กทม. ส่งต่อวีลแชร์แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กทม. ส่งต่อวีลแชร์แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันนี้ (21 ก.ย. 59) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบวีลแชร์ ตาม “โครงการบริจาครถวีลแชร์ กับ จส.100” ซึ่งบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส.100 ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธานำไปจัดซื้อรถวีลแชร์ และส่งมอบให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุยากไร้ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงต่างจังหวัด โดยในวันนี้ได้มอบวีลแชร์ จำนวน 100 คัน ให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบต่อให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร่อมทั้งรวบรวมชื่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์แต่ขาดแคลน โดยมีผู้ขอรับบริจาคผ่านสำนักงานเขต รวม 237 คน ซึ่งจะมีการทยอยส่งมอบต่อไป

26

ทั้งนี้ นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการบริจาครถวีลแชรืกับ จส.100 เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ อันจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เขาเหล่านั้นมีความสุขและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังสอดรับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นพัฒนาให้กรุงเทพฯเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม อันนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งในวันนี้ จส.100 นับเป็นสื่อกลางในการจัดโครงการดี ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้สูงอายุ สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปอย่างมีความสุขตามอัตภาพ

27

ด้าน คุณหญิงสุวิมล ผึ้งประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า จส.100 ได้เปิดตัวโครงการบริจาครถวีลแชร์กับ จส.100 เมื่อเดือน ก.ย. 2558 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี โครงการฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปจัดซื้อรถวีลแชร์และส่งมอบให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุยากไร้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมแล้ว 615 คัน โดยล่าสุด ได้ส่งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 100 คัน ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำหรับวันนี้ได้เป็นตัวแทนของผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ นำรถวีลแชร์ อีกจำนวน 100 คัน ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยส่งต่อไปยังคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งทราบมาว่า ขณะนี้มีรายชื่อผู้รอรับบริจาคจากสำนักงานเขตต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 200 ราย นอกจากนี้ ยังมีขอรับบริจาควีลแชร์ในอีกหลายจังหวัด ซึ่งโครงการฯ จะทยอยส่งมอบรถวีลแชร์ให้แก่ทุก ๆ คนในโอกาสต่อไป

25

 

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง