อธิการแถลง ปม นศ.ศิลปากร แต่งนาซี-พรรคคอมมิวนิสต์จีน รับน้อง

อธิการ ม.ศิลปากร สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษวินัย หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม นักศึกษามหาวิทยาลัยแต่งกายเลียนแบบฮิตเลอร์และพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก่อนระบุเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (19 ก.ย. 59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกมาแถลงข่าวหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม กรณีที่มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่งกายเลียนแบบอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ หัวหน้าพรรคนาซี และชุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม ในกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัย จนมีสื่อไทยและสื่อนอกนำเสนอข่าวดังกล่าวไปอย่างกว้างขวาง โดยระบุว่า

ฮิตเลอร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชัยชาญ ถาวรเวช, รับน้อง
ฮิตเลอร์

ตามที่ได้มีข่าวและภาพบนสื่อออนไลน์ในประเทศหลายสำนักทั้งภาษาไทยและอังกฤษช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่19 กันยายน 2559 เกี่ยวกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ที่มีภาพของกลุ่มนักศึกษาแต่งกายเลียนแบบเรดการ์ดและผู้นำนาซีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบความรู้สึกของบางประเทศซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ยากจะลบจากความทรงจำของมนุษยชาติไปได้

มหาวิทยาลัยศิลปากรรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของกลุ่มนักศึกษาที่ไร้สำนึกและความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้โทรศัพท์และทำหนังสือขออภัยต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยไปแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

1.ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย

2.นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันมิให้เรื่องไม่เหมาะสมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกจากกิจกรรมทุกประเภทที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา คณะวิชาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

3.ร่วมกับสถานทูตประเทศที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติเพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและสาธารณะชนต่อไป

จึงเรียนประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณางดการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมใดๆที่จะทำให้มีการขยายความและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไปมากกว่านี้

อนึ่งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 จะมีการหารือปรับความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สถานเอกอัครราชทูตประเทศอิสราเอลประจำประเทศไทยกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อคลี่คลายปัญหาหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง