ศาลสั่ง ท่านมุ้ย ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำตัดสินศาลล้มละลายกลาง ให้หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลเป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย คดีหมายเลขแดงที่ ล.14519/2550 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ระบุว่า ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ให้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ลูกหนี้ล้มละลายแล้ว

ท่านมุ้ย, ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
ท่านมุ้ย

 

และศาลได้กำหนดนัดไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้เจ้าหน้าหนี้ ที่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามลูกหนี้ที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด หรือ บสส. ( SAM ) เจ้าหนี้ฟ้องต่อศาลล้มละลาย

สำหรับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล หรือท่านมุ้ย นั้น เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท และผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

ข้อมูลข่าวจาก มติชนออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง