศิลปากรได้ออกแบบให้แล้ว แต่ในส่วนของโทนสีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

ขณะที่ สัญลักษณ์ของกระทรวงใหม่ มีลักษณะคล้ายโลโก้ของกระทรวงไอซีทีโดยใช้ “พระพุธ” อยู่ตรงกึ่งกลาง เป็นสัญลักษณ์แทนภูมิปัญญามีความรอบรู้เป็นเลิศ พระหัตถ์ซ้ายถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ พระหัตถ์ขวาเปล่งรัศมี เป็นวงแทนคลื่นดิจิทัล

 

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง