เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร

คดีเขาพระวิหาร

19 เม.ย. ไทยขึ้นแจงคดีเขาวิหารต่อศาลโลก รอบสุดท้าย

คดีเขาพระวิหาร : 21.30 น. ไทยแจงศาลโลกชี้ศาลไร้อำนาจตีความเขตแดน

เขาพระวิหาร, คดีเขาพระวิหาร, ศาลโลก

ทีมทนายความฝ่ายไทย แจงศาลโลกรอบสองแล้ว ชี้ ศาลไร้อำนาจตีความเขตแดน ยืนยัน ไทยถอนกำลังแล้ว กัมพูชาอ้างไม่มีมูล โดย “อลินา มีรอง” ย้ำ กัมพูชาต้องการเปลี่ยนชื่อคำร้องเส้นเขตแดน ยัน ยึดตามหลักสันปันน้ำถูกต้อง

การให้ถ้อยแถลงทางวาจาของทีมทนายความฝ่ายไทยต่อศาลโลก รอบสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว โดย ศ.อแลง แปลเลต์ ทนายความฝ่ายไทย ขึ้นชี้แจงเป็นคนแรก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าศาลไม่มีอำนาจในการตีความในคดีเดิมอีก เนื่องจากกัมพูชาไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักในการร้องขอให้ศาลตีความ เพราะในคดีเดิมไม่มีเนื้อหาเรื่องเส้นแบ่งเขตแดนในแผนที่ ภาคผนวก 1 หรือ 1 : 200,000

ที่ศาลเคยปฏิเสธที่จะตัดสินไปแล้ว รวมถึงยืนยันว่า ไทยได้ปฏิบัติตามคำตัดสินในบทปฏิบัติการทุกประการเรื่องการถอนทหาร ขณะเดียวกันสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์ของกัมพูชา ไม่ได้ทักท้วงมติ ครม.ในการขึงรั้วลวดหนามรอบปราสาท ว่าเป็นแค่พื้นที่เล็กน้อย 2 – 3 เมตรเท่านั้น ดังนั้น ถ้าหากศาลรับพิจารณาจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอ

โดยไม่สามารถทำได้สำหรับการชี้แจงของไทยรอบสุดท้ายในวันนี้ ศาลจะรับฟังถ้อยแถลงจนถึง เวลา 22.00 น. ซึ่งหลังจากการให้ถ้อยแถลงของฝ่ายไทยเสร็จสิ้นลง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะได้มีการโทรศัพท์ทางไกล ไปขอบคุณคณะทำงานทีมกฎหมายฝ่ายไทย ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วย

‘อลินา’ ยัน แผนที่เขมรคลาดเคลื่อน

น.ส.อลินา มีรอง ทนายความของฝ่ายไทย ระบุอย่างชัดเจนว่า กัมพูชา ต้องการเปลี่ยนชื่อคำร้อง ให้ศาลตีความของเส้นเขตแดน พร้อมทั้งยืนยันว่า ไทยไม่ได้มีการปลอมแปลงแผนที่ใหญ่ หรือ Big Map ตามที่กัมพูชากล่าวหา เพราะไม่มีใครสามารถสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่ได้โดยง่าย แต่ศาลให้ดึงออกมาจากแผนที่ใหญ่ และผู้พิพากษาเองก็ใช้แผนที่นี้ประกอบการพิจารณามาโดยตลอด

ทั้งนี้จากการถ่ายทอดเส้นในแผนที่เก่าในภาคผนวก 1 มาลงแผนที่ใหม่นั้น จำเป็นต้องเอาหลักความเป็นจริง คือ ยึดเส้นเขตแดนตามหลักภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ำ หรือ หลักสันปันน้ำ แต่แผนที่แผ่นที่ 3 และ 4 ของกัมพูชาทำออกมาคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง คลาดเคลื่อนจากหลักสภาพภูมิศาสตร์ทั้งหมด

และยังปฏิเสธที่จะยึดตามหลักสันปันน้ำ ดังนั้น ถือว่า กัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสนธิสัญญาในการแบ่งเส้นเขตแดนสันปันน้ำในปี 1904 และปี 1908 และจากการที่กัมพูชายึดแผนที่ในภาคผนวก 1

ทั้งนี้ น.ส.อลินา มีรอง กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญจาก IDIU แนะนำสำหรับวิธีการทำเส้นบนแผนที่ ว่าต้องมาจากเขตแดนที่มั่นคงทางธรรมชาติ คือ เส้นสันปันน้ำเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า สันปันน้ำ ไม่ใช่สิ่งที่สมมุติขึ้น แต่เป็นเส้นที่มีอยู่จริง
4

…………………………………………………………………………………….

คดีเขาพระวิหาร, เขาพระวิหาร

คดีเขาพระวิหาร : 10.13 น. นายกฯ เข้าทำเนียบ ตามติดชี้แจงเขาพระวิหารต่อศาลโลกรอบ 2 ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อมูลโต้เขมรได้ทุกประเด็น

เขาพระวิหาร, คดีเขาพระวิหาร, วีรชัย พลาศรัย

วีรชัย พลาศรัย

คดีเขาพระวิหาร : ในเวลาประมาณ 20.00 น. วันนี้ (19 เม.ย.) ทีมกฎหมายของไทย นำโดยนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอแลนด์ จะขึ้นชี้แจงด้วยวาจาในคดีเขาพระวิหารเป็นรอบสุดท้ายต่อศาลโลก

โดยท่านทูตได้เผยถึงแผนการชี้แจงของทีมกฎหมายไทยว่า วันนี้จะส่งทีมทนายขึ้นพูด 5คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชาที่ได้แถลงไปวานนี้ (18 เม.ย.)  มั่นใจว่าเราสามารถชี้แจงในรายละเอียดได้ทั้งหมด ไม่มีกังวลใจอะไร

…………………………………………………………

(18 เม.ย.) กัมพูชาขึ้นชี้แจงศาลโลกรอบ 2

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 21.00 น. ฮอร์ นัมฮง แถลงปิดคดีอ้างหากศาลไม่มีคำตัดสินข้อพิพาทไม่ยุติ ยันปราสาทเป็นของกัมพูชา พื้นที่โดยรอบก็ต้องเป็นของกัมพูชาด้วย 

เขาพระวิหาร, ฮอนัมฮง

ฮอนัมฮง

ภายที่หลังนายร็อดแมน บุนดี ทนายความฝ่ายกัมพูชา ได้ชี้แจงเสร็จสิ้นลง นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ในฐานะตัวแทนฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา ก็ได้ขึ้นกล่าวปิดคำให้การในคดีพระวิหารเป็นลำดับสุดท้าย โดยกล่าวว่า

รู้สึก เป็นเกียรติที่ได้มายืนอีกครั้ง และทำหน้าที่ปิดคำให้การ ทั้งนี้หากศาลไม่รับตีความตามคำขอ ทั้งสองประเทศก็คงไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ เพราะข้ออ้างของไทยได้ใช้ข้ออ้างที่ไม่เป็นเหตุผล ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถยอมรับได้

ดังนั้นการให้ตีความของกัมพูชาจึงมีความชอบธรรม และการตัดสินของศาลก็จะยุติข้อพิพาทเหล่านี้ และนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศได้

ทั้งนี้กัมพูชายืนยัน ว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชา ดังนั้นบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาที่อยู่ทั้งบริเวณตัวปราสาท และบริเวณโดยรอบตัวปราสาทพระวิหารจึงต้องเป็นของกัมพูชาด้วย ทหารไทยที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องถอนกำลังออกไปตามคำพิพากษาด้วย

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 20.00 น. เขมรแจงรอบ2ทนายปัดปลอมเอกสารแผนที่อ้างเจ้าสีหนุทวงติงรั้วแล้ว

เขาพระวิหาร

ร็อดแมน บุนดี

เมื่อเวลาประมาณ 20.00น. ที่ผ่านมานายร็อดแมน บุนดี ทนายความฝ่ายกัมพูชา ได้ขึ้นให้การทางวาจารอบสุดต่อศาลในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 โดยระบุว่า แนวรั้วลวดหนามตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไทยไม่ได้เป็นไปตามคำพิพากษาเมื่อปี 2505

อีกทั้งการที่ไทยยกกรณีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ อดีตกษัติรย์กัมพูชา ไม่คัดค้านต่อเส้นลวดหนามนั้น เป็นเพราะพระองค์ไม่อยากให้ทั้ง 2ประเทศ เกิดปัญหาขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ได้คัดค้านมาตลอดทั้งก่อน และหลังการการเยือนเขาพระวิหาร แต่ประเทศไทยไม่ยอมรับ

ส่วนการที่ทีมกฎหมายทางไทย ระบุว่า กัมพูชาปลอมแปลงเอกสารแผนที่ขึ้นมาเพื่อยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความนั้น ก็ไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด เพราะแผนที่ทั้ง 2ฉบับมีการทำที่ต่างกันจึงทำให้ไม่สามารถนำทั้ง 2ฉบับมาทาบเชื่อมต่อกันได้ เรื่องนี้จึงมีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าในแง่ใดก็ตามในความหมายและขอบเขตคำพิพากษา ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ศาลต้องฟังคำขอของกัมพูชาเพื่อให้ตีความคำพิพากษาซ้ำอีกครั้ง

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 18.00 น. ทีมกฎหมายของกัมพูชา จะเข้าชี้แจงด้วยวาจาในคดีเขาพระวิหาร รอบที่ 2
ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย โดยจะมีกำหนดให้ถ้อยคำแถลงในเวลา 15.00 น. – 17.00 น. ตามเวลากรุงเฮก หรือประมาณ 20.00 – 22.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

…………………………………………………………

(17 เม.ย.) เกาะติดไทยแถลงด้วยวาจาต่อศาลโลก คดีเขาพระวิหาร

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 20.00น. ศาลโลกให้ไทย-กัมพูชา ส่งพิกัดพื้นที่รอบเขาพระวิหาร 26 เม.ย.

เขาพระวิหาร, ศาลโลก

ศาลโลก


ภายหลังการชี้แจงด้วยวาจาของฝ่ายไทยเสร็จสิ้นลง เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (17เม.ย.) ศาลโลกได้สั่งให้ทั้ง 2 ประเทศ ทั้งไทยและกัมพูชาต้องส่งพิกัดพื้นที่รอบเขาพระวิหารให้กับศาลไว้พิจารณา ในวันที่ 26 เม.ย. นี้

หลังมีหนึ่งในผู้พิพากษาได้ตั้งคำถามกับทั้ง 2ประเทศในเรื่องของพิกัดทางภูมิศาสตร์หรือชี้จุดในแผนที่ ที่คู่ความคิดว่าเป็นพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกัมพูชาตามคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี 2505

พร้อมกันนี้ ได้สั่งให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องส่งข้อสังเกตต่อคำตอบของคู่กรณีภายในวันที่ 3 พ.ค. เวลา 17.00 น. และขอให้คู่ความที่จะขึ้นให้ถ้อยแถลงด้วยวาจาในรอบที่ 2 ในวันที่ 18-19 เม.ย.นี้ในเวลา 15.00 น. (20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ให้ถ้อยแถลงด้วยข้อมูลที่ไม่ซ้ำกับสิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ และไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้หมด2 ชั่วโมง จากนั้นจึงจะปิดการพิจารณา

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 18.00 น. อแลง เปลเล่ต์ ยกประวัติศาสตร์เผยกัมพูชายอมรับไทยคืนปราสาทเขาพระวิหารให้เขมรแล้ว

เขาพระวิหาร

ศ. อแลง เปลเล่ต์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปารีส อิกซ์ (น็องแตร์) ภาควิชากฎหมาย ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในคณะทำงานด้านกฎหมายของฝ่ายไทย แถลงด้วยวาจาต่อศาลโลก ระบุไทยทำตามคำพิพากษาของศาลโลกมาโดยตลอด และกษัตริย์ “สีหนุ” ทรงยอมรับว่าไทยคืนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาแล้ว ขณะเดียวกันพระองค์ยังไม่มีการทักท้วงเรื่องลวดหนาม ดังนั้นจึงหมายความว่าทางกัมพูชาได้ยอมรับเรื่องรั้วลวดหนามเหมือนกัน

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 16.09 น. ผู้เชี่ยวชาญย้ำ แผนที่ในภาคผนวก 1 ที่กัมพูชาอ้างนำมาใช้จริงไม่ได้

เขาพระวิหาร

ศ.อแลง แปลเลต์ ที่ปรึกษาของทีมกฎหมายของไทย ได้ขึ้นชี้แจงต่อศาลโลก ระบุ แผนที่ภาคผนวก1 ที่ทางกัมพูชามักนำมาใช้กล่าวอ้างนั้น ไม่ได้มีความชัดเจน และหากนำมาใช้จริงจะเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีอยู่จริงในการพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี 2505 จึงทำให้ไม่สามารถนำมาใช้อ้างตีความได้

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 15.55น. ศ.โดนัลด์ เอ็ม แม็คเรย์ ชี้คำร้องกัมพูชามีเบื้องหลังแอบแฝง เหตุศาลเคยปฏิเสธไปแล้วเมื่อปี 2505

เขาพระวิหาร

ศ.โดนัลด์ เอ็ม แม็คเรย์ สมาชิกศาลประจำอนุญาโตตุลาการ และทนายความของรัฐบาลนิวซีแลนด์ 1 ในทีมทนายของไทย ได้ชี้แจงตอนหนึ่งระบุว่า การกัมพูชาพยายามให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษ เป็นคำขอที่มีวาระซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากศาลศาลเคยปฎิเสธไปแล้ว เมื่อปี 2505 และยืนยันว่า ศาลโลกไม่มีอำนาจที่จะตีความในสิ่งที่เคยตัดสินไปแล้ว

คดีเขาพระวิหาร : เวลา 15.28 น. ไทยเริ่มแจงด้วยวาจา เขาพระวิหาร ต่อศาลโลกแล้ว

เขาพระวิหาร, ไทยแจงศาลโลกคดีเขาพระวิหาร

ไทยแจงศาลโลกคดีเขาพระวิหาร

ทีมกฎหมายของไทย ได้ขึ้นแถลงด้วยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในคดีปราสาทเขาพระวิหารแล้ว

โดยนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำเนเธอร์แลนด์ ได้เริ่มต้นชี้แจงคนแรก เบื้องต้นได้ระบุว่า การที่กัมพูชาขอให้ศาลตัดสินชี้ขาดเขตแดนนั้นถือว่าทำไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่ศาลโลกได้ปฏิเสธไปแล้วเมื่อ 50 ปีก่อน

เขาพระวิหาร

เขาพระวิหาร

…………………………………………………………

สรุปรวม 5 คำแถลงของกัมพูชาต่อศาลโลก ในคดีพระวิหาร 15เม.ย.

ก่อนหน้าที่ไทยจะเข้าชี้แจงด้วยวาจาในคดีเขาพระวิหารต่อศาลโลกวันนี้ (17 เม.ย.) ทาง MThai News ได้สรุปถ้อยแถลงด้วยวาจาของตัวแทนกัมพูชาและทีมทนายของกัมพูชาจากกรณีกัมพูชาขอตีความคำตัดสินคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือศาลโลก เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมาดังนี้

ฮอ นัม ฮง

คดีเขาพระวิหาร : ถ้อยแถลงที่ 1

ฮอ นัมฮง รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ได้เผยถึงเหตุผลที่กัมพูชาขอให้ศาลตีความคำพิพากษาปี 2505 เนื่องจากเหตุการณ์การรุกรานของฝ่ายไทยในช่วงปี 2551-2552 ภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วของไทย หลังจากคณะกรรมการมรดกโลกขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกตามคำขอของ กพช. และทั้งสองฝ่ายไม่สามารถแก้ไขโดยวิธีทางการทูตได้

ท่าทีของไทยไม่มีความสม่ำเสมอ และแสดงว่าไทยไม่เคยยอมรับคำพิพากษาปี 2505 และพยายามแย้งว่าไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายของคำพิพากษา ขณะเดียวกับที่พยายามตีความคำพิพากษาไปอีกทางหนึ่ง

ไทยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวและพยายามถ่วงเวลา โดยยังไม่มีการถอนกำลังออกจากเขตปลอดทหารชั่วคราวตามคำสั่งของศาลเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมหารือกันแล้ว 3 รอบ ทำให้ผู้สังเกตการณ์จากอาเซียนไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้

ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นกับท่าทีว่า เขตแดนในบริเวณปราสาทพระวิหารยังไม่มีการปักปัน ทั้งๆ ที่บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ปี 2543 เป็นเรื่องของการจัดทำหลักเขตแดน เพราะเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารได้มีการปักปันแล้วตามแผนที่ภาคผนวก 1 ซึ่งศาลใช้เป็นพื้นฐานในการพิพากษาเมื่อปี 2505

คำชี้แจงลายลักษณ์อักษรของไทยไม่สมเหตุสมผล และเป็นการพยายามวาดภาพคำพิพากษา 2505 ไปในทางที่สร้างความสับสน ทั้งนี้ คำขอของกัมพูชาเป็นเรื่องของการตีความคำพิพากษา ไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติตามคำพิพากษาและไม่ใช่เรื่องของการปักปันเขตแดน แต่ไทยพยายามเบี่ยงเบนศาลไปอีกทางหนึ่ง

ท่าทีของกัมพูชาเกี่ยวกับคำพิพากษาเดิมคือ กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทและพื้นที่โดยรอบที่กำหนดโดยแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ศาลใช้เป็นพื้นฐานคำตัดสิน ซึ่งนำไปสู่พันธกรณีที่ยังมีผลต่อเนื่องที่ไทยต้องปฏิบัติตามในการถอนกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหาร

คดีปัจจุบันเป็นเรื่องที่กว้างมากกว่าเรื่องของเขตแดนที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์อันดีและมั่นคงระหว่างสองประเทศ ซึ่งกัมพูชาหวังว่าศาลจะมีคำตัดสินที่จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสอง ทั้งนี้ เหตุการณ์ปะทะทางกำลังในช่วงปี 2551-2554 ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวปราสาท

การสูญเสียชีวิตและกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ศาลไม่ควรนิ่งเฉย

………………………………………………………………………………………..

คดีเขาพระวิหาร : ถ้อยแถลงที่ 2 ฌอง มาร์ค ซอเรล ทนายฝ่ายกัมพูชา
นายซอเรลกล่าวใน 3 ประเด็น ได้แก่

ฌอง มาร์ค ซอเรล

1.กัมพูชามองคดีนี้อย่างไร
กัมพูชาเห็นว่า ศาลมีเขตอำนาจในการตี ความ เนื่องจากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตและ ความหมายของคำพิพากษา นอกจากนี้ แผนที่ ภาคผนวก 1 เป็นเหตุผลเดียวที่ศาลใช้ในการ ตัดสิน และเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ไม่อาจแยกจากคำพิพากษาได้

2.กัมพูชามองข้อโต้แย้งของไทยว่าอย่างไร
กัมพูชาเห็นว่า ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของไทย ไทยใช้ภาษาประชดประชัน โดยนายซอเรลได้สรุปข้อโต้แย้งของฝ่ายไทยตามที่กัมพูชาเข้าใจว่า ไทยเห็นว่าไม่มีข้อพิพาทและคำพิพากษาคดีเดิมมีความชัดเจนอยู่แล้ว

แต่กัมพูชากำลังขอให้ศาลตีความในสิ่งที่ศาลไม่ได้ตัดสินในคดีเดิม โดยกัมพูชาเห็นว่า ข้อโต้แย้งของไทยสับสนและขัดแย้งกันเอง และยุ่งยากโดยไม่จำเป็น

3.โครงสร้างของการให้การทางวาจาของกัมพูชาในวันนี้เป็นอย่างไร
นายซอเรลกล่าวถึงโครงสร้างของการโต้แย้ง ทางวาจาของกัมพูชาในวันนี้ ว่า

1) นายเบอร์แมน (แฟรงคลิน เบอร์แมน ทนายอีกคนฝ่ายกัมพูชา) จะกล่าวเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

2) นายบุนดี (นายบร็อดแมน บุนดี ทนายอีกคนของฝ่ายกัมพูชา) กล่าวว่า ไทยพยายามลดความสำคัญของแผนที่ภาคผนวก 1 ซึ่งไม่ถูกต้อง

3) นายซอเรลจะกล่าวว่า แผนที่ภาคผนวก 1 เป็นเหตุผลเดียวที่ศาลใช้ในการตัดสิน และเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่อาจแยกจากคำพิพากษาได้ (inseparable) จึงผูกพันไทย

คดีเขาพระวิหาร : ถ้อยแถลงที่ 3 แฟรงคลิน เบอร์แมน ทนายฝ่ายกัมพูชา

 แฟรงคลิน เบอร์แมน

1.ข้อต่อสู้ทางข้อเขียนของไทยเป็นการชี้นำว่าศาลในปี 2505 ตัดสินคดีปราสาทพระวิหารผิดพลาด แม้ฝ่ายไทยจะไม่ได้พูดตรงๆ และฝ่ายไทยพยายามใช้กระบวนการพิจารณาในคดีตีความปัจจุบันเป็นโอกาสให้ศาลแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ จึงถือได้ว่าไทยพยายามขอให้ศาลทบทวนคำพิพากษาเดิม

2.แนวคำพิพากษาของศาลได้วางเงื่อนไขเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง (admissibility) ในคดีตีความไว้ 3 ประการ ได้แก่

2.1 ต้องปรากฏข้อพิพาทระหว่างคู่ความ
2.2 ข้อพิพาทดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับขอบเขตและความหมายของคำพิพากษาเดิม
2.3 คำขอตีความต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขอการตีความประเด็นที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วและมีผลผูกพันคู่ความได้

3.ตามแนวคำพิพากษา ข้อพิพาทไม่จำเป็นต้องปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการหรือในรูปแบบใดเป็นการเฉพาะ และเพียงพอแล้วหากสามารถพิสูจน์ได้ว่า คู่ความมีความเห็นที่แตกต่างกัน

4.ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษา โดยกัมพูชาไม่เคยยอมรับว่าไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว

5.ต่อข้อโต้แย้งของไทยที่ว่ากัมพูชาเปลี่ยนคำขอให้ตีความในคำให้การฉบับที่สอง (Response) โดยขอเพิ่มให้ศาลตีความวรรคปฏิบัติการที่ 1 ด้วย เป็นสิ่งที่ทำได้ โดยในคดี Avena ศาลได้กล่าวไว้เองว่า ศาลจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า

ปรากฏข้อพิพาทระหว่างคู่ความเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาหรือไม่ภายหลังจากได้พิจารณาคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว ดังนั้น ข้อต่อสู้ของไทยในคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรว่า กัมพูชาเปลี่ยนคำขอให้ตีความในคำให้การฉบับที่สอง (Response) และศาลรับพิจารณาไม่ได้ จึงไม่มีพื้นฐาน

6.กัมพูชาได้แสดงให้เห็นว่ามีข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของบทปฏิบัติการ และอะไรคือประเด็นที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วและมีผลผูกพันคู่ความ

7.เส้นมติ ครม.ของไทยปี 2505 ไม่มีพื้นฐานใดๆ และเป็นการตัดสินใจที่ไร้เหตุผล และแสดงให้เห็นว่า เป็นการตีความฝ่ายเดียวของไทย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า การตีความและการปฏิบัติตามคำพิพากษามีความเกี่ยวข้องกัน และคำพิพากษาปี 2505 ขาดความชัดเจน (ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ไทยต่อสู้)

8.กัมพูชามองว่าการตีความคำพิพากษาไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อต่อสู้ของคู่ความที่เสนอต่อศาลในคดีเดิม เนื่องจากคำพิพากษา “มีชีวิตของตนเอง” (a life of its own)

9.แผนที่ภาคผนวก 1 เป็นเหตุผลที่ไม่อาจแยกได้จากบทปฏิบัติการของคำพิพากษา (inseparable) และแม้ศาลจะพิจารณาเหตุผลประการอื่น อาทิ การเสด็จเยือนปราสาทของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และแม้ศาลจะอ้างถึงการเสด็จดังกล่าวว่าเป็น “เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด”

แต่ก็เป็นการพิจารณาในบริบทที่ว่า ไทยได้ยอมรับเส้นเขตแดนตามที่ปรากฏตามแผนที่ภาคผนวก 1 แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาแผนที่ภาคผนวกใน 12 หน้า ในขณะที่ศาลพิจารณาการเสด็จเยือนของสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ใน 2 วรรค

10.หลักกฎหมายที่ไทยยกต่อสู้ กล่าวคือ ศาลไม่อาจตัดสินเกินคำขอได้ (non ultra petita) ไม่กระทบต่ออำนาจศาลในคดีตีความ ซึ่งเป็นอำนาจพิเศษ นอกจากนั้น แม้แผนที่ภาคผนวก 1 จะไม่ได้รับการตัดสินอย่างเป็นทางการ แต่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาจากศาล

11.กัมพูชาคัดค้านคำแถลงสรุปของไทยตามที่ปรากฏในคำอธิบายเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อสาม ที่ขอให้ศาลตัดสินว่า ศาลในปี 2505 ไม่ได้ตัดสินว่า เขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นไปตามแผนที่ภาคผนวก 1 เนื่องจากเป็นคำขอที่เกี่ยวข้องกับเส้นแผนที่ทั้งเส้น และเกินขอบเขตคำขอของกัมพูชา

12.การตีความคำพิพากษาไม่มีอายุความ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยความตกลงของคู่ความภายหลังคำพิพากษา หรือการยอมรับโดยการนิ่งเฉย

………………………………………………………………………………………..

คดีเขาพระวิหาร : ถ้อยแถลงที่ 4 บร็อดแมน บุนดี ทนายฝ่ายกัมพูชา

บร็อดแมน บุนดี

1.กัมพูชาเห็นว่าคู่กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาคดีเดิม เมื่อปี 2505 ซึ่งทำให้ศาลมีอำนาจตีความคำพิพากษาดังกล่าว ดังนี้

1.1 กัมพูชาเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ปี 2505 เป็นการ “ตีความ” คำพิพากษาโดยฝ่ายเดียวของประเทศไทย และไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงเลือกใช้ “วิธีที่สอง” ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาและในการล้อมรั้วลวดหนาม ซึ่งท่าทีของไทยเกี่ยวกับเส้นมติ ครม.นี้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในเวลาต่อมา

1.2 กัมพูชาตอบข้อต่อสู้ของไทยที่ว่ากัมพูชายอมรับการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแล้วและไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคู่กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษา

โดยยกตัวอย่างการดำเนินการและเอกสารต่างๆ ในช่วงปี 2505-2510 ที่เป็นการโต้แย้งเส้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2505 ของไทย อาทิ แถลงข่าวของสมเด็จนโรดม สีหนุ บันทึกการประชุมระหว่างฝ่ายกัมพูชาและรายงานผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ (นาย Gussing และ นาย De Ribbing) คำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาต่อสหประชาชาติ และบันทึกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย

1.3 การดำเนินการของไทยเองสะท้อนว่าไทยมีการตีความคำพิพากษาฝ่ายเดียว โดยชี้ว่า ข้อความในหนังสือที่ไทยส่งถึงประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2554 ที่กล่าวถึงความเข้าใจเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลโลกแต่ฝ่ายเดียวของกัมพูชา
1.4 ไทยเคยยอมรับการดำเนินการของฝ่ายกัมพูชา อาทิ การที่ชาวกัมพูชาได้เข้าไปตั้งหลักแหล่งในพื้นที่ที่เป็นของกัมพูชาตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งและอยู่นอกเหนือเส้นมติ ครม.ของไทย

ซึ่งไทยไม่ได้ประท้วง และการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ปี 2543 ซึ่งเป็นเรื่องของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ซึ่งสะท้อนว่าเอ็มโอยูดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการปักปันเขตแดน และแสดงว่าไทยสับสนระหว่างการปักปันกับการจัดทำหลักเขตแดน
1.5 ท่าทีไทยเปลี่ยนแปลงไปมาตามกระแสการเมืองภายในของไทย โดยชี้ว่า สถานการณ์บริเวณชายแดนมีความสงบมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ความขัดแย้งในกัมพูชายุติลง จนถึงช่วงปี 2549-2550

โดยท่าทีไทยที่เคยเป็นเชิงบวกต่อการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้เปลี่ยนเป็นการคัดค้านในเรื่องเขตพื้นที่รอบปราสาท และยกตัวอย่างกรณีแถลงการณ์ร่วมปี 2551

2.ไทยใช้ข้อต่อสู้อันเกิดจากแผนที่และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังคดี ซึ่งในทางกฎหมายแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปัจจุบันเนื่องจากในการตีความ ศาลสามารถใช้พยานหลักฐานเฉพาะที่ได้ปรากฏต่อศาลในคดีเดิมเท่านั้น

2.1 ศาลไม่ได้รับทราบถึงหรือพิจารณาแผนที่ “ภาคผนวก 1” รุ่นต่างๆ ที่ฝ่ายไทยได้ค้นพบขึ้นเร็วๆ นี้ แผนที่เดียวที่ศาลได้ตัดสินว่าไทยยอมรับคือแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่แนบกับคำฟ้องคดีเมื่อปี 2502

2.2 ไทยได้พยายามอ้างถึงข้อผิดพลาดของแผนที่ภาคผนวกหนึ่งทั้งในคดีเดิมและคดีปัจจุบัน แต่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมีการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งคู่กรณีสามารถอ้างและเจรจาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ในการเจรจาปักหลักเขตแดนเท่านั้น

3.ข้อต่อสู้ของไทยที่ให้ศาลย้อนกลับไปพิจารณาหลักฐานทางเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของทั้งสองฝ่ายผลิตขึ้นเพื่อพิสูจน์แนวสันปันน้ำในคดีเดิมเป็นความพยายามที่จะฟื้นคืนชีพให้แก่สันปันน้ำซึ่งเป็นท่าทีของไทยในคดีเดิม และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตีความในปัจจุบันเนื่องจากศาลในคดีเดิมไม่ได้พิจารณาหลักฐานเหล่านั้น

………………………………………………………………………………………..

คดีเขาพระวิหาร : ถ้อยแถลงที่ 5 ฌอง มาร์ค ซอเรล ทนายฝ่ายกัมพูชา
กัมพูชาแจงศาลโลก, เขาพระวิหาร

1.ศาลมีอำนาจตีความหรือไม่

1.1 ในคดี ChorZow Factory : Permanent Court ตัดสินว่า ศาลจะมีอำนาจตีความก็ต่อเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของคำพิพากษาเดิม แต่หากมีข้อพิพาทว่า ประเด็นใดเป็นประเด็นที่ศาลตัดสิน ก็เป็นประเด็นที่ตีความได้เช่นกัน กัมพูชาเห็นว่ามีข้อพิพาทดังกล่าว ศาลจึงมีเขตอำนาจ

1.2 กัมพูชาเข้าใจดีว่า ศาลจะสามารถตีความคำพิพากษาได้แต่ไม่สามารถตีความส่วนที่เป็นเหตุผลได้ เว้นแต่ส่วนที่เหตุผลนั้นเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่อาจแยกจากคำพิพากษาได้ ซึ่งกัมพูชาเห็นว่าในคดีนี้ แผนที่ภาคผนวก 1 เป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่อาจแยกออกจากคำพิพากษาได้

2.กัมพูชาเห็นว่า แผนที่ภาคผนวก 1 เป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่อาจแยกออกจากคำพิพากษา ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

2.1 กัมพูชาเห็นว่า ศาลต้องทราบว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่ไหน จึงจะสามารถตัดสินได้ว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา และแม้ไทยจะอ้างว่าคดีเดิมเกี่ยวกับอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารเท่านั้น ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับเขตแดน

แต่ข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งที่ผิด เพราะก่อนที่ศาลจะตัดสินเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร ศาลต้องทราบก่อนว่าเขตแดนอยู่ที่ใด ซึ่งในที่สุด ศาลได้รับรองเส้นเขตแดนระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว ตามแผนที่ภาคผนวก 1 ซึ่งในคำพิพากษาศาล แผนที่เป็นประเด็นหลักที่ศาลพิจารณา โดยได้พูดถึงแผนที่ภาคผนวก 1 ทั้งหมด 20 ครั้ง และพูดถึงคำว่าเขตแดนมากกว่า 120 ครั้ง

2.2 ไทยอ้างว่า มีเหตุผลอื่นๆ อีก นอกจากแผนที่ภาคผนวก 1 ที่ทำให้ศาลตัดสินว่าปราสาทอยู่ในดินแดนของกัมพูชา แต่กัมพูชาเห็นว่า เหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุผลที่ศาลนำมาใช้ในภายหลังเพื่อยืนยันคำสรุปที่ศาลได้ตัดสินแล้วบนพื้นฐานของแผนที่ภาคผนวก 1

2.3 กัมพูชาไม่ได้อ้างว่าเหตุผลเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินที่มีผลผูกพันของกฎหมาย (res judicata) แต่เหตุผลก็มีน้ำหนักทางกฎหมาย (authority) และเป็นสิ่งที่ทำให้ศาลได้ตัดสินเช่นกัน ซึ่งในคดีนี้กัมพูชาไม่ได้ขอให้ศาลตีความตัวแผนที่ภาคผนวก 1 แต่กัมพูชาเห็นว่า การที่คู่กรณีจะเข้าใจคำพิพากษาว่า เหตุใดศาลจึงตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนกัมพูชา คู่กรณีทั้งสองจะต้องพิจารณาแผนที่ภาคผนวก 1

2.4 กัมพูชาเห็นว่าเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนกับเส้นเขตแดนมีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีนี้คู่กรณีจำเป็นต้องทราบว่าจะต้องถอนทหารออกจากบริเวณใด

3.กัมพูชาคัดค้านท่าทีไทยที่ระบุไว้ในท่าทีที่เป็นลายลักษณ์อักษรของไทย ดังนี้

3.1 ไทยอ้างว่า ศาลไม่ได้ตัดสินประเด็นเขตแดน และเขตแดนเป็นสิ่งที่ต้องตกลงกันตามเอ็มโอยู 2543 แต่กัมพูชาเห็นว่าเอ็มโอยู 2543 เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการปักหลักแดน นั่นคือ เขตแดนต้องมีอยู่แล้ว โดยเป็นไปตามคำพิพากษา 2505 และแผนที่ภาคผนวก 1

3.2 ไทยอ้างว่า การจะเข้าใจคำพิพากษาเดิมของศาลต้องพิจารณาจากคำให้การของทั้งสองฝ่ายระหว่างปี 2502-2505 อย่างไรก็ดี กัมพูชาเห็นว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้ว เพราะศาลได้ให้เหตุผลของศาลในคำพิพากษาเมื่อปี 2505 แล้ว
3.3 คำขอของไทยที่ขอศาลตัดสินว่า ศาลในปี 2505 ไม่ได้ตัดสินให้แผนที่ภาคผนวก 1 ทั้งฉบับเป็นเส้นเขตแดนนั้น ศาลไม่สามารถรับฟังได้เนื่องจากคดีเดิมจำกัดพื้นที่พิพาทอยู่ในบริเวณปราสาทพระวิหารเท่านั้น
………………………………………………………………………………………..

คดีเขาพระวิหาร วันที่ 16 เม.ย. สุรพงษ์’ยันไทยหักล้างเขมรปมพระวิหารได้ทุกประเด็น

รมว.ต่างประเทศ ยันไม่หนักใจ ไทยพร้อมหักล้างคำแถลงฝ่ายกัมพูชาทุกประเด็น เผย นายกฯ โทรให้กำลังใจเป็นห่วงกลัวประชาชน เข้าใจผิด สั่ง กต. ชี้แจงรายละเอียดให้ชัด ด้าน พงศ์เทพ ย้ำสู้เขมรศาลโลก ไม่รับตีความ

เมื่อ เวลาประมาณ 22.30 น. ของเมื่อคืนที่ผ่านมา นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทางไกลจากกรุงเฮกมายังกระทรวงต่างประเทศ ภายหลังรับฟังกัมพูชาให้การทางวาจา จากการรับฟังการชี้แจงของกัมพูชา นาน 4 ช.ม. นายสุรพงษ์ กล่าวว่า คณะที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศของกัมพูชา พยายามอธิบายว่าทำไม กัมพูชา ต้องการให้ศาลโลกตีความ รวมถึงพยายามหักล้างเหตุผลของไทยที่เคยแจ้งต่อศาลโลกเป็นลายลักษณ์อักษรไป ก่อนหน้านี้

โดย กัมพูชา ขอให้ศาลโลกตีความให้ชัดเจนและมีความเห็นให้ถูกต้องตามฝ่ายกัมพูชา ส่วนที่ กัมพูชา พยายามอ้างว่า ไม่เคยได้รับทราบการที่ไทยล้อมรั้วลวดหนามนั้น ที่จริง เราเคยบอกแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อดีตกษัตริย์กัมพูชา เคยเห็นมาแล้ว และไม่ได้ปฏิเสธ ซึ่งเราจะชี้ประเด็นนี้ให้ศาลโลกเห็น เพื่อเป็นการแก้ต่างว่า ฝ่ายกัมพูชา มาเห็นแล้ว  อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของการชี้แจงของกัมพูชานั้น รู้สึกว่าไม่หนักใจใด ๆ เพราะประเด็นต่าง ๆ ที่กัมพูชานำเสนอเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหมายไว้หมดแล้ว และฝ่ายไทยพร้อมเสนอข้อหักล้างเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องรอฟังและติดตามรายละเอียดคำชี้แจงของไทย ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ตามเวลาไทย ซึ่งได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว

ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์มาหา ตั้งแต่ช่วงพักช่วงแรก หลังจากที่ได้ติดตามการถ่ายทอดการชี้แจงทางวาจา  นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ชื่นชมที่ตนได้ทักทายกับ นายฮอร์ นัมฮง ในห้องพิจารณาคดีตอนช่วงเช้า พร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้ดูแลปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่แล้ว  โดยขอให้คณะผู้แทนไทย ได้ทำงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม นายกฯ เห็นว่ายังมีบางเรื่องที่คนไทยอาจจะไม่เข้าใจ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงในรายละเอียดและปูพื้นคดี เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

ด้าน พล.อ.อ.สุกำพล กล่าวว่า เขาพยายามจะหยิบในส่วนที่มีการโต้แย้ง ในส่วนของทางเรา ก็จะหยิบเรื่องที่เขาไม่ได้โต้แย้งมาต่อสู้ อย่างประเด็น เจ้าสีหนุ ขึ้นบนปราสาทพระวิหาร แล้วเห็นเราตีเส้นลวดหนาม แต่ท่านสีหนุ ไม่ได้รับสั่งอะไร แค่บอกว่าตีเส้นกินแดนเข้ากัมพูชาไม่กี่เมตรเอง แล้วเขาก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรที่เป็นทางการอย่างจริงจัง ในส่วนของไทยเรา ก็เชื่อว่าเรามีน้ำหนัก  ทางการทหารเขาก็พูดขึ้นมานิดหน่อย แต่ไม่ได้มีอะไรมาก เขาอ้างว่า มาสร้างวัดเจดีย์ ตลาดแล้ว เขาอ้างว่าเราประท้วงเขาช้า แต่เราก็ประท้วงไป ซึ่งทีมกฎหมายก็จะว่ากันต่อไป ส่วนเรื่องปะทะ เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้มาก แต่แค่เกริ่นเพื่อนำเข้าสู่ศาลโลกเท่านั้นเอง

ขณะ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีฯศึกษาธิการ กล่าวว่า คดีนี้ กัมพูชา ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา ในปี 2505 ในส่วนที่ว่าให้ไทยถอนทหารออกจากบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหาร แต่ไทยและกัมพูชา เห็นต่างกัน อาทิ แผนที่ภาคผนวก 1 หรือแผนที่ 1:200,000 ที่ กัมพูชาพยายามอ้างว่า ต้องถอนทหารออกไปตามเส้นเขตแดนในแผนที่ดังกล่าว พร้อมอ้างว่าเป็นเหตุผลสำคัญในคำพิพากษา เมื่อปี 2505 แยกออกจากกันไม่ได้ ส่วนในวันที่ 17 เม.ย.นี้ ไทยจะนำเสนอว่า ศาลควรจะรับตีความหรือไม่ อย่างไร และความเห็นต่อเรื่องแผนที่ดังกล่าว ขอให้สบายใจได้

คดีเขาพระวิหาร “ฮอร์ นัมฮง” บอกยอมรับคำตัดสินปี 2505 แต่ขอตีความคำตัดสินอาณาเขตและคำสั่งถอนทหาร หวังลดความขัดแย้ง 2 ประเทศ

19.00น. การ ให้การทางวาจาเพิ่มเติม ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยช่วงแรก คณะผู้พิพากษาได้ชี้แจงถึงรูปแบบการให้การของทั้ง 2 ฝ่าย จากนั้น นายฮอร์ นัมฮง รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศของกัมพูชา ชี้แจงว่า ประเทศไทย มีปัญหาเรื่องการตีความตั้งแต่ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกัน และเกิดการปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีประชาชน และ จนท.ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดย นายฮอร์ นัมฮง ย้ำว่า กัมพูชายอมรับคำตัดสินตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ปี 1962 หรือ ปี 2505 ซึ่งจะขอให้ศาลตีความคำตัดสินในเรื่องอาณาเขต รวมถึงคำสั่งการถอนกำลังทหารบริเวณชายแดนด้วย เพื่อหวังว่าจะช่วยให้คลี่คลายความขัดแย้งของทั้ง 2 ประเทศขณะที่ ทนายความของฝ่ายกัมพูชา ชี้แจงด้วยว่า ตั้งแต่แรก ทั้ง 2 ประเทศ ยอมรับคำตัดสินของศาลในแผนที่ภาคผนวก 1 แต่ไทยกลับพยายามสร้างความสับสน โดยอ้างแผนที่อีกฉบับขึ้นมา ซึ่งก่อให้เกิดมีการรุกรานพื้นที่ แม้ว่า ทางกัมพูชา ได้ใช้วิธีการเจรจาทางการทูต แต่ไทยกลับพยายามตีความฝ่ายเดียว ซึ่งมีการใช้คำพูดเสียดสีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ กัมพูชา ยืนยันว่า การขอให้ศาลตีความครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อการปักปันเขตแดน แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดความขัดแย้ง ให้ดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับการติดตามการถ่ายทอดสดการให้ การทางวาจา ที่กระทรวงการต่างประเทศนั้น ได้มีสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามการถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมาก

เริ่มแล้ว! เขมรชี้แจงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร ต่อศาลโลก

15.47 น. ฮอร์ นัมฮง แถลงคดีปราสาทพระวิหารต่อศาลโลกว่าการพิจารณาครั้งนี้จะช่วยเกิด สันติภาพในภูมิภาคนี้-ขอขอบคุณศาลฯที่ให้กัมพูชา-ไทยได้เข้าชี้แจง ก่อนจะจบถ้อยแถลงรอบแรกในเวลาต่อมา

โดยพยายามย้ำว่าสาเหตุที่กัมพูชาต้องนำคดีเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลก เป็นเพราะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ ส่งกำลังทหารรุกรานประเทศกัมพูชา ในพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหาร และการที่กัมพูชาต้องการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น เพราะกัมพูชาต้องการให้ตีความคำพิพากษาเมื่อปี 2502 เรื่องเขตแดนที่ชัดเจน แต่ไม่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดน

15.30 น. ฮอร์ นัมฮง รองนายกฯ และรมต.ต่างประเทศกัมพูชา เป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชาแถลงด้วยวาจาต่อศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร โดยคำร้องของกัมพูชาต่อศาลโลกในคดีนี้คือ ขอให้ศาลตีความคำพิพากษาเมื่อปี 2505 NBT ถ่ายทอดสด แปลเป็นภาษาไทย
……………………………………………………………..

กัมพูชา จะเริ่มแถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร ก่อนวันนี้ 15.00-18.00 น. และ 20.00-21.30 น.

วันนี้ (15 เม.ย.) เป็นวันแรกที่ไทย และกัมพูชา จะเข้าชี้แจงถ้อยแถลงด้วยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในคดีปราสาทเขาพระวิหาร เป็นวันแรก

เขาพระวิหาร

โดยกัมพูชาจะได้โอกาสในการชี้แจงก่อน ในเวลา 15.00-18.00 น. และ 20.00-21.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่วนไทยจะให้ถ้อยแถลงต่อศาลโลกในวันที่ 17 เมษายนนี้ ซึ่งตัวแทนประเทศไทยในการต่อสู้คดีต่างยืนยันว่า ข้อมูลของไทยสู้ได้แน่นอน

สำหรับช่องทางการรับชมถอยแถลงด้วยวาจาดังกล่าว ทางกระทรวงต่างประเทศได้จัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับชมทั้งภาพ และเสียงได้ทาง www.phraviharn.org และการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5, AM 891 รวมถึงสถานีวิทยุสราญรมย์ที่ AM1575

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง http://www.icj-cij.org/homepage และ http://webtv.un.org ซึ่งเป็นของศาลโลก และขององค์การสหประชาชาติตามลำดับ

Mthai News

เขมรไม่จบปมพระวิหาร ไทยจัดทัพใหญ่ชน 15 – 19 เมษาฯ
เขาพระวิหาร
แนวหน้าชุดกำลังรบทั้งไทยและกัมพูชาของ 2 ประเทศ ต่างจับตากันแบบวินาทีไม่คลาดสายตา หลังทั้ง 2 ฝ่ายประชิดชายแดน

เขมรหวังคนไทยหยุดอ้างสิทธิ์พื้นที่พิพาท

รองนายกฯ กัมพูชา พร้อมขึ้นชี้แจงต่อศาลโลก คดีพื้นที่ทับซ้อนปราสาทพระวิหาร พร้อมหวัง คนไทยหยุดอ้างพื้นที่ที่เป็นปัญหาดังกล่าว

………………………………………………………………………………………………………………
ศึกนอกเริ่มประชิด ศึกในยังวก แก้รธน. เขมรยกทัพบุกศาลโลกจ่อขย่ำไทย ชิงพระวิหารก่อนชัดปลายปี

จับตากลางเดือนแห่งความสุขคนไทยในช่วงสงกรานต์ ระหว่าง 15-19 เมษายน ที่อาจไม่มีสุข กับความคืบหน้าในการต่อสู้คดีเขาพระวิหาร ก่อนจะชัดเจนจริงในปลายปีนี้

MThai News

ตามติดการชี้แจงทางวาจาสู้คดีเขาพระวิหารต่อศาลโลก ที่นี่ . . .

 คดีเขาพระวิหาร

………………………………………………………………………………………………………………

 : , ,
ติดต่อทีมข่าว : news@mthai.com
ข่าวด่วนถึงมือคุณ MThai SMS News ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อน
สนใจรับข่าว AIS กด *482590800 แล้วโทรออก True และ DTAC กด *4825908 แล้วโทรออก
อัตราค่าบริการเพียง 29 บาท/เดือน เท่านั้น
 • 278
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนไทยหัวใจเขมรเยอะจริงๆ ขี้ข้าทักษิณยังไม่พอ ยังอยากเป็นขี้ข้าฮุนเซนอีก
 • 277
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โดย : aswoolet

  ฉลาดจริงๆไอแม่เย็....ด ... มุงลองเลิกกราบไหว้ศาสดาแป๊ะซักวันนึงแล้วใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปดูสิ เผื่อชีวิตจะดีขึ้น
 • 274
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทำไมไม่มีใครรู้จักใช้ GPS + satellite กันมั่ง
  แค่ ให้ ICJ ตรวจสอบให้ ตามคำตัดสินปี โน้นๆๆๆ เลยอ่ะ
  ว่า จริงแล้วแผนที่ใครถูก กัมพูชาเคลม หรือ ไทยเคลม หรือ มั่วทั้งคู่
  ไม่งั้น จะไปที่ ICJ ตัดสินทำไม ถ้า ICJ ไม่มีบทบาทในการตรวจสอบอะไรเลย แค่ ตาม หลักฐานนำเสนอ และ เอามา present ไม่รู้อันไหนจริงไม่จริง ไม่สนใจ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของ หลักฐาน เลยเนี่ยนะ
  บอกตามตรง ไม่เคยพบเคยเห็น legal process แบบ ไม่สนใจ ความถูกต้อง เที่ยงตรง ของ หลักฐาน มาก่อนเลยนะเนี่ย
 • 270
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พรรคเผาไทยขายชาติ ไอ้พวกยอมกราบกระปู๋ชาวต่างชาติ5555555555
  --------------------------
  ยูทูปดอทคอม/watch?v=Ss4hzxD-4Nk
  --------------------------
  --------------------------
  ยูทูปดอทคอม/watch?v=Ss4hzxD-4Nk
  --------------------------
  --------------------------
  ยูทูปดอทคอม/watch?v=Ss4hzxD-4Nk
  --------------------------
 • 269
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยังคนมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆ ควายแดงมิงเรียนหนังสือบ้างป่าว
  ถ้าไม่รู้อะไรอย่ามาแสดงความคิดเห็นแบบโง่บอกตรงๆกูอายแทน
 • 268
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อยากให้ทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมมือกันต่อสู้เพื่อนบ้าน ra ยำ ดีกว่าไหม ความดีความชอบ ให้ไปเลย 50 50 ครับ อย่างน้อยเราก็ได้แผ่นดินคืนมา ไงครับ
  ขอให้หยุดด่ากัน หยุดใส่ร้ายกัน ทำเพื่อลูกหลานของเราดีกว่า จะแดงจะเหลือง จะส้ม แต่ศึกครั้งนี้ มันเป็นศึกของคนไทย หรือว่า สีแดงไม่ใช่คนไทย สีเหลืองไม่ใช่คนไทย
  ช่วยกัน ความสามัคดีอาจดีขึ้นก็ได้
 • 266
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พท ต่อสู้กับเขมรเอาดินแดนไทยคืน
  จากประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ทำให้คนโง่คิดได้เลยหรา
  โดย : ตัวอะไรเกลียดสีแดง
  =========================
  พวกเอ็งสู้มากเลยนะครับ ขนาดยังไม่ทันเริ่มประกาศละ มีแต่เจ๊ากับเจ๊ง สู้มั๊กๆ แล้วมันจะไม่มีปันหาเลยถ้าไอ่นพดลไม่ไปเซนอะไรไว้น่ะ สู้ขิงๆ สู้ต่อไปนะฮัฟ
 • 265
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  การที่เขมรได้เขาพระวิหารไปไทยไม่ได้เสียแค่นั้น ตามแนวเส้นแบ่งจนถึงอ่าวไทยแถวนั้นมีน้ำมันอยู่เขมรก็จะได้ไปด้วยแล้วใครที่สนิทกับฮุนเซนมันก็จะได้สัมปทาน คุณคิดว่าใครล่ะถ้าไม่ใช้ทักษิณ ควายแดงแม่งโง่บรรลัยชาติล้มจมเพราะมีคนโง่ที่มากกว่า
 • 264
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าไทย เสีย ดินแดน ตาม แผนที่ 1:200,000 ดูดีนะ ว่้า ผม ว่าไทย จะได้ พื้นที่เพิ่ม จาก เดิม ถึง 30-100 ตาราง กม เพราะ ว่า ดูแล้ว พื้นที่ ราบ ต่ำ ทางฝั่งกัมพูชา เกือบทั้งหมด ก็ ต้อง เป็นของไทย โดยการยึดหลัก 1:200,000 ของ กัมพูชา

  ลองลากดู ก็ได้ ตามแผนที่ 1:200,000 ของกัมพูชา
 • 263
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สู้กันต่อไป
 • 261
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าพรรค ปชป. ไม่ดันทุรังไปสู้คดีที่ศาลโลก เมือ 2505ทั้ง ๆ ที่มีคนห้ามแล้ว แต่ไม่ยอมฟัง ปราสาทเขาวิหาร และที่ทับซ้อนก็ยังเป็นของไทย ได้พัฒนาประเทศไปถึงไหนแล้ว ไม่มาคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้หรอก ยุคก่อนเขาบอกว่า เอาของตัวเอง ไปสู้คดีเอาของตัวเอง มีแต่เสียกัยเสีย สวนเขมรมีแต่ได้กับได้ เรืองโง่ ๆ พรรค ปชป. ชอบทำนัก
 • 260
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยังมีคนเชื่ออีกเหรอ ว่า ทรท ปลดหนี้
  ไปอยู่ไหนมาวะ เค้ารู้กันหมดแล้วว่าใครปลดนี้ อคติจริงๆ
  เอาเเต่ความเชื่อตัวเองเป็นใหญ่ ตื่นได้แล้วนะ "เด็กน้อย"
  5555
 • 259
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เมื่อก่อน:
  ปชป ทำไทยเป็นหนี้
  ทรท ล้างหนี้ให้คนไทย
  ตอนนี้:
  ปชป ลากประเทศไทยขึ้นศาลโลกสู้กับเขมร
  พท ต่อสู้กับเขมรเอาดินแดนไทยคืน
  จากประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ทำให้คนโง่คิดได้เลยหรา
 • 258
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าผลออกมาไม่เข้าข้างเขมร ฮุนเซนเพื่อนคุณทักษิณเขาจะเสียใจ เชิญชวนคนไทยที่ใจรักเขมรย้ายสัญชาติไปเป็กำลังใจกัมพูชา ให้แผ่นดินไทยเหลือไว้ซึ่งคนสนับสนุนการได้มาของแผ่นดินไทย
  โดย : สงสารชาติไทย
  ________________________________
  ________________________________
  สัสสส
  พ่องมึงตายรึไง
  ต่อให้พวกกูเกลียดไอ้มาร์คแค่ไหนกูก็ไม่เคยคิดจะยอมเสียแผ่นดินหรอกวะ
  ไม่ใช่พ่องพวกมึกไม่มีเอี่ยวนะมึง คิดดูดีๆ
  ทำไมส่งคนไทยไปโดนจับในแผ่นดินไทยแท้ๆแต่ให้ยอมรับว่าเป็นแผ่นดินเขมรเพื่อให้โดนปล่อยตัว คิดดูดีๆ
  อย่าปล่อยให้อคติปกคลุมสมอง
 • 257
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไปฉะกับศาลอย่างนั้นจะดีหรือว่ะ ศาลเองมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจขนาดไหน และอีกอย่างบางที่ศาลก็อาจมีธงว่าจะตัดสินให้ไปตกลงเรื่องเขตแดนกันเองอยู่แล้วด้วยซ้ำ ถ้าจะสู้คดีกันก็น่าจะเอาเรื่องหลักฐานที่มันชัดเจนเช่นแผนที่หรือหลักเขตแดนว่ามีแนวเส้นอย่างไรตามหลักฐาน และคำตัดสินเดิมว่าจะตีความอะไรก็หาข้อมูลสนับสนุนหักล้างตรงจุดนั้นก็พอแล้ว เห็นที่เข้าท่าก็มีแต่ทนายผู้หญิงนั่นคนเดียวจริงๆ ความหวังของไทยต้องฝากไว้กันเธอคนเดียวแล้วละมั้ง เหอๆ
 • 256
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  จบยัง
 • 255
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อากาศร้อน
 • 254
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าผลออกมาไม่เข้าข้างเขมร ฮุนเซนเพื่อนคุณทักษิณเขาจะเสียใจ เชิญชวนคนไทยที่ใจรักเขมรย้ายสัญชาติไปเป็กำลังใจกัมพูชา ให้แผ่นดินไทยเหลือไว้ซึ่งคนสนับสนุนการได้มาของแผ่นดินไทย
 • 253
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไชโย พรรคเพือไทยสู้คดี เขาวิหารที่ศาลโลกชนะ หลังจากที่พรรคแมงสาบทำให้ไทยแพ้ตลอด พรรคแมงสาบชอบสร้างปัญหาทิ้งเอาไว้ ให้คนอื่นตามแก้
  โดย : kokocun

  *******************

  ไอ้บ้านี่ ไม่สะทกสะท้านต่อคำกร่นด่าของผู้คน ... สมแล้วที่บูชาตระกูลเลว
 • 252
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าให้ดีศาลโลกตัดสินแบบนี้เลยดีกว่าไหม กัมพูชาจะได้เลยอ้างสิทธิซะที
  1.ยกเลิกคำตัดสินของศาลเมื่อ 50 ปีก่อนที่เป็นเหตุ
  2.ให้ตัวปราสาทตกเป็นของไทยพร้อมพื้นที่ 4.6 ตร.กม.
  3.ยกเลิกตัวแผนที่เจ้าปัญหา 1:200,000
  รับรอง กัมพูชา อ้างสิทธิอะไรไม่ได้อีก ปัญหาจบ ถ้าไม่จบถือว่า กัมพูชา ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาล ที่นี้กัมพูชาได้ตกเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันที คราวนี้ถ้ามีการยิงเข้ามาเท่ากับว่ากัมพูชาหาเรื่องก่อนฝ่ายเดียว
 • 251
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สุดท้ายศาลไม่ตีความ กลับมายิงกันเหมือนเดิม อิอิ
 • 250
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สู้เพื่ออำนาจอธิปไตย จะสู้ไปจนเลือดหยดสุดท้าย ตัวตายชื่อยังอยู่ สู้สู้ครับ THAILAND
 • 249
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  1. ใครสร้างเขาพระวิหารนี้ขึ้นมา?
  2. ทำไมทางขึ้นถึงหันมาทางบ้านเรา ถ้ามัน เป็นของ เขมร?
 • 248
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ว่ากันตามหลักฐานค่ะ แล้วก็รอฟังผลสรุป ว่าอะไรยังไง
 • 247
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไชโย พรรคเพือไทยสู้คดี เขาวิหารที่ศาลโลกชนะ หลังจากที่พรรคแมงสาบทำให้ไทยแพ้ตลอด พรรคแมงสาบชอบสร้างปัญหาทิ้งเอาไว้ ให้คนอื่นตามแก้
  โดย : kokocun
  -------------------------------------
  หลักฐานควายแดงโง่ๆรับจ้างโพส
 • 246
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขำ kokocun อะไรดีเอาเข้าตัวอย่างออกนอกหน้า 5 5 5
 • 245
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  kokocun ไม่ได้ฟัง ไม่ได้อ่านที่ทนายฝ่ายกัมพูชาแฉว่าทักษิณและนพดลไปลงนามตกลงยอมรับอะไรไว้ นี่ถ้าพรรค ปชป. ไปตกลงยอมรับทนายกัมพูชาก็คงเอามาแฉด้วยแล้ว แค่นี้ยังตะแบงอยู่อีก พวกควายเสื้อแดงไอ้ชั่ว ไอ้ขี้ข้า ไอ้เนรคุณแผ่นดิน
 • 244
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้หัวลูกกะโปกมันไปนั่งหน้าสลอนทำไม
 • 243
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวกขายชาติ ไอ้พวกกบฏต่อชาติเกิด สักวันมันต้องพบกับความหายนะ ถึงลูกหลานมัน
 • 242
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไชโย พรรคเพือไทยสู้คดี เขาวิหารที่ศาลโลกชนะ หลังจากที่พรรคแมงสาบทำให้ไทยแพ้ตลอด พรรคแมงสาบชอบสร้างปัญหาทิ้งเอาไว้ ให้คนอื่นตามแก้
 • 241
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ว้าว.....ควายแดงหัวใจเขมร
 • 240
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  การขึ้นคดีสู้ศาลโลกใหม่ ก็ดีแล้ว เพราะการขึ้นศาลโลก ยุคพรรค ปชป. มีแต่ทำให้ไทยเสียเปรียบ มีแต่ความคลุมเครือ เอาฤษีเลี้ยงลูกลิงถือลูกถอไปสู้คดี แพ้กลับมาหมด 10ปี 50 ปี พรรค ปชป. ไม่ไปท้วงเขาวิหารคืนเลย ยุคนี้ไม่ใช่พรรค ปชป. เป็นยุคพรรคเพือไทย ไปสู้คดี จึงเป็นความหวังของประเทศไทย อย่างน้อยได้ความชัดเจนเรืองดินแดนในการปักปั่นเขตแดน คนรุ่หลังจะได้ไม่มาทะเลาะเรืองดินแดนอีก จะได้พัฒนาประเทศกันราบรืน ไม่ต้องมาทำสงครามเรืองดินแดนกันอีก ประชาชนแถวชายแดนจะได้นอนตาลับ
  โดย : kokocun


  ผมไม่ได้อยู่ข้างไหนทั้งนั้นละ

  ผมขอถามนะ ที่มันเสียนี้มันตั้งไปขึ้นศาลครั้งที่1แล้วไม่ใช้หรอศาลให้มาตกลงกันเองแล้วใครละที่ไปเซ๊นยอมรับคราวนั้น ไม่ใช้ตอน "ไทยรักไทยหรอครับ" ตอนนั้นไปแล้วออกไม่ละเอียด แล้วพอมา ปชป คนที่ไปไม่ทันเกมเขมร

  เมื่อก่อยเรายอมเสียส่วน้อยเพื่อไม่ตกเป็นเมืองขึ้น แล้วตอนนี้เราเสียเพื่ออะไร
 • 239
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยกให้เขมรไปเหอะ สมเพชคนไทยว่ะ กัดกันอยู่ได้ ต่อให้แผ่นดินมีครึ่งทวีป ชาติไทยก็ไม่มีวันเจริญ ถ้าพวกเมิงยังกัดกันไม่เลิก
  --------------------------------------------------------------
  เออใช่
 • 238
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  การขึ้นคดีสู้ศาลโลกใหม่ ก็ดีแล้ว เพราะการขึ้นศาลโลก ยุคพรรค ปชป. มีแต่ทำให้ไทยเสียเปรียบ มีแต่ความคลุมเครือ เอาฤษีเลี้ยงลูกลิงถือลูกถอไปสู้คดี แพ้กลับมาหมด 10ปี 50 ปี พรรค ปชป. ไม่ไปท้วงเขาวิหารคืนเลย ยุคนี้ไม่ใช่พรรค ปชป. เป็นยุคพรรคเพือไทย ไปสู้คดี จึงเป็นความหวังของประเทศไทย อย่างน้อยได้ความชัดเจนเรืองดินแดนในการปักปั่นเขตแดน คนรุ่หลังจะได้ไม่มาทะเลาะเรืองดินแดนอีก จะได้พัฒนาประเทศกันราบรืน ไม่ต้องมาทำสงครามเรืองดินแดนกันอีก ประชาชนแถวชายแดนจะได้นอนตาลับ
 • 237
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตอนนี้ก้จบแล้วครับ ต่อให้เราชีแจงหลักฐานดีแค่ไหน แต่ เราจะสู้การล๊อปบี้ของฝรั่งเศษได้หรือเปล่า
 • 236
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ต้องขอบใจทนายเขมรด้วยนะที่ออกมาแฉว่าไอเหล่ไปเซนยกดินแดนให้ แถมด้วยแผนที่ปลอมที่ไอแม้ว มันทำเอง พูดง่ายๆ โฉนดปลอม
  งานนี้ไอเหล่ติดคุกหัวโตแน่เมิงเอ้ยย
 • 235
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พรรคประชาธิปฯต้องการอะไรจากประเทศไทย????
  ครั้งแรกทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
  ตัวปราสาทเขาพระวิหารเมื่อปี2505
  นายชวนต้องการอะไรจากประเทศไทยที่ไปตกลงMOU43
  กับเขมรทำให้เขมรนำเอาเอกสารนี้ไปอ้างต่อศาลโลกครั้งที่2
  เพื่อให้ศาลตีความว่าพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหาร
  เป็นของเขมรเป็นการนำร่องก่อน
  นายอภิสิทธิ์ต้องการอะไรจากประเทศไทย
  ที่ไปยอมรับอำนาจศาลโลกในเวลาต่อมา
  ทำให้ประเทศไทยต้องสุ่มเสี่ยง
  ต่อการสูญเสียดินแดนของประเทศไทย
  ทำให้ประเทศไทยต้องวุ่นวาย
  ยุ่งเหยิงในการไปขึ้นศาลโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้?
  และนายอภิสิทธิ์ต้องการอะไร?
  ที่ยอมรับเขมรว่าประชาชนคนไทยล้ำดินแดนเขมร
  ทั้งๆที่ดินแดนนั้นก็เป็นของประเทศไทย
  ทำให้คนไทยถูกขังคุกเขมรจนวันนี้
  พรรคประชาธิปฯปกป้องประเทศไทย
  หรือต้องการทำลายประเทศไทยกันแน่?
  ตอบให้คนไทยทั้งประเทศหายข้องใจหน่อยได้ไหมครับ?
 • 234
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยกให้เขมรไปเหอะ สมเพชคนไทยว่ะ กัดกันอยู่ได้ ต่อให้แผ่นดินมีครึ่งทวีป ชาติไทยก็ไม่มีวันเจริญ ถ้าพวกเมิงยังกัดกันไม่เลิก
 • 233
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  แทนที่จะกัดกันเอง ร่วมส่งแรงใจเพื่อให้กำลังใจทีมกฎหมายดีกว่าไหม
 • 232
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ่พวกควายแดง ไอ่กบฏขายชาติ
  ป่านนี่ยังไม่สำนึก ไอ่จัญ-ไร
  "ทนายเขมรเบิกความศาลโลกมัด ทักษิณ-นพดล ลงนามยินยอมยกแผ่นดินให้ชาวเขมรอยู่ในพื้นที่4.6ตรม"
  นี่ไงหลักฐาน เจอเขมรมันหักหลังไอ้เหลี่ยมเข้าให้แล้ว
  หวังจะฮุบพื้นที่ทับซ้อนอยู่ตอนนี้
  ใครสนับสนุนไอ่หน้าเหลี่ยมที่เป็นนักโทษหนีคดีโกงชาติโกงแผ่นดิน
  พวกมันไม่มีวันเจริญ
 • 231
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนไทยยังกัดกันไม่เลิก
 • 230
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้ลิ้มมันเป็นคนเริ่มกระต๊ากเรื่องนี้
  ทำไมไม่ให้มันไปกรุงเฮกด้วยล่ะครับท่าน เห็นเก่งนัก
  ถ้าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้นพดล(ตอนนั้นเป็นรมต ต่างประเทศ) ทำเรื่องไป ป่านนี้เราไม่ต้องมาตีกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแล้ว
  โดย : Bifrost
  ----------------------------------------------
  พวกเเหรี้ยมักอ้างคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดี
 • 229
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อยากจะถามไอ้ พวกที่ด่ารัฐบาล เพื่อไทย ว่า...ไอ้ที่แพ้ ครั้งที่แล้ว อะ ใคร มันเป็น ทีมทนาย และ ตอนนั้นใครมั้นเป็น รัฐบาล ว๊ะ...ไม่ใช้ ปชป. เหรอ ไอ้ สลิ่ม....ไม่ว่าสีไหน เค้าก็รักชาติ กันทุกคนนั้น แหละ..
 • 228
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวก ขี้ข้าเขมร (ทักษิณ) และพวกพ้องเสื้อแดงทั้งหลาย พวกมึงขายชาติ รับรองพวกมึงไม่ตายดีแน่ แม้แต่พื้นดินเกิดยังอยากจะยกให้ชนชาติอื่น ก็ไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยต่อไป กลับไปตายที่เขมรนั้นไป อย่ามาอยู่เป็นเสนียดกับประเทศไทยเลย ย้ายถิ่นฐานกลับไปซะ ไป ชิ้ว…ชิ้ว…
 • 226
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้ลิ้มมันเป็นคนเริ่มกระต๊ากเรื่องนี้
  ทำไมไม่ให้มันไปกรุงเฮกด้วยล่ะครับท่าน เห็นเก่งนัก

  ถ้าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้นพดล(ตอนนั้นเป็นรมต ต่างประเทศ) ทำเรื่องไป ป่านนี้เราไม่ต้องมาตีกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแล้ว
 • 225
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สู้ ๆ ครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ... ขอบคุณที่ต่อสู้เพื่อประเทศไทย ... กว่าจะถึงเวลาตัดสินของศาลโลก ระวังการเล่นเกร์มของ เขมรให้ดีด้วย ... อย่าไปเชื่อใจเด็ดขาด
 • 224
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ///สู้ อย่างสันติครับ///
 • 223
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สันดานเขมรชอบใช้ความรุนแรง เหมือนที่พวกเขมรแดงมาเผาเมืองจนเราต้องยอมมัน ยังงั้นสินะ ก็คงใช่เพราะตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์มีทหารตำรวจแตงโม เต็มไปหมด กระสุนรัฐกระสุนหลวงแอบเอาไปยิงประชาชน
  นี่ล่ะคราวนี้นักการเมืองใส้เขมรแดงเต็มสภาไปหมด ไม่รู้ว่าจะรบกันแบบไหน ฮุ่วะ น่ารำคาญพวกนี้จริงๆ อ่านแล้วเข้าใจด้วยนะพวกเสื้อแดงใจเขมรทั้งหลาย พวกมิงน่ะ "เขมร" จำไว้ ไอ่พวกขายชาติ
 • 222
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ก็ยังไม่มีไงครับ ถึงบอกว่า ภายในประเทศเรายังบริหารจัดการกันไม่ดีเลย แต่นี้อะไรจะไปบริหารจัดการกับบริเวณพื้นที่ทับซ้อนรวมกัน แล้วมันจะเวิกร์เหรอครับ เพราะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวด้วย มันจะไม่มีปัญหาเหรอครับ สู้ ต่อสู้กันด้วยศาลและระบุกันไปเลยดีกว่า..... เรื่องปัญหาเขตแดน มันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนนะครับ..
 • 221
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คำถามว่า ทำไมทหาร ไม่ดูแลพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ปล่อยให้เขมรค่อย ๆลุกล้ำเข้ามาสร้างโนนนี่ ข้อ 1.เหมือนกับนิ่งเฉยยอมรับ 2.ไม่กล้า กลัว 3.ผลประโยชน์ 4. ถูกทุกข้อ ให้ทหารเลือกมาหนึ่งข้อ เลือกไม่ได้แปลว่าร้องเพลงชาติไทยไม่จบ
 • 220
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สุดท้ายก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี ถ้าพื้นที่แค่นี้แต่ต้องมารบกันทำให้มีคนตายมากมาย คุณคิดว่ามันคุ้มกันหรือเปล่ากับคำว่าศักดิ์ศรี หรือถ้าคิดว่ายังไงก็คุ้มกับการรักษาพื้นที่ๆเป็นของประเทศไทยเอาไว้ได้ แล้วถ้าให้คุณไปรบหรือให้คนที่คุณรักไปรบคุณจะยังอยากให้รบกันอีกหรือเปล่า พอพูดแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนมาด่าว่าเป็นขี้ข้าเขมรอีก
 • 219
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอพวก เหรี้ยปากดีเมิงก็ย้ายบ้านไปเขมรสิไอควาย แม่เมิงคงเป็นเขมรสินะ
 • 218
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คำว่า "คลั่งชาติ จนเสียสติ" หมายถึงอย่างไรของพวกคุณ
  ********************
  ถ้าบ้านคุณมีบริเวณเขตรอบบ้านเพื่อนบ้านมารุกพื้นที่คุณจะ
  1. คุณจะยกให้พื้นที่ไปเลย ไม่ต้องคุย ให้เลย
  2. คุณยอมให้โดยเสน่หา เพราะคุณเชื้อชาติอะไร
  3. เจ้านายคุณสนิทกับเพื่อนบ้าน คุณจะให้ 100 %
  คุณจะรักชาติ หรือรักเจ้านายเพื่อนนายญาตินายครับ (&*)
  4. นี่มันพื้นที่ของประเทศไทย นะครับ
  5. คุณจะสู้ไหม ถ้าเป็นคนไทย พวกที่รักชาติมีทุกสีนะครับ
  แต่จะมีพวกเอาแต่ได้ ไม่ใช่บ้านตู ช่างมัน
  มีที่บอกว่า คลั่งชาติ น่ะแหละคือ ขายชาติ ขายแผ่นดินครับ
 • 217
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขนาดประเทศเราเอง ไม่ต้องแบ่งใครรัฐบาลนี้มันยังบริหารไม่เอาไหนเลย แล้วนี้ให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน มันจะลงตัวเหรอวะ เอาไรคิดเนี้ย กินปลาทะเล ที่มีโอเมก้า 3 เยอะๆนะ จะได้ฉลาดขึ้นบ้าง….

  -------------------------------------------

  แล้วรัฐบาลชุดไหนหรือครับที่บริหารได้ถูกใจคุณ
 • 216
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขนาดประเทศเราเอง ไม่ต้องแบ่งใครรัฐบาลนี้มันยังบริหารไม่เอาไหนเลย แล้วนี้ให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน มันจะลงตัวเหรอวะ เอาไรคิดเนี้ย กินปลาทะเล ที่มีโอเมก้า 3 เยอะๆนะ จะได้ฉลาดขึ้นบ้าง….
 • 215
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขนาดประเทศเราเอง ไม่ต้องแบ่งใครรัฐบาลนี้มันยังบริหารไม่เอาไหนเลย แล้วนี้ให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน มันจะลงตัวเหรอวะ เอาไรคิดเนี้ย กินปลาทะเล ที่มีโอเมก้า 3 เยอะๆนะ จะได้ฉลาดขึ้นบ้าง....
 • 214
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร

  ชวนนท์ บอกว่า ถ้าศาลโลกตัดว่าสินว่าไทยแพ้ รัฐบาลชุดนี้ต้องรับผิดชอบ แล้วจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลชุดก่อนทำไม่ดีไว้ไม่ได้ ในกรณีนี้คือกรณีที่ไทยแพ้…. แต่ถ้าไทยชนะ ที่ชนะเพราะ ปชป.จัดชุดทนายชุดนี้ไว้ไทยจึงชนะ และนี่ต้องเป็นผลงานของ ปชป.เต็มๆไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้…. (สันดานไม่เปลี่ยนเลยน๊ะปลาบู่ “เอาดีเข้าตัว เอาชั่วเข้าคนอื่น”))
  โดย : rooteechucho (#3063171) เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2013 เวลา : 07:39 น.
  ---------------------------
  ศึกภายนอกมาแล้ว ยังทะเลาะกันอีก คนไทยแท้ ๆ เลย (กัดกันเอง แต่กลัวแขกเงินผ่อน ต้องผ่อนดอกด้วยจิ๊มรายวัน)
 • 213
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สรุปก็คือ เจ๊า กับ เจ๊ง ก็แค่นั้น
  ถึงจะอ้างเหตุผลร้อยแปดพันเก้าก็เหอะ
  ถ้าโชคดีเป็นของเรา มันก็แค่กลับไปนับหนึ่งเรื่องเจรจาใหม่
  แล้วสิ่งที่คนไทยด่ากันจะเป็นจะตายมันจะได้อะไรขึ้นมา
  ไม่นับรวมพวกที่คลั่งชาติจนถึงขนาดไปทำสงครามนะ
  พวกนี้เลอะเทอะไปกันใหญ่ พูดเอามัีนส์ให้ดูเป็นคนดีรักชาติยิ่งชีพ
  ถ้ารักชาติกันจิงๆต้องพยายามผลักดันให้มีการบริหารปราสาทร่วมกัน
  ใช้พี้นที่ร่วมกัน อันนี้ต่างหากที่พอจะเป็นจิงได้
  ทั้งสองชาติก็ไม่ต้องขัดแย้ง ประชาชนก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่
  โดย : guyoo710
  -----------------------------------------------------------
  เหรี้ยหางแดง
 • 212
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ...ถึงผมจะไม่ขอบ อ้ายปึ้ง แต่ยามนี้ขอให้กำลังใจต่อสู้เอาชนะให้ได้.. ด้วยเหตุผลเราสู้ได้แต่ห่วงอย่างเดียว...คือการแทรกแซงจาก พวกล่าอาณานิคมอุบาทว์ เมกา.ฝรั่งเศส..ที่จะเล่นเกมส์ชั่วร้าย เอาดินแดนไทย แล้วหาประโยชน์น้ำมันกับเขมร...มิน่าเล่า พลเมืองของประเทศพวกนี้มักถูกจองเวรจากผู้ก่อการร้ายตลอด
 • 211
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวก ขี้ข้าเขมร (ทักษิณ) และพวกพ้องเสื้อแดงทั้งหลาย พวกมึงขายชาติ รับรองพวกมึงไม่ตายดีแน่ แม้แต่พื้นดินเกิดยังอยากจะยกให้ชนชาติอื่น ก็ไม่สมควรอยู่ในประเทศไทยต่อไป กลับไปตายที่เขมรนั้นไป อย่ามาอยู่เป็นเสนียดกับประเทศไทยเลย ย้ายถิ่นฐานกลับไปซะ ไป ชิ้ว...ชิ้ว...
 • 210
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนโง่ทั้งหลาย โดยเฉพาะพวกควายแดง มาอ่านตรงนี้จะได้เกิดความรู้ เชื่อเถอะว่าในที่สุดศาลจะตัดสินโดยถือเอาสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขต อย่าหลงทางกันไป ทำไมรัฐบาลไทยและทหารไม่ทำแผนที่สันปันน้ำบริเวณตัวปราสาทให้ศาลโลกเห็นอย่างชัดเจนว่าตัวปราสาทนั้นตั้งอยู๋บนยอดเนินลูกหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งโดยธรรมชาติของเทือกเขานั้นจะประกอบด้วยเนินเขาหลายๆ ลูกติดต่อกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อมเส้นเขตจากยอดเนินเขาแต่ละยอดที่อยู่ในเขตแบ่งสันปันน้ำก็จะได้เส้นแบ่งเขตแดนนั่นเอง ตัวปราสาทเขาพระวิหารนั้นตั้งอยู่บนยอดเนินทางทิศใต้ของบริเวณที่พิพาทกันอยู่นี้ ซึ่งน้ำฝนจะไหลจากตัวปราสาทไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วทางน้ำก็จะไหลวกไปทางตะวันออกแล้วไปตกหน้าผาสูงชันเข้าไปในดินแดนกัมพูชา ซึ่งทางน้ำนี้ก็คือเขตแนวที่ทหารกัมพูชามาทำแนวรั้วและเก็บค่าธรรมเนียมเข้าไปชมตัวปราสาทนั่นเอง ตามข้อเท็จจริงของสันปันน้ำตรงนี้ ผมว่าศาลโลกเมื่อปี 2505 ตัดสินผิดมาตั้งแต่ต้นด้วยซ้ำไป พิสูจน์กันด้วยหลักวิทยาศาสตร์เลยก็ได้ ด้วยการจำลองยอดเนินต่างๆ บริเวณนี้จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แล้วทำโมเดลออกมา จะเห็นว่าเป็นไปตามที่ผมบอกมา
 • 209
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ชวนนท์ บอกว่า ถ้าศาลโลกตัดว่าสินว่าไทยแพ้ รัฐบาลชุดนี้ต้องรับผิดชอบ แล้วจะมากล่าวหาว่ารัฐบาลชุดก่อนทำไม่ดีไว้ไม่ได้ ในกรณีนี้คือกรณีที่ไทยแพ้.... แต่ถ้าไทยชนะ ที่ชนะเพราะ ปชป.จัดชุดทนายชุดนี้ไว้ไทยจึงชนะ และนี่ต้องเป็นผลงานของ ปชป.เต็มๆไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้.... (สันดานไม่เปลี่ยนเลยน๊ะปลาบู่ "เอาดีเข้าตัว เอาชั่วเข้าคนอื่น"))
 • 208
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ดูๆไปแล้วไทยเสียเปรียบกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดเพราะฝ่ายนั้นเค้ามีฝรั่งเศสค่อยช่วยเหลือ ข้อเสียของการไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็เป็นแบบนี้แหล่ะ
 • 207
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ใครก็ได้แมร่งเอาอะไรไปตัดตัวปราสาทนั้นแล้วโยนไปไว้กลางกรุงพนมเปญที แมร่งอยากได้จนไข่สั่นแล้ว
 • 206
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เอ่อ เข้าข้างชาติไทยชาติตัวเอง กลายเป็นเสื้อเหลือง เป็นสลิ่มเป็นแมลงสาปซะงั้น ยัดเยียดกรุจัง ถ้าใช้ตรรกะแบบนี้ งั้นพวกเสื้อแดงก็คงไม่ใช่คนไทยใช่ไหม เขมรแอบแฝงสิน่ะ มาอยู่ไทยเลยได้สัญชาติไทยสินะ ย้ายไปอยู่เขมรไป เด๋วยกพื้นที่รอบเขาให้ก็ได้
 • 205
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เสียดายไม่ได้ดูเขมรขึ้นชี้แจงศาลโลกรอบที่2ด้วยว่าเป็นยังไง
  แต่ของไทยรอบสุดท้ายพลาดไม่ได้แน่นอน
 • 204
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kU_s0O1hczo#

  สู้ๆ
 • 203
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  watch?feature=player_embedded&v=kU_s0O1hczo#!

  สู้ๆ
 • 202
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  แมลงสาปดีทุกอย่าง ทำอะไรก็ดีไปหมด ไม่ต้องเถียงกันแล้ว ถุยๆๆๆๆ
 • 201
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สรุปก็คือ เจ๊า กับ เจ๊ง ก็แค่นั้น

  ถึงจะอ้างเหตุผลร้อยแปดพันเก้าก็เหอะ

  ถ้าโชคดีเป็นของเรา มันก็แค่กลับไปนับหนึ่งเรื่องเจรจาใหม่

  แล้วสิ่งที่คนไทยด่ากันจะเป็นจะตายมันจะได้อะไรขึ้นมา

  ไม่นับรวมพวกที่คลั่งชาติจนถึงขนาดไปทำสงครามนะ

  พวกนี้เลอะเทอะไปกันใหญ่ พูดเอามัีนส์ให้ดูเป็นคนดีรักชาติยิ่งชีพ

  ถ้ารักชาติกันจิงๆต้องพยายามผลักดันให้มีการบริหารปราสาทร่วมกัน

  ใช้พี้นที่ร่วมกัน อันนี้ต่างหากที่พอจะเป็นจิงได้

  ทั้งสองชาติก็ไม่ต้องขัดแย้ง ประชาชนก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่
 • 200
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทนายความฝ่ายไทยทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม แต่ไอ้รัฐมนตรีกลาโหม พูดออกมาได้ไง ว่าเจ้านโดมติงว่าล้อมรั้วล้ำเขตเขมรเข้าไปไม่กี่เมตร พูดแบบนี้เท่ากับไป ช่วยกัมพูชาในทางคดี เราใช้เรื่องนี้มาเป็นข้อต่อสู้ว่าเจ้านโดมขึ้นไปแต่ไม่เคยท้วงติงเรื่องกาล้อมรั้ว แต่คนของเรามีแซมว่าเขาติงว่าล้ำเขต เจตนามันไม่ดี ไอ้คนขายชาติ
 • 199
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  จริงอยู่ที่มีหลายคนชอบพูดว่า ทีมกฎหมายชุดนี้ ปชป. เป็นคนจัดหามาให้ แต่เมื่อครั้งก่อนเมื่อไม่นานมานี้ คุณ ชวนนท์ เพิ่งพูดออกมาด้วยตัวเองว่า ถ้าไทยแพ้ต่อศาลโลก รัฐบานชุดนี้ไม่อาจหนีความรับผิดชอบนี้ได้ ต้องรับผิดชอบ แล้วมากล่าวหาว่ารัฐบาลชุดก่อนทำไม่ดีไว้ไม่ได้ ในกรณีนี้คือกรณีที่ไทยแพ้ แต่ถ้าชนะ จะมีหลายคนพูดว่าชนะเพราะ ปชป.ได้จัดชุดทนายชุดนี้แล้วชนะ เป็นผลงานของ ปชป.เต็มๆไม่ใช่รัฐบาล แต่ก็มีหลายคนอีกล่ะที่ว่า ปชป.เอาดีใส่ตัวเอง เอาชั่วใส่คนอื่น แบบว่า ตัวเองคิด คนอื่นทำ เวลาเค้าทำสำเร็จ มักจะบอกตัวเองว่าเป็นคนคิด ริ่เริ่มก่อนทุกที ผมไม่ได้ว่าท่านไม่ดี แต่ท่านต้องยอมรับความเป็นจริงๆว่า ทุกอย่างที่ท่านคิดที่ท่านทำ มันไม่สำเร็จในยุคท่าน เพราะท่านได้แต่คิด แต่ไม่ได้ทำ มันเลย ถูกคนที่กล้าคิด กล้าทำ เอาความดีความชอบไปหมด ผมจึงขอฝากไว้ว่า ให้พูดให้น้อยๆลง แล้วใช้ความคิดให้มากๆขึ้น ไม่ใช่พูดมากกว่าคิดแบบนี้ ขอบคุณที่อ่าน บายๆ
 • 198
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ได้คืบจะเอาศอก เอาส้งติงไปก่อนไหม สาด
 • 197
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมสนับสนุน รัฐบาล พท. มาตลอด แต่ เรื่อง คดีเขาพระวิหาร ยังไง ก็ยอมให้เสียไม่ได้ ความจริง เราควรมีมาตราการ ปิดพรมแดน ไทย เขมร ให้หมดทุกช่องทางเลยด้วยซ้ำ ประเทศ เล็กๆ อย่างเขมร ถ้า ไม่มี ผีพนันไทยไปเล่น บ่อน มัน ขายของโรงเกลือ ไม่ออก อยากจะรู้ว่า ประเทศมัน จะอยู่ ยังไง
  * ครับๆเพื่อไทยก็เพื่อไทยครับ ไม่มีใครเขาไปยกให้หรอกครับทำใจให้สบายๆ และ ผมก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ถ้าไม่มีพวกจะขึ้นไปปักธง สุดท้ายเราจะกลับมาคุยกันเอง ^ _ ^
 • 196
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมสนับสนุน รัฐบาล พท. มาตลอด แต่ เรื่อง คดีเขาพระวิหาร ยังไง ก็ยอมให้เสียไม่ได้ ความจริง เราควรมีมาตราการ ปิดพรมแดน ไทย เขมร ให้หมดทุกช่องทางเลยด้วยซ้ำ ประเทศ เล็กๆ อย่างเขมร ถ้า ไม่มี ผีพนันไทยไปเล่น บ่อน มัน ขายของโรงเกลือ ไม่ออก อยากจะรู้ว่า ประเทศมัน จะอยู่ ยังไง
 • 195
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ประเทศเหรี้ยๆ
  คนก่อเหรี้ยๆ
 • 194
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พวกคลั่งชาติดูช่อง 11 ช่วงนี้นะ จะได้มีสติมากขึ้น.
 • 193
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมไม่บอกว่าเหลืองหรือแดง ใครแพ้ใครชนะเพราะ เราคนไทยเหมือนกัน
  แต่เราต้องยอมรับว่า ปี2505 ประเทศไทยแพ้ เสียตัวปราสาทให้กับกัมพูชาไปจริงๆ ทีมทนายไทยก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งศาล จึงล้อมรั้วทางขึ้นปราสาทเอาไว้
  ถ้ายอมรับไม่ได้ ซักวัน ถ้าลาวจะมาเอาพระแก้วมรกตคืน เราจะทำอย่างไร กติกาสากลมันมีอยู่
  ครั้งที่กัมพูชาจะขอขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท นพดลเซ็นชื่อ เหมือนจะเป็นคนเลวนะ แต่ถ้าเรื่องจบวันนั้น ปชปไม่ยกเลิกสัญญา กัมพูชาขึ้นทะเบียนสำเร็จ เหมือนยอมรับไปในตัว ว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรไม่ใช้ของกัมพูชา กลายเป็นว่าวันนี้เขมรแมร่งฟ้องจะเอาทั้งหมดไปเป็นของมันเลย
  ถ้าเราชนะครั้งนี้ คือเสมอตัว ยังไงก็ไม่ได้ตัวปราสาทคืน ถ้าแพ้เราจะเสียทั้งหมด
  คนไทยด้วยกันอย่าด่ากันเลยครับ
 • 192
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อย่างที่บอกเล่ะว่าไอMV กังนัมที่ตั้งใจปล่อยออกมาในตอนนี้ ฟังครั้งแรกก็รู้สึกตะงิดๆว่ามันไม่ใช่ ทั้งสำเนียงก็ไม่ใช่คน ภูมิซรอล ไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆแล้ว พอไปค้นหาต้นตอที่แท้จริงของ MV นี้น่านไง 555+ สันติอโศก กับ ผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำ(กรูว่าแล้ว)เพราะเ­นื้อหาไม่ได้เข้าใจคนในพื้นที่ช­ายแดนจริงๆเลย แถมยั่วยุปลุกระดมให้คนไทยออกมา­ขับไล่เขมร (การเมือง)ชัดๆ ชาวบ้านภูมิซรอลจริงๆนั่นน่ะเขา­ถือจอบ ถือเสียมรอเชาะหน้าพวกคุณอยู่น่­ะรู้ไว้ด้วย ยิ่งพันธมิตรนี่ไม่ต้องสืบเลยเข­าไม่ได้อยากให้พวกคุณไปเลยรู้ไว­้ด้วยนะครับ ^ _ ^
 • 191
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตอนนี้คนไทยรักชาติ ไม่ได้ต่อสู้อยู่กับเขมรเท่านั้น
  แต่ต้องต่อสู้กับพวกคนไทยขายชาติ อย่่างทักษิณและสมุนรับใช้พวกมัน
  **ขายยังไงวะ ทาสเจ๊กลิ๊มนี่ไปหม๊ดล๊ะ ^ _ ^
 • 190
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตอนนี้คนไทยรักชาติ ไม่ได้ต่อสู้อยู่กับเขมรเท่านั้น
  แต่ต้องต่อสู้กับพวกคนไทยขายชาติ อย่่างทักษิณและสมุนรับใช้พวกมัน
 • 189
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  จากที่ฟังแล้ว ไทยอาจชนะมีสูง เพราะมีหลักฐานใหม่มาลบล้างหลักฐานเดิมอย่างเด็ดขาด
 • 186
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทักษิณตัวขายชาติของแท้
 • 184
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  นพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ เสนอครม.ยุคสมัคร ย้าย วีรชัย พลาศรัย พ้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หลังทำบันทึกคัดค้านการออกแถลงการณ์ร่วมหนุนเขมรขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียว จากนั้นเดินหน้าออกแถลงการณ์ร่วมฯจนเขมรขึ้นทะเบียนมรดกโลกสำเร็จ ปัจจุบันถูก ป.ป.ช.ฟ้องอาญา 157 ต่อศาลฎีกาฯ ระบุ “ฝักใฝ่ผล
  ประโยชน์กัมพูชายิ่งกว่าผลประโยชน์ไทย”ล่าสุดทนายกัมพูชานำแถลงการณ์ฯไปแถลงต่อศาลโลก อ้างไทยเคยยอมรับอธิปไตยเหนือบริ เวณปราสาทพระวิหาร
 • 183
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สวะแดงใจเขมรก้อยังทำหน้าที่เลียแม้วใส่ร้ายคนอื่นอยู่ดี
 • 182
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขำดี เมื่อวานคนไทย อ้าปากค้างพร้อมกันทั่วประเทศ
  เมื่อทนายฝรั่งฝั่งเขมร แฉว่า
  "ทักษิณ-นพดล" ลงนามยินยอมยกแผ่นดินให้ชาวเขมรอยู่ในพื้นที่ 4.6 ตรม."
  ทนายเขมรเบิกความศาลโลกมัด

  "ทักษิณ-นพดล" ลงนามยินยอมยกแผ่นดินให้ชาวเขมรอยู่ในพื้นที่4.6ตรม.

  วันนี้คนไทยใจเขมรเงียบเป็นพิเศษ เพราะ คงเป็นที่ชัดเจนแล้ว เหล่าสาวกดูไบ คนไทย ใจเขมรทั้งหลาย ... เมื่อทนายความของเขมรออกมาแฉว่า แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ที่จัดทำโดยรัฐบาลของท่านดูไบ ภายใต้การจัดการของนายนพดล ปัทมะ นั้น ได้แนบแผนที่ ที่ไม่แสดงให้เห็นเส้นเขตแดน(แนวรั้วลวดหนามตามที่รัฐบาลไทยปี พ.ศ.2505 ได้ทำไว้ โดยในความหมายของทนายเขมรนั้น เขาพยายามบอกว่า นั่นย่อมแสดงว่าไทยยอมรับแผนที่ 1:200,000)
  ---------------------------------------------
  นพดล ปัทมะ นั้นเป็น นักเรียนทุนอานันทมหิดล >> ทำไปได้ !!??
 • 181
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  จะบอกเสื้อแดงยกเขาพระวิหารให้ก็ไม่ถูก เพราะ
  1 รัฐบาล ปชป เป็นคนไปขึ้นศาลโลกเอง
  2 ตั้งนานทำไมไม่คัดค้าน จบ หมดสิทธิ์เรียกร้องใดๆ

  3 ก็พรรค ปชป ไงเล่าที่ไปเซ็น MOU43 ระบุอัตราส่วน1:200000มันกินพื้นที่อื่นๆด้วย
  แล้วเขาก็มาตามแก้ให้ที่หลังกำลังจะไปหลอกให้เขมรมันแถลงการณ์ร่วมให้มันยอมรับว่าพื้นที่รอบๆไม่เกี่ยวนะ ของคุณแค่ตัวปราสาทเลยแผนแตกเลย
 • 178
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เชื่อในทีมงานไทยเรา ดูจากรายงานต่างๆแล้วเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่ ก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ให้ถึงที่สุดครับ ...ผลจะเป็นยังไงก็ถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้ว สุดความสามารถแล้ว สู้ๆครับ ผมคนไทยคนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาครับ
 • 177
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มีบอกแต่ของเขมร แต่ไม่มีรายละเอียดของไทย

  สงสัยอ่านได้แต่ เขมร ส่วนของเขมรก็แปลไม่ครบ

  ท่านพดล ปัทมะ ที่รัก ที่ไปเซ็นต์เห็นชอบ ยกประสาทให้เขา

  แต่ไม่ผ่านสภาที่รัก หายไปไหนหนอ

  ทำไมบอกแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว นำทหารไปรุกล้ำเขา

  ศาลก็บอกอยู่ เขาวินิจฉัย แต่ตัวประสาทให้เขมร แต่พี่ นพดล

  ดันไปเซ็นต์เห็นชอบ ยกพื้นที่ ให้เขาซะงั้น

  ถ้าอยากนี้ ไม่ขายชาติ แล้วเขาเรียกว่าอะไร หนอ !!!

  คนแถก็แถไปเรื่อย ผลประโยชน์ชาติ แต่แถให้เข้าทางเขมร

  แล้วเป็นไงละ mou43 ไม่ดี นักวิชาการ ใบ้แดกไปเลย

  กลบ แผนที่ 1ต่อ200000 ของเขมรยับ

  เพราะเราก็มีแผนที่ของเราเอง แต่มีบางคนจะยกเลิก

  ให้ไปใช้แผนที่ของเขมรทำ พวกนี้เราจะเรียกว่าอะไร "ขายชาติได้ไหม"

  ของไทยไม่เอา จะเอาแต่เขมร << อยู่เมืองไทยทำไม

  เชื่อเขมรทุกอย่าง คนไทยทำอะไร เถียงคอเป็นเอ็น

  คนเขาจะสู้เพื่อชาติ แต่ทั้งขวาง ทั้งด่า และเอาเท้าราน้ำ

  เสียชาติเกิดจริงๆ เสียชาติเกิดที่เกิดเป็นคนไทย
 • 176
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทีมทนายของไอพวกเขมร ไอแม้วมันจ้างมาไง ลงทุนนิดหน่อยได้กำไรเยอะ
 • 175
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พรรค ปชป. สู้คดีปราสาทเขาวิหารมา 50 กว่าปี แพ้ทุกคดี พึงมาชนะคดี เอาสมัยนายกยิ่งลักษณ์
 • 174
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  นารีขี่ม้าขาว ขำอ่ะ ช่วยประเทศกรูจิงจิ๊ง โง่ซะ....
 • 173
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  67 ปี พรรค แมงสาบ ไม่กล้าไปท้วงคืนเขาวิหาร
  นายกยิ่งลักษณ์ อยู่แค่ปีเดียวไปท้วงคืนเขาวิหาร
  ชั่งกล้าหาญเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยแท้ ๆ
  โดย : kokocun
  -----------------------------------------------------------
  โหไอ้นี่
  จำได้ว่าตอนสมัยสมัครบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของเขมร จะไปเอาเค้าทำไม มึงยังด่าพวกประท้วงคืนเขาพระวิหาร
  .
  พอมาสมัยอภิสิทธิ์ ที่มีปัญหากับเขมรเพราะแผนที่ไม่ตรงกัน ปชป. ไม่ยอมรับแผนที่ของเขมร มึงก็ด่า ปชป. ว่าพวกนี้ก่อสงคราม ไม่สร้างสัมพันธ์กะเพื่อนบ้าน
  .
  พอมายิ่งลักษณ์บอกว่ากล้าทวงคืน มีความกล้าหาญ
 • 172
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  /อัเหลี่ยมขายชาติ ไอ้เหล่ขายชาติ ไอ้ สวะแดงขายชาติ
 • 170
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เฮ้อ สวะแดงเลียนายจนใส่ร้ายมันได้ทุกวัน ไม่ไหวจริงๆชั่วเอาโล่จริงๆสวะแดง
 • 169
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทำใจไว้เหอะต่อให้ชนะคดีได้พื้นที่คืนก็จะมีเจ็กพระเจ้าของเมืองไทยผู้ที่คนไทยต้องกราบไหว้เช้าเย็น อยู่บ้านพระอาทิตย์ออกมาแย้งอีกว่าประสาทก็ของไทยอีกเชื่อขนมแดกได้ พวก พันธ์ทางเหลืองๆ แมร่งหลอกง่าย ให้เอาลูกสาวไปบูชาพระเจ้า ยังส่งไปเลย 555
 • 168
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  67 ปี พรรค แมงสาบ ไม่กล้าไปท้วงคืนเขาวิหาร
  นายกยิ่งลักษณ์ อยู่แค่ปีเดียวไปท้วงคืนเขาวิหาร
  ชั่งกล้าหาญเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยแท้ ๆ
  โดย : kokocun

  ไอควายนี้ มันมั่วได้ใจ ตอนนี้ ท้วงคืนเขาวิหาร หรอ คิดไปได้
  เอาข่าวมาจากช่องเสื้อแดงหรอ ไอควาย
 • 167
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คิดจะเล่นงานนพดลทำให้ต้องยกเลิก mou-43 ทำให้เป็นโมฆะ และส่อแววว่าจะเสียดินแดนเพิ่มให้เขาอีก ไอ้พวกศักดินาเล่นไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ถ้าเสียดินแดนไปโทษใครไม่ได้นะโทษตัวเองแล้วกัน
 • 166
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  67 ปี พรรค แมงสาบ ไม่กล้าไปท้วงคืนเขาวิหาร
  นายกยิ่งลักษณ์ อยู่แค่ปีเดียวไปท้วงคืนเขาวิหาร
  ชั่งกล้าหาญเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยแท้ ๆ

  โดย : kokocun

  สมควรแล้วที่เป็นควายแดงหารู้ไม่ว่าชุดทีมกฏหมายของไทยเป็นชุดที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเมื่อท่านยังดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่มืงจะลืมตาแล้วออกจากกะลาได้สักทีกูละเวทนาจริงๆกูสงสารมืงนะเป็นคนไทยด้วยกันแต่สมองมืงกูว่ามืงไปเรียนอนุบาลใหม่เถอะจะได้ไม่ต้องให้เค้าจูงจมูกอยู่แบบนี้
 • 165
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้ายึดสัญญา ที่ทาง สุขุมพัน ไปเซนไว้ ก็เท่ากับว่า ยอมรับทั้งตัวปราสาทและพื้นที่ 4.6
 • 164
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  67 ปี พรรค แมงสาบ ไม่กล้าไปท้วงคืนเขาวิหาร
  นายกยิ่งลักษณ์ อยู่แค่ปีเดียวไปท้วงคืนเขาวิหาร
  ชั่งกล้าหาญเป็นนารีขี่ม้าขาวมาช่วยประเทศไทยแท้ ๆ
 • 163
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ใครจะรื้อค้นประวัติศาสตร์ส่วนไหนมาอ้างยังไงก็ช่าง แต่ที่รู้ๆ ตัวปราสาทเขาพระวิหารถูกค้นพบโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ลูกร.4เมื่อปี 2442 แล้วมาตกเป็นของเขมรตั้งแต่ปี 2505 แต่พื้นที่รอบประสาทเป็นของไทย ทางขึ้นปราสาทก็อยู่ฝั่งไทย ใครจะไปเที่ยวต้องมาขึ้นที่ไทย ไทยเก็บค่าขึ้น ไทยได้เงิน ชาวบ้านชายแดนขึ้นไปขายของได้ แต่ตอนนี้กลายเป็นเขมรมันรุกมายึดทั้งทางขึ้น ปิดด่าน ชาวบ้านก็ไม่ได้ขายของแถมโดนไล่ที่
  เขมรมันอยากได้ทางขึ้นเขามันเลยจะเอาพื้นที่รอบปราสาท เพราะเวลาคนมาเที่ยวต้องขึ้นฝั่งไทย ไทยได้ค่าเก็บประตู ได้ค่าห้องน้ำ เขมรมันอิจฉา แล้วถ้าวันนึงถ้าเขมรได้พื้นที่รอบตัวประสาทไป ชาวบ้านชายแดนจะต้องเตรียมกลับไปสู่ยุควิ่งลงหลุมหลบระเบิดแบบสมัยเขมรแดงยึดอำนาจแน่
  * มันไม่ได้ไปหลอกครับสบายใจเถอะ ยิ่งบันไดทางขึ้นฝั่งเรายิ่งไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ แต่พื้นที่ 4.6 นี่ต้องดูกันอีกที ^ ^
 • 162
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ใครจะรื้อค้นประวัติศาสตร์ส่วนไหนมาอ้างยังไงก็ช่าง แต่ที่รู้ๆ ตัวปราสาทเขาพระวิหารถูกค้นพบโดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ลูกร.4เมื่อปี 2442 แล้วมาตกเป็นของเขมรตั้งแต่ปี 2505 แต่พื้นที่รอบประสาทเป็นของไทย ทางขึ้นปราสาทก็อยู่ฝั่งไทย ใครจะไปเที่ยวต้องมาขึ้นที่ไทย ไทยเก็บค่าขึ้น ไทยได้เงิน ชาวบ้านชายแดนขึ้นไปขายของได้ แต่ตอนนี้กลายเป็นเขมรมันรุกมายึดทั้งทางขึ้น ปิดด่าน ชาวบ้านก็ไม่ได้ขายของแถมโดนไล่ที่
  เขมรมันอยากได้ทางขึ้นเขามันเลยจะเอาพื้นที่รอบปราสาท เพราะเวลาคนมาเที่ยวต้องขึ้นฝั่งไทย ไทยได้ค่าเก็บประตู ได้ค่าห้องน้ำ เขมรมันอิจฉา แล้วถ้าวันนึงถ้าเขมรได้พื้นที่รอบตัวประสาทไป ชาวบ้านชายแดนจะต้องเตรียมกลับไปสู่ยุควิ่งลงหลุมหลบระเบิดแบบสมัยเขมรแดงยึดอำนาจแน่
 • 161
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยุคกรุงศรีอยุธยาพ.ศ.1974 รัสกานในสมdetเจ้าสามพระยาได้ยกไพร่พลรบตีเขมรจนสำเร็จ และ ยังสามารถยึดกรุงศรียโสธรปุระ หรือ
  (นครวัดนครธม)นั่นเอง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา จึงต้องถอยล่นลงไปอยู่ระแวก อุดงมีชัยและแถบพนมเปญ นับแต่นั้น พระตะบอง
  ศรีโสภณ เสียมเรียบ รวมถึง ประสาทพระวิหาร ก็ถูกรวบรวมเป็นดินแดนสยามนั่นเอง ^ _ ^
 • 160
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถาดูประวัติศาตร์ทั้ง ลาว เขมร เวียดนาม ล้วนเป็นพันธมิตรทั้งสิ้นพร้อมรบเคียงข้างกัน
  แต่ไปอ่านๆพงศวดารของหลายๆชาติในย่านนี้ บอกได้เลยว่า ไทย กับ พม่า แสบมากสมัยก่อน ^ _ ^
 • 159
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  *คุณ lowher เขาพระวิหารเคยเป็นของไทย และถูกฝรั่งเศลยึดครองไป
  *อันนี้ขอขัดแย้งนิดนึงนะครับ ปราสาทและอารยธรรมเป็นของเขามาก่อนนะครับ สยามเราไปรุกรานเขาและล่าอนานิคมยึดครองสำเร็จครับ
  ขอบคุณครับ ^ _ ^
 • 158
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ความเป็นจริง อ่านเนื้อเรื่องบทความข้างบน เราก็รู้ความเป็นมาของเขาพระวิหารแล้ว กัมพูชาได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ และเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ไม่มีในเนื้อเรื่องกระทู้นี้คือ เขาพระวิหารเคยเป็นของไทย และถูกฝรั่งเศลยึดครองไป พอมาถึงยุคญี่ปุ่นครองโลก เขาพระวิหารก็กลับมาเป็นของไทยอีกครั้ง แต่พอสงครามโลกครั้งที่2จบลง ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ฝรั่งเศลก็หาทางเอากลับมาเป็นของเขมรเหมือนเดิม ไม่รู้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยใต้ดินาสรีไทยหรือป่าว แลกกับการยอมรับว่าไทยเป็นฝ่ายพันธมิตร ไม่ใช่เป็นฝ่ายกับญี่ปุ่น ไทยเลยไม่ต้องจ่ายหนี้สงคราม แต่ต้องคืนเขาพระวิหารให้กับฝรั่งเศลเหมือนเดิม เพราะคนที่ว่าความให้ไทยชนะ ว่าไทยไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันกับญี่ปุ่น ไทยไม่ต้องกลายเป็นประเทศที่แพ้สงคราม กับคนที่ไปว่าความที่ศาลโลก แล้วแพ้ความเสียเขาพระวิหารให้เขมรไป ก็คือคนๆเดียวกัน มรว เสนีย์ ปราโมทย์ ผู้ก่อตั้งพรรค ปชป นั้นเอง แต่ไม่มีใครว่าด่าเพราะก็สู้อย่างดีที่สุดแล้ว เมื่อมีชนะก็ต้องมีแพ้เป็นธรรมดา เสียเขาพระวิหารดีกว่าจ่ายหนี้ค่าปฏิกรณ์สงครามและถูกฝรั่งเศลยึดประเทศ
 • 157
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ย้อนกลับไปอ่านความคิดเห็นของคนต้นๆ รู้สึกอนาจใจสังเวชสุดๆเลย นี้หรือคือทรัพยกรคนของไทย วันนี้ยังมีคนด่าว่าทักษิณยกเขาพระวิหารให้กัมพูชาอยู่อีก อ่านดูก็รู้เลยคนนี้เป็นโรคสมองเหลือง จอมพลผ้าขาวม้าแดงสั่งถอนกำลังทหารและตำรวจออกจากเขาพระวิหาร ตั้งแต่งปี พ.ศ 2505 ตามคำสั่งของศาลโลก ปีนั้นแหละเขามอบเขาพระวิหารให้กัมพูชา เลิกฟังคำพูดของ ปขป พธม ได้แล้ว สมองจะได้เหมือนคนปกติ จะได้รู้ว่าสิ่งไหนผิด สิ่งไหนเรียกว่าถูก แบบคนทั่วโลกเขาคิดกัน
 • 156
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  งานนี้คนไทยทุกคนลุ้นให้ชนะกันถ้วนหน้า แต่อาจจะมีบางคนที่จิตใจตํ่าช้า กลัวไทยจะชนะ รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะได้หน้า คดีนี้หยุดเรื่องสีเรื่องพรรคไว้ก่อน ผนึกจิตให้ไทยชนะน่าจะดีกว่า เสร็จแล้วอยากจะมาถกกันต่อก็เชิญตามสบาย
 • 155
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  การกระทำของอภิสิทธิ์ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกแล้ว

  อภิสิทธิ์ นายกมาจากที่2
  อภิสิทธิ์ จอมสร้างความแตกแยก ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  อภิสิทธิ์ ผลาญเงินหมดคลัง
  อภิสิทธิ์ จอมโหดสังหารหมู่ประชาชนคนไทย
  อภิสิทธิ์ เสียค่าโงหาวิธีขายไข่
  อภิสิทธิ์ เด็กเลิ้ยงแกะ ปลอมเอกสารเกณฑ์ทหาร
  อภิสิทธิ์ เอาเจ้ามาหากิน
  ล่าสุด อภิสิทธิ์ จอมรุกราน ส่งทหารไปรุกรานกัมพูชา
 • 154
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าชนะพวกเราชนะจะบอกว่า เพราะทนาย ถ้าเราแพ้จะบอกเพราะทักษิณ ต่อให้เลวยังไง คนเลวก็ต้องรักชาติ พวกคุณไม่มีหลักฐานที่ว่าทักษิณร่วมมือก็หุบปากไป ถ้าคุณบอกทักษิณโกงเงินคนเชื่อเพราะมีหลักฐานผมจะเชื่อ แต่นี่บอกโกงจะเอาบ่อแก๊ซ มันไม่เกี่ยว ถ้าบอกว่าที่ฮุนเซนทำอย่างนี้ เพราะจะได้เบี่ยงประเด็นการเมือง โดยใช้เลือดรักชาติเป็นตัวกระตุ้น ทำให้คนไม่สนใจการทำงาน จะมีน้ำหนักมากกว่าอีก เพราะฮุนเซนตั้งใจจะยกที่ดินให้เวียดนามตามสัญญา เพราะเวียดนามช่วยฮุนเซนรบ เพิ่งให้ไปเมื่อปีก่อนเองมีหลักฐานไปดูได้ เขมรกับไทยก็มีคนดีและเลวปนกันเหมือนพวกอื่นๆจะดูถูกไปเพื่อ?
 • 153
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ฮอ นัมฮง รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ได้เผยถึงเหตุผลที่กัมพูชาขอให้ศาลตีความคำพิพากษาปี 2505 เนื่องจากเหตุการณ์การรุกรานของฝ่ายไทยในช่วงปี 2551-2552 ภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วของไทย โดยพยายามย้ำว่าสาเหตุที่กัมพูชาต้องนำคดีเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลก เป็นเพราะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ ส่งกำลังทหารรุกรานประเทศกัมพูชา
  แบบนี้ต้องขอบคุณ นายอภิสิทธิ์แล้ว ที่ทำให้ไทยมีโอกาศไปชี้แจงในศาลโลก
 • 152
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อนาจใจมาดูคนไทยด่ากันเอง เวรกรรมของบ้านเมือง สงสัยต้องรอให้มีประเทศไหนสักประเทศมายึดแล้วค่อยมารักมาสามัคคีกันล่ะม้าง
 • 151
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถือแผนที่คนละฉบับก็แบบนี้แหละ เขมรมันถือแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้น
  อยากบอกพวกควายที่เห็นดีเห็นด้วยกับพวกเขมร ฝรั่งเศสมันจัดทำแผนที่ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนและเขมรที่เป็นเมืองขึ้นเป็นสำคัญ ถ้ายังมีความเป็นไทยอยู่หล่ะก็ไม่มีใครยอมรับกับแผนที่นี้หรอก
  ส่วนไทยถือแผนที่ที่เอาสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขต สันปันน้ำไม่ใช่นามธรรมที่คิดขึ้นด้วยสติปัญญา สันปันน้ำเป็นผลอันเกิดขึ้นจากลักษณะของพื้นภูมิประเทศ และย่อมเป็นลักษณะของภูมิประเทศอยู่เสมอ สันเขา แนวชะง่อนผา หรือส่วนสูงของพื้นดินเหล่านี้ย่อมจะประกอบกันเป็นเส้นสันปันน้ำธรรมชาติ
  ถ้าดูจากแผนที่ที่เอาสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งแล้วหล่ะก็เขมรกินพื้นที่มามากเหลือเกิน
  บรรพบุรุษของไทยเสียสละเสียเลือดเสียเนื้อตั้งเท่าไร กว่าจะได้พื้นที่แต่ละพื้นที่รวมกันเป็นผืนแผ่นดินไทย แต่ดันมีพวกควายถอดใจบอกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขมรซะแล้ว
 • 150
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เขมร ยังงัยก้อเป็นเขมาวันยังค่ำ โง่ ขี้โกง เห็นแก่ตัว ... นี่แหล่ะนิยามของพวกมัน
 • 149
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน…(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
  โดย : yukimae (#3062009)
  …………………………
  หลังจากแพ้คดี จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำตามมติ ครม แล้วล้อมรั้วกั้นยกเฉพาะตัวปราสาทให้เขมร โดยที่เขมรไม่ได้โต้แย้งใดๆ คือคุณเข้าใจมั้ยว่าเขาไม่ได้มาเถียงเอาตัวปราสาทแต่เขาฟ้องกันเพื่อรักษาพื้นที่รอบนอกตัวปราสาท ทั้งที่ไทยก็เคยล้อมรั้วแล้วซึ่งเขมรก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใด เขาเรียกร้องพื้นที่ที่ยังไม่สูญเสียไปเอาไว้ครับ ศาลพิพากษายกเฉพาะตัวปราสาทให้ แต่คนไทยอย่างท่านใจดีจะแถมที่ดินให้เขาอีกทั้งที่ศาลไม่ได้บอกไว้ ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกครับ ถึงได้มาต่อสู้ทางศาลอยู่นี่ไง ไม่ใช่ท่านที่ยอมตั้งแต่ยังไม่สู้แล้วมาขู่คนไทยด้วยกัน ถ้าศาลบอกว่าไม่มีอำนาจตัดสิน ท่านช่วยประท้วงว่ามันต้องเป็นของเขมรด้วยนะครับ เพราะท่านอุตส่าห์ศึกษาประวัติศาสตรชาตไทยจาก วิกิพิเดีย คงเป็นผู้มีความรู้สูง
  โดย : xuLk0l6ik
  ………………………….
  ไทยยังอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนเปนของไทย 4.6 ตร กม ไม่ได้ยกให้เขมรแต่อย่างใด จนกระทั่งพวกควายคลั่งชาติสีเหลืองมันบอกตัวปราสาทเปนของไทย พื้นที่ด้วยเรียกร้องให้ไทยรบกับกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลที่แล้วพรรคประชาธปัตย์มันก็ปะทะกับทหารกัมพูชาหลายครั้ง กัมพูชามันได้ที ยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความรวมถึงพื้นที่ทับซ้อน4.6 ตร กมด้วย หากแพ้คดีไทยต้องเสียดินแดนเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วกับพวกคลั่งชาติโง่ๆ ต้องรับผิดชอบ
  โดย : ควๅelหลืoงโง่
  ……………………….
  เหตุผลฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะเขารุกพื้นที่มาแล้ว เอาหละผมขี้เกียจเถียงเอาเป็นว่าถ้าแพ้โทษประชาธิปปัตย์ แล้วถ้าชนะหละ ท่านจะยกความดีให้ใคร
  โดย : xuLk0l6ik
  ............
  รุกมาแล้วคืออ่ะไร ผมเห็นพวกควายเหลืองมันเรียกร้องให้รัฐบาลรบเอาเขาพระวิหารคืนนะ กัมพูชาเอาทหารมาประจำในพื้นที่ทับซ้อนแล้วอ้างสิทธิ์หรือยังไงที่บอกรุกพื้นที่ ก็เหมือนกับตัวปราสาทแหละ ถ้าไทยไม่แพ้ในศาลโลก กัมพูชาก็เอาไปไม่ได้ รบกันยังไงก็สู้ไทยไม่ได้
 • 148
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ในนี้มีพวกเขมรเยอะเหมือนกันวุ๊ย
 • 147
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน…(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
  โดย : yukimae (#3062009)
  …………………………
  หลังจากแพ้คดี จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำตามมติ ครม แล้วล้อมรั้วกั้นยกเฉพาะตัวปราสาทให้เขมร โดยที่เขมรไม่ได้โต้แย้งใดๆ คือคุณเข้าใจมั้ยว่าเขาไม่ได้มาเถียงเอาตัวปราสาทแต่เขาฟ้องกันเพื่อรักษาพื้นที่รอบนอกตัวปราสาท ทั้งที่ไทยก็เคยล้อมรั้วแล้วซึ่งเขมรก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใด เขาเรียกร้องพื้นที่ที่ยังไม่สูญเสียไปเอาไว้ครับ ศาลพิพากษายกเฉพาะตัวปราสาทให้ แต่คนไทยอย่างท่านใจดีจะแถมที่ดินให้เขาอีกทั้งที่ศาลไม่ได้บอกไว้ ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกครับ ถึงได้มาต่อสู้ทางศาลอยู่นี่ไง ไม่ใช่ท่านที่ยอมตั้งแต่ยังไม่สู้แล้วมาขู่คนไทยด้วยกัน ถ้าศาลบอกว่าไม่มีอำนาจตัดสิน ท่านช่วยประท้วงว่ามันต้องเป็นของเขมรด้วยนะครับ เพราะท่านอุตส่าห์ศึกษาประวัติศาสตรชาตไทยจาก วิกิพิเดีย คงเป็นผู้มีความรู้สูง
  โดย : xuLk0l6ik
  ………………………….
  ไทยยังอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนเปนของไทย 4.6 ตร กม ไม่ได้ยกให้เขมรแต่อย่างใด จนกระทั่งพวกควายคลั่งชาติสีเหลืองมันบอกตัวปราสาทเปนของไทย พื้นที่ด้วยเรียกร้องให้ไทยรบกับกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลที่แล้วพรรคประชาธปัตย์มันก็ปะทะกับทหารกัมพูชาหลายครั้ง กัมพูชามันได้ที ยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความรวมถึงพื้นที่ทับซ้อน4.6 ตร กมด้วย หากแพ้คดีไทยต้องเสียดินแดนเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วกับพวกคลั่งชาติโง่ๆ ต้องรับผิดชอบ
  โดย : ควๅelหลืoงโง่
  ............................
  เหตุผลฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะเขารุกพื้นที่มาแล้ว เอาหละผมขี้เกียจเถียงเอาเป็นว่าถ้าแพ้โทษประชาธิปปัตย์ แล้วถ้าชนะหละ ท่านจะยกความดีให้ใคร
 • 146
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ประเด็นอยู่ที่ว่า เขมรใช้หลักฐานเท็จตลอดและมั่วมาก
  ฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนสามารถหักล้างได้
  ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวปราสาทครับ
  แต่อยู่ที่พื้นที่โดยรอบว่าเป็นของใคร
  ซึ่งฝ่ายไทยมีหลักฐานมากกว่า น่าเชื่อถือกว่า
  เขมรกำลังฆ่าตัวตาย เพราะว่ากำลังใช้หลักฐานเท็จในการต่อสู้
  ทำให้ศาลเชื่อถือฝ่ายไทยมากกว่า เพราะไทยทำตามมติศาลทุกประการ
  แต่เขมรโลภมากหรือเพราะผลประโยชน์แลกกับบ่อก๊าซในทะเล
  จึงยอมแลก
  เขมรเกือบโดนทักษิณหลอกครับ โดยเอาพื้นที่ปราสาทไปแลกกับบ่อก๊าซ ซึ่งเป็นไปได้ยาก หากเขมรชนะทักษิณได้บ่อก๊าซทันที เขมรกลัวทักษิณหลอกจึงส่งเรื่องขึ้นศาลก่อน ไม่งั้นโดนทักษิณหลักแน่ เพราะทักษิณไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวปราสาทครับ
  เข้าใจรึเปล่า งานนี้คนไทยชนะแล้วครับ แต่ไอทักษิณกับฮุนเซนแพ้เห็น ๆ
  โดย : nutrsa
  .............
  ตูว่าละ คิดไรไม่ออกลงที่ทักษิณตามเคย 5555+ ถ้าพวกเหลืองไม่คลั่งชาติเรียกร้องให้ใช้ทหารรบเอาเขาพระวิหารคืน รัฐบาลที่แล้วไม่ใช้ทหารปะทะ ศาลโลกคงไม่รับคำร้องของกัมพูชาหรอก เพราะคดีนี้สิ้นสุดตั้งแต่ปี2505แล้ว เพราะพวกสิ้นคิดไม่กี่คนทำให้ไทยอาจเสียดินแดนเลย
 • 145
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ประเด็นอยู่ที่ว่า เขมรใช้หลักฐานเท็จตลอดและมั่วมาก
  ฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนสามารถหักล้างได้

  ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวปราสาทครับ
  แต่อยู่ที่พื้นที่โดยรอบว่าเป็นของใคร
  ซึ่งฝ่ายไทยมีหลักฐานมากกว่า น่าเชื่อถือกว่า

  เขมรกำลังฆ่าตัวตาย เพราะว่ากำลังใช้หลักฐานเท็จในการต่อสู้
  ทำให้ศาลเชื่อถือฝ่ายไทยมากกว่า เพราะไทยทำตามมติศาลทุกประการ
  แต่เขมรโลภมากหรือเพราะผลประโยชน์แลกกับบ่อก๊าซในทะเล
  จึงยอมแลก

  เขมรเกือบโดนทักษิณหลอกครับ โดยเอาพื้นที่ปราสาทไปแลกกับบ่อก๊าซ ซึ่งเป็นไปได้ยาก หากเขมรชนะทักษิณได้บ่อก๊าซทันที เขมรกลัวทักษิณหลอกจึงส่งเรื่องขึ้นศาลก่อน ไม่งั้นโดนทักษิณหลักแน่ เพราะทักษิณไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตัวปราสาทครับ
  เข้าใจรึเปล่า งานนี้คนไทยชนะแล้วครับ แต่ไอทักษิณกับฮุนเซนแพ้เห็น ๆ
 • 144
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ในอดีตไทยมันจะไม่แพ้ได้ไหง พรรค ปชป.ใช้แผนที่ฝรั่งเศสเขียนให้ 1/200000 ตารางกิโลเมตร ที่ไทยรวมมือกับฝรั่งเศสเขียนขึ้นมากับมือ
  ตั้งแต การสู้คดีศาลโลกปี 2505
  MOU 43 ก็ใช้ แผนที่ฝรั่งเศสเขียนให้ทั้งนั้น
 • 143
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อย่าให้เสียสักตารางนิ้ว …. ไม่รักประเทศ ไม่ปกป้อง ก็ไปอยู่เขมรซะ
  โดย : sexy g
  ................
  ถ้าไม่แพ้คดี ไทยไม่มีทางเสียดินแดนหรอก รบกันไงก็ชนะ ที่กัมพูชามันยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความเปนเพราะพวกคลั่งชาติควายเหลืองมันดิ้นเกินเหตุ รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ดึงมาเปนประเดนการเมือง ปะทะกับกัมพูชาหลายครั้ง ถ้าไทยแพ้คดีเสียดินแดนเปนเพราะโง่ๆในประเทศทำเสียนี่ละ
 • 142
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  2505 เีราไม่ได้ทำอะไรเลย โอกาสทองเลยเป็นของเขมรมัน

  แล้วไทย จะมาทวงตอนนี้ เสียเปรียบนะ

  พวกคลั่งก็ดีแต่คลั่ง เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก

  เสียดายจริงๆ
 • 141
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อย่าให้เสียสักตารางนิ้ว .... ไม่รักประเทศ ไม่ปกป้อง ก็ไปอยู่เขมรซะ
 • 140
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน…(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
  โดย : yukimae (#3062009)
  …………………………
  หลังจากแพ้คดี จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำตามมติ ครม แล้วล้อมรั้วกั้นยกเฉพาะตัวปราสาทให้เขมร โดยที่เขมรไม่ได้โต้แย้งใดๆ คือคุณเข้าใจมั้ยว่าเขาไม่ได้มาเถียงเอาตัวปราสาทแต่เขาฟ้องกันเพื่อรักษาพื้นที่รอบนอกตัวปราสาท ทั้งที่ไทยก็เคยล้อมรั้วแล้วซึ่งเขมรก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใด เขาเรียกร้องพื้นที่ที่ยังไม่สูญเสียไปเอาไว้ครับ ศาลพิพากษายกเฉพาะตัวปราสาทให้ แต่คนไทยอย่างท่านใจดีจะแถมที่ดินให้เขาอีกทั้งที่ศาลไม่ได้บอกไว้ ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกครับ ถึงได้มาต่อสู้ทางศาลอยู่นี่ไง ไม่ใช่ท่านที่ยอมตั้งแต่ยังไม่สู้แล้วมาขู่คนไทยด้วยกัน ถ้าศาลบอกว่าไม่มีอำนาจตัดสิน ท่านช่วยประท้วงว่ามันต้องเป็นของเขมรด้วยนะครับ เพราะท่านอุตส่าห์ศึกษาประวัติศาสตรชาตไทยจาก วิกิพิเดีย คงเป็นผู้มีความรู้สูง
  โดย : xuLk0l6ik
  ...............................
  ไทยยังอ้างสิทธิ์พื้นที่ทับซ้อนเปนของไทย 4.6 ตร กม ไม่ได้ยกให้เขมรแต่อย่างใด จนกระทั่งพวกควายคลั่งชาติสีเหลืองมันบอกตัวปราสาทเปนของไทย พื้นที่ด้วยเรียกร้องให้ไทยรบกับกัมพูชา ซึ่งรัฐบาลที่แล้วพรรคประชาธปัตย์มันก็ปะทะกับทหารกัมพูชาหลายครั้ง กัมพูชามันได้ที ยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความรวมถึงพื้นที่ทับซ้อน4.6 ตร กมด้วย หากแพ้คดีไทยต้องเสียดินแดนเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วกับพวกคลั่งชาติโง่ๆ ต้องรับผิดชอบ
 • 139
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน…(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
  โดย : yukimae (#3062009)
  เห็นด้วย พวกสวะคลั่งชาติโง่เขรา อ่านซ้ะ
 • 138
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เหตูเพราะพรรคเก่าเเก่ ประชาธิปัตย์ ที่โง่เขรา ไม่ยอมทักท้วงเมื่อครั้งกระโน้น
 • 137
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน…(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
  โดย : yukimae (#3062009)
  ..............................
  หลังจากแพ้คดี จอมพลสฤษดิ์ ได้ทำตามมติ ครม แล้วล้อมรั้วกั้นยกเฉพาะตัวปราสาทให้เขมร โดยที่เขมรไม่ได้โต้แย้งใดๆ คือคุณเข้าใจมั้ยว่าเขาไม่ได้มาเถียงเอาตัวปราสาทแต่เขาฟ้องกันเพื่อรักษาพื้นที่รอบนอกตัวปราสาท ทั้งที่ไทยก็เคยล้อมรั้วแล้วซึ่งเขมรก็ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใด เขาเรียกร้องพื้นที่ที่ยังไม่สูญเสียไปเอาไว้ครับ ศาลพิพากษายกเฉพาะตัวปราสาทให้ แต่คนไทยอย่างท่านใจดีจะแถมที่ดินให้เขาอีกทั้งที่ศาลไม่ได้บอกไว้ ไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามหรอกครับ ถึงได้มาต่อสู้ทางศาลอยู่นี่ไง ไม่ใช่ท่านที่ยอมตั้งแต่ยังไม่สู้แล้วมาขู่คนไทยด้วยกัน ถ้าศาลบอกว่าไม่มีอำนาจตัดสิน ท่านช่วยประท้วงว่ามันต้องเป็นของเขมรด้วยนะครับ เพราะท่านอุตส่าห์ศึกษาประวัติศาสตรชาตไทยจาก วิกิพิเดีย คงเป็นผู้มีความรู้สูง
 • 136
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวกลูกกระโปกไอ้เหลี่ยมขอให้พวกมึงฉิบหายทุกตัว
 • 135
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขอให้คนไทยบางคนใจเป็นเขมร เป็นลูกกระโปกไอ้เหลี่ยมแบบไม่ลืมหูลืมตา ขอให้พวกมันทำมาหากินไม่ขึ้น โดนยึดบ้านที่อยู่ อาศัยเหมือนหมาตัวนึง สาธุๆ
 • 134
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ฟังแล้ว เศร้า เหมือนจะมีไส้ศึกปนอยู่ด้วย
  พูดเชิงให้ท้ายเขมร
 • 133
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าชนะก็เป็นเพราะพรรคเพื่อไทย แต่ถ้าแพ้ก็เป็นเพราะทีมกฏหมายมันเป็นชุดเดิมของประชาธิปัตย์
 • 132
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทั้งหมดทั้งปวงเป็นเพราะไอ้ฝรั่งเศสแท้ๆที่มาล่าเมืองขึ้น เขมรมันก็ยอมอยู่แล้วเพราะมันบอกว่ายอมเป็นเมืองขึ้นฝรั่งหัวทองดีกว่าเป็นเมืองขึ้นไทยอย่างเรา ถ้าเกลียดต้องเกลียดฝรั่งเศสมัน
 • 131
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มองไกล ๆ ๆ เส้นทางทุนนิยมสามานต์ เส้นทางการเอารัดเอาเปรียบไม่สิ้นสุด ฯลฯ

  จากการที่ไทยไม่เป็นสมาชิกศาล ฯ มานานแท้
  ผู้บริหาร ฯ ก็ไม่คิดแก้ไข
  ปล่อยคาคอ ไม่ลาออก ไม่คิดทำอะไร
  กระทั่งยอมให้ ขึ้นสู่ศาล ณ บัดนี้

  หากศาล ฯ พิจารณา ตรงความยุติธรรม
  ก็เท่ากับนำคดีความ สร้างความชอบธรรม เต็มปรี่
  ใช้เล่ห์ เหนือชั้น ครอง... ในคราบผู้ดี
  ทั้งที่... เลวที่สุดในแผ่นดิน คือ หากินบนคำว่า " ช่วยเขา "

  แม้หากศาล ฯ พิจารณาพิพากษา อยุติธรรม
  กรรม... จักตกกับแผ่นดิน หนักกว่าเก่า
  คำพิพากษาออกมาทั้งสองด้าน ล้วนคือทุนนิยมสามานต์ ชงเรื่องราว
  ที่สุดเขา ก็กินรวบ จ๊วบเดียว...
 • 130
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ดูในสารคดีช่อง 11 เมื่อช่วงวันหยุด สงกรานต์

  เหมือนจะพยายามบอกเป็นนัยๆ ว่า ถ้าวันนั้น บรรพบุรุตของเราไม่แกล้งโง่จำยอมให้ฝรั่งเศษขีดเส้นแบ่งเอาเขาพระวิหารไป เราอาจถูกฝรั่งเศษยึดไปเป็นเมืองขึ้นทั้งประเทศ ด้วยเหตุผลตกลงกันไม่ได้จึงต้องรบกัน ซึ่งไทยรู้ว่าแพ้แน่นอน

  จึงแกล้งโง่ยอมทุกอย่างที่ฝรั่งเศษเสนอมา ลองหาดูย้อนหลังกันดูครับ ช่อง 11 ออกอากาศวันอังคารที่ 16/4/56

  แต่วันนี้จะมาบอกว่าเราหายโง่แล้ว เพราะยังงัยฝรั่งเศษก็มายึดเราไม่ได้แล้ว เราจึงบอกว่าที่เราแกล้งโง่ยกให้คุณไปเมื่อวันก่อน เราไม่ยอมแล้วนะ

  ''จะทันไหมเนี่ย'' สมเป็นนิสัย........ดีแท้หนอ ชอบ ''ตีหัวเข้าบ้าน''
 • 129
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ฮอ นัมฮง รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา ได้เผยถึงเหตุผลที่กัมพูชาขอให้ศาลตีความคำพิพากษาปี 2505 เนื่องจากเหตุการณ์การรุกรานของฝ่ายไทยในช่วงปี 2551-2552 ภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วของไทย
  .........................

  ถ้าไทยแพ้คดี เสียดินแดน มันเป็นเพราะพวกควายเหลืองคลั่งชาติ กับพวกพรรคประชาธิปัตย์ที่เอามาเป็นประเดนทางการเมือง พวกนี้ไม่ได้ขา่ยชาตินะ แค่เสียค่าโง่ให้พวกกัมพูชา 5555
 • 128
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ดูในสารคดีช่อง 11 เมื่อช่วงวันหยุด สงกรานต์

  เหมือนจะพยายามบอกเป็นนัยๆ ว่า ถ้าวันนั้น บรรพบุรุตของเราไม่แกล้งโง่จำยอมให้ฝรั่งเศษขีดเส้นแบ่งเอาเขาพระวิหารไป เราอาจถูกฝรั่งเศษยึดไปทั้งประเทศ ด้วยเหตุผลตกลงกันไม่ได้จึงต้องรบกัน ซึ่งไทยรู้ว่าแพ้แน่นอน

  จึงแกล้งโง่ยอมทุกอย่างที่ฝรั่งเศษเสนอมา ลองหาดูย้อนหลังกันดูครับ ช่อง 11 ออกอากาศวันอังคารที่ 16/4/56
 • 127
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงพวกคลั่งชาติทั้งหลาย ถ้าพวกคุณรักชาติกันมาก หากเกิดสงครามจริงกรุณาออกไปรบนะครับ อย่าดีแต่มาเกรียนให้รกบอร์ดเลยครับ แล้วจะบอกอะไรให้ฟังนะครับ ข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่องนี้คือ ในสมัย ร.5 (ปี 2450) ทางการไทยได้ร้องขอให้ทางฝรั่งเศส (ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นผู้ดูแลกัมพูชาอยู่)จัดทำแผนที่พรมแดนให้กับทางฝั่งไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการแบ่งเขตแดน ซึ่งก็คือแผนที่ที่มีปัญหากันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่า ฝรั่งเศสได้ลากเอาเขาพระวิหารไปอยู่ฝั่งกัมพูชา แต่ฝั่งไทยไม่ได้ทำการตรวจสอบ หรือโต้แย้งใดๆ ว่าแผนที่ผิดพลาด และยังใช้แผนที่นี้เรื่อยมา จนถึงปี 2501 ที่กัมพูชา ยื่นฟ้อง ต่อศาลโลก แล้วไทยแพ้คดี เขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เพราะศาลโลกยึดตามแผนที่ฉบับนั้น จากกรณีนี้ ผมขอถามว่า สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ตรวจสอบการรับมอบแผนที่จากฝรั่งเศส มีความผิดหรือไม่ ต้องโดนข้อหาบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่หรือเป็นพวกไม่รักชาติหรือไม่ พวกคุณจะกล้าออกมาขับไล่มั๊ย รวมไปถึง นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จอมพลสฤษดิ์ ก็ต้องโดนข้อหาขายชาติด้วยหรือไม่ กล้าออกมาขับไล่หรือเปล่า ถ้าคุณอยู่ในสมัยนั้น อย่าดีแต่เกรียน...(ข้อมูลจาก วิกิพิเดีย ไปอ่านซะ จะได้ออกจากกะลา)
 • 126
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ศาลลำเอียงมาแต่ต้น ดูจากภูมิประเทศเด็กมันยังรู้เลยว่าต้องแบ่งกันยังไง
 • 125
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตรูว่าแล้ว กัมพูชา แม๋งยึดเอาแผนที่ ฝรั่งเศส มาใช้อ้าง คณะ รมช.ต่างประเทศ สุขุมพันธุ์ ตอนนั้น ก็ดันไปเซ็นรับรองแผนที่ฝรั่งเศส กัมพูชาแม๋งเลยเอามาอ้างว่าฝ่ายเรา ยอมรับเอง .... เซง เว้ย เฮ้ย!!!
 • 124
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขอให้จบด้วยดี
 • 123
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยกให้เค้าไป ปิดพรหมแดนซะ เงินทองจะได้ไม่ไหลเข้าบ่อน
 • 122
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เป้าหมายของไทยคือ ศาลพิจารณาไม่ตีความ เรามีทางเลือกแค่เสมอตัวและไม่เสียดินแดนเท่านั้น เรื่องชนะคดีแล้วได้พื้นที่ปราสาท 100% ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้
 • 118
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เลิกแบ่งสีได้แล้ว ตอนนี้มันเรื่องของประเทศจะด่ากันได้อะไร ร่วมกันเราอยู่ สมัคคีเราก็สู้เขาได้ ปรองดองกันได้แล้วประเทศไทยอย่าให้มันล่มสลายไปกับเด็กยุคหลังอย่างเราๆเลย สงสารบรรพบุรุษ ที่สร้างประเทศสร้างชาตินี้มา เราส่งกำลังใจให้เขาดีกว่าครับ
 • 117
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เลิกแบ่งสีได้แล้ว ตอนนี้มันเรื่องของประเทศจะด่ากันได้อะไร ร่วมกันเราอยู่ สมัคคีเราก็สู้เขาได้ ประดองกันได้แล้วประเทศไทยอย่าให้มันล่มสลายไปกับเด็กยุคหลังอย่างเราๆเลย สงสารบรรพบุรุษ ที่สร้างประเทศสร้างชาตินี้มา เราส่งกำลังใจให้เขาดีกว่าครับ
 • 116
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เรา เลิกพูดกันว่า เสีย รึไม่เสียกันดีกว่า เราพูดกันดีกว่าครับว่า พท. จะอ้างว่าอะไร อิอิ
 • 115
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มันเป็นปัญหาที่พรรค ปชป. สร้างเอาไว้ให้ พรรค อื่นมาตามแก้
 • 114
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  บ่่องตง กรูไม่เชื่อว่ารัฐบาลปูขายชาติจะรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ได้
 • 113
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  บ่องตง มันไม่น่าเลย...

  โดยพยายามย้ำว่าสาเหตุที่กัมพูชาต้องนำคดีเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลก เป็นเพราะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ ส่งกำลังทหารรุกรานประเทศกัมพูชา ในพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหาร และการที่กัมพูชาต้องการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น เพราะกัมพูชาต้องการให้ตีความคำพิพากษาเมื่อปี 2502 เรื่องเขตแดนที่ชัดเจน แต่ไม่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดน
 • 112
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ดูฝ่ายไทยตั้งรับไปหน่อย
  เราแค่บอกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเขมร แต่ไม่ยอมสู้ว่าเป็นของเรา
 • 111
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ทนาย ของ ปชป ก็จริงแล้วไม่คิดมั้งเหรอไอ้ รมตตปท มันจะไมม่เอาความลับที่ประชุมกันไปบอกเขมรให้รู้ก่อน เพื่อจะได้แก้ต่างไทยได้
 • 110
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  บ่องตง ไม่มั่นใจคำพูดของรัฐบวมเลย เพราะ
  1.พี่ปูและคนในพรรคหลายคนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้นำเขมร
  2.ที่ว่าแก้ได้ทุกประเด็น กลัวว่าจะแก้แบบสีข้างถลอกแบบคนในพรรคบางคนหรือแกนนำแดงบางคน
  3.จากปากทนายเขมรที่กล่าวถึงพี่ปูที่ไม่ได้คัดค้านในประเด็นสำคัญในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง
  ปล.ยังไงก็ตามจะเอาใจช่วยครับ เรื่องนี้หากสรุปแล้วไทยได้ประโยชน์ก็ถือว่า พท และพี่ปูรวมทั้งทนายเลขาตาเขได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเรื่องยกดินแดนให้เขมร ตอนนี้ไม่มีฝ่ายไหนของเชียร์สู้ๆ
 • 109
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไทยมีโกาสชนะครับ ทนายปชป.เก่งมาก
  ได้รู้จากปากทนายเขมรว่า ทักษิณยกแผ่นที่ใหม่ให้เขมรไปขึ้นทะเบียนและให้ไอเหล่เซนยินยอมขึ้นทะเบียน
  เยะเปิด ไอพวกขายชาติ มรึงไม่มีวันยกแผ่นดินไทยให้พวกเขมรได้หรอก
 • 108
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ให้ขี้ข้าเขมร ขี้ข้าฮุนเซ็นไปแก้ต่าง ก็เหมือนยอมให้เขมรตั้งแต่แรกแล้ว
 • 107
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ดีนะครับที่ทีมทนายเป็นของปชป. ไม่งั้นเตะอ้อยเข้าปากเขมรแน่
 • 106
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เมื่อประเด็นเขาพระวิหารร้อนระอุขึ้นอีกครั้ง ก็มาดูกันชัดๆอีกครั้งว่า ใครกันหนา ที่จะทำให้ไทยเสียดินแดน

  ปัญหาพิพาทเขตแดน เขมร-ไทย กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร เมื่อรัฐบาลกัมพูชาของนายกฯฮุน เซน ยื่นเรื่องร้องเรียนไปถึงยูเอ็นว่าถูกประเทศไทยบุกรุกคุกคามอธิปไตย

  ล่าสุด คณะมนตรีความมั่นคงซึ่งมี 5 ชาติพี่เบิ้ม อเมริกา รัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เป็นหัวขบวน ก็เตรียมประชุมฉุกเฉินเพื่อสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็ว!!

  นี่คือลีลาการทูตของกัมพูชาที่ต้องการ ดึงองค์กรระหว่างประเทศให้เข้ามาช่วยกดดันประเทศไทย

  สร้างภาพให้กัมพูชาเป็นฝ่ายถูกข่มเหงรังแก

  ป้ายขี้ให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในเวทีโลกไปเต็มๆ!!

  แค่นี้ยังไม่พอ ยังเตรียมยื่นฟ้องศาล โลกให้ตัดสินปัญหาเขตพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตร.กม. ว่าอยู่ในเขต แดนกัมพูชา? หรือเป็นดินแดนของไทย?

  โดยใช้คำพิพากษาศาลโลกเมื่อปี 2505 ที่ตัดสินให้เขมรชนะคดีปราสาทพระวิหารเป็นหลักฐานสำคัญ

  แสบริดสีดวงทวารมั้ยล่ะพวกเรา??

  ถามว่า ไทยมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ ต่อศาลโลกว่าพื้นที่รอบเขาพระวิหาร 4.6 ตร.กม.อยู่ในเขตแดนของไทย??

  หลักฐานสำคัญก็คือ แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาที่ “นพดล ปัทมะ” อดีต รมว. ต่างประเทศ ไปลงนามที่ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม

  แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้มีข้อความระบุชัดเจนว่า กัมพูชาจะขึ้นทะเบียนมรดกโลก “เฉพาะตัวปราสาทอย่างเดียว” โดยไม่ ล่วงล้ำดินแดนไทย

  และไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนอย่างเป็นทางการ

  นี่คือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ไม่ได้เป็นของเขมรแน่นอน!!

  เพราะถ้าพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตร.กม. อยู่ใน เขตกัมพูชาจริง กัมพูชาคงไม่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเฉพาะแค่ตัวปราสาทอย่างเดียว

  แต่ต้องรวมพื้นที่รอบตัวปราสาททั้งกระบิขึ้นเป็นมรดกโลกพร้อมกัน!!

  น่าเสียดาย ที่แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ฉบับนี้ ต้องเป็น “โมฆะ” ไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

  ก็เท่ากับไทยสูญเสียหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะใช้สู้คดี

  และถ้าหากประวัติศาสตร์ซํ้ารอย ไทยต้องเสียดินแดนแถมให้เขมรอีก 4.6 ตร.กม.ฟรีๆ

  จะเจ็บปวดแค่ไหนโปรดใช้สะดือตรอง??

  ความจริงปัญหาเขาพระวิหารอาจไม่ บานปลาย ถ้าไม่ถูกเอาไปขยายผลเป็นประเด็นการเมือง

  แต่เมื่อประเด็นปราสาทพระวิหารกลาย เป็นปัญหาระดับอินเตอร์ ไทยกับกัมพูชาในฐานะคู่กรณีก็ต้องสู้กันยิบตา

  ล่าสุด กัมพูชาพลิกลิ้นไม่ยอมรับว่าบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร 4.6 ตร.กม. เป็นพื้นที่ทับซ้อนของไทย

  โกหกหน้าด้านๆ ว่าพื้นที่ตรงนี้ เป็นของเขมรฝ่ายเดียว!!

  “แม่ลูกจันทร์” เป็นห่วงว่าเมื่อต้องสู้กันเรื่องเขตแดนทีไร ไทยมักเสียเหลี่ยมเขมรทุกที

  เพราะเขมรอ้างแผนที่ฝรั่งเศส-สยาม แต่ไทยอ้างแผนที่แอล 7017 ของ อเมริกา

  ในบันทึกข้อตกลงปักปันเขตแดนไทย-กัมพูชา ฉบับล่าสุด พ.ศ. 2543 ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รมช.ต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ได้ระบุว่าการจัดทำหลักเขตแดนให้ยึดตามแผนที่ฝรั่งเศส-สยาม (คศ.1904) เป็นแนวทาง

  แต่ไม่ได้ระบุแผนที่แอล 7017 ของอเมริกาที่ไทยใช้อ้างอิง!!

  ก็เท่ากับเราไปยอมรับแผนที่ฝรั่งเศสของเขมรฝ่ายเดียว

  ถ้าเป็นอย่างนี้ ไทยก็เสียเปรียบเขมรตามเคย.


  แม่ลูกจันทร์
 • 105
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เขาวิหาร หรือดินแดนชายแดน ไทย-กัมพูชา ใคร ๆ ก็อยากได้ แต่ความผิดพลาดของประเทศไทยในอดึตที่ไม่ทักท้วงฝรั่งเศส ที่เขียนแผนที่ลากเส้นเอาเขาวิหารและที่ทับซ้อนเข้าไปด้วย ทำให้ไทยเสียดินแดนที่สำคัญ ๆ เพราะไทยสนใจแต่รักษาดินแดนแนวอื่น ๆ และพรรค ปชป. ยังไปรับสู้คดีที่ศาลโลกจนแพ้เป็นข้อผูกพันธ์มาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งที่คนไทยก็เคย คัดค้านไม่ให้ ท่านหม่อม เสนีย์ ปราโมทย์ไปขึ้นศาลโลกแล้ว แต่ไม่ฟัง
 • 104
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เขาวิหาร มันแพ้ตั้งแต่ไทยขอร้องให้ฝรั่งเศสเขียนแผนที่ให้ไทย จนไปแพ้คดีที่ศาลโลกแล้ว พวกสลิม แมงสวาบจะชักศึกเข้าบ้าน จะรบกับ สหประชาชาติหรือไหง เดียวจะสิ้นชาติให้สักวัน
 • 103
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เสี่ยงจริงๆ ถ้าร่วมกันทำซะก็จบ เสี่ยงศาลตัดสินเป็นของเขมรหมดอะดิ
  ไอ้พวกเชียร์ให้ขึ้นศาลก็เชียร์จังอย่างนายชวนนท์ งี้ไม่คิดหรอกผลมันจะออกยังไงคิดแต่ได้ๆอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะมันมีได้ เสีย เสมอตัว
 • 102
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอหัวล้าน เจอฮุนเซนยังยกมือไหว้แทบไม่ทัน 5555555555
 • 101
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เถียงกัน
 • 100
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คดีนี้ขอแค่ ศาลไม่ตีความก็พอ.... ดูมาหลายวันแล้วกับนักเลงคีย์บอร์ด ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้น มันก็เข้ามาอคติเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้อง คนที่เขาไปสู้คดีแทนที่จะให้กำลังใจ หัดเอาสมองไปฟังที่เขาอธิบายกันบ้าง มีคำไหนบ้างที่เขาไปยอมเขมร มีแต่เขาหาเรื่องไปหักล้างเขมรทั้งหมด และอีกอย่างไทยไม่มีทางได้ตัวปราสาทพระวิหารแน่นอน เพราะไทยเรายอมรับว่ามันเป็นของเขมรตามแผนที่ฝรั่งเศส ตั้งแต่ขึ้นศาลโลกครั้งก่อน ตอนนี้ที่เขาพูดกันคือพื้นที่รอบนอกปราสาท ไม่ใช่ตัวปราสาทเพราะมันอยู่ในอธิปไตยของเขมรอยู่แล้ว
 • 99
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เมิงไปกราบเขมรสะขนาดนั้น แล้วเมิงจะให้กุเชื่อใจได้ไงวะสัส
 • 98
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  kokocun คุณเรื่องเรื่องอะไรหรือเปล่า พื้นที่ตรงนั้นเราจำเป้นต้องยกให้ฝรั่งเศสไม่ใช่เขมร เพราะช่วงนั้นเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศษ เราสู้ฝรั่งเศษไม่ได้เป็นช่วงล่าอารานิคม เขมรไม่มีประเทศเลยแล้วต่อมาฝรั่งเศษยอมคืนให้เขมรในส่วนที่เป็นของเขมรเดิม (ส่วนที่เป็นของไทยเดิมก็ต่้องกลับมากเป็นของไทย)คุณรู้ไว้ด้วยไม่ใช่้เข้าข้างพวกควานแดงตลอดยังไงมันก็ควาย
 • 97
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ขอให้สำเร็จ
 • 96
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตัวปราสาทเขาวิหาร ที่รอบบริเวณปราสาทเขาวิหาร ที่ทับซ้อน มันเสียตั้งแต่ไทยให้ฝรั่งเสสเขียนแผนที่ให้แล้ว เพราะฝรั่งเศสเขียนแผนที่เขาวิหาร ที่รอบปราสาทเขาวิหาร ที่ทับซ้อนให้อยู่ฝั่งประเทศเขมร แต่ไทยไม่เคยสนในทักท้วง เพราะไม่เป็นที่สนใจของประเทศไทย จนแพ้คดีที่ศาลโลกปี 2505

  แต่คนไทยมาหลอกกันเองว่ายังไม่เสีย เพราะคนไทยไม่กล้ารับความผิดพลาดของตัวเองในอดีต เลยปกปิดเรืองไว้เหมือนซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรม 50 ปีแล้ว พรรค ปชป. จึงไม่กล้าทำอะไร ขนาด MOU 43 พรรค ปชป. ยังต้องยอมเซ็นรับแผนที่ฝรังเศส 1/200000 ตารางกิโลเมตร แบบนี้ พรรค ปชป. หลอกประชาชนมาตลอด ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเปล่า
 • 95
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สมัยก่อนประเทศไทยยังด้อยล้าหลังมาก เสนีย์ ปราโมช์ เลยว่าความแพ้ที่ศาลโลก เพราะไทยเราไม่มีมหาอำนาจมาหนุนหลัง เพราะเรายังยอมรับแผนที่ ที่ฝรั่งเศลเขียนด้วย ผลเลยออกมาแพ้ฝรั่งเศลไม่ใช่แพ้เขมร แต่เสียเขาพระวิหารให้เขมร
 • 94
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สี่ห้าสิบปีมาแรกที่เขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา คนเสื้อเหลืองเพิ่งคิดได้ว่าควรเป็นของไทย ก็ตอน ปชป ให้กษิตออกมาข้างถนน ปลุกระดมจะไปยึดเขาพระวิหารคืน เพราะต้องการสร้างประเด็นล้มทักษิณนั้นเอง ไม่น่าเชื่อว่าคนเสื้อเหลืองบางคนที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน ไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของเขาพระวิหาร ยอมให้ ปชป สนตะพาย บอกให้ไปยึดเขาพระวิหารก็จะพากันไป บอกให้รอก่อนก็รอ สงสัยจะไม่ใช่กินแต่เมล็ดข้าว คงกินต้นข้่าวที่แห้งแล้วด้วยเป็นแน่ เซลสมองที่ไต่ตรองเลยฝ่อไปสมอง
 • 93
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โดย : kokocun (#3061315)
  ———————————————————————-
  ถ้าพ่อแม้วมันบอกกินขี้มีประโยชน์ มันก็พร้อมจะเืชื่อครับ เพราะฉนั้น ใครฟังที่มันพล่ามๆไว้ มีสมองก็คิดไตร่ตรองเองละกันครับ
  โดย : FaLLinL0vE (#3061423)
  -----------------------
  คุณยังโง่ไม่เลิกเลย ยังมีหน้าไปสอนเขา สุเทพกับพรรคประชาธิปัตติ์มันโกงไว้เยอะกว่าทักษิณซะอีก แค่มันมีมือที่มองไม่เห็นคุ้มหัวไม่งั้นมันคง คุก ก่อนทักษิณไปนานละ
 • 92
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โดยพยายามย้ำว่าสาเหตุที่กัมพูชาต้องนำคดีเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลก เป็นเพราะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ ส่งกำลังทหารรุกรานประเทศกัมพูชา ในพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหาร และการที่กัมพูชาต้องการขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้น เพราะกัมพูชาต้องการให้ตีความคำพิพากษาเมื่อปี 2502 เรื่องเขตแดนที่ชัดเจน แต่ไม่เกี่ยวกับการปักปันเขตแดน
 • 91
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โดย : kokocun (#3061315)
  ———————————————————————-
  ถ้าพ่อแม้วมันบอกกินขี้มีประโยชน์ มันก็พร้อมจะเืชื่อครับ เพราะฉนั้น ใครฟังที่มันพล่ามๆไว้ มีสมองก็คิดไตร่ตรองเองละกันครับ
 • 90
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โดย : kokocun (#3061315)
  ----------------------------------------------------------------------
  ถ้าไม่รู้จริง ๆ ก็อย่าพูดดีกว่า อย่าคิดว่าตัวเองเก่งรู้หมดทุกเรื่อง บางเรื่องผมไม่รู้ก็บอกไม่รู้ บางเรื่องไม่แน่ใจผมก็บอกไม่แน่ใจ แต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมหาแหล่งข้อมูลมาทุก ๆ ด้าน โดยการพูดหลาย ๆ คน ผมถึงจะค่อยตัดสินใจ ไม่ใช่รับรู้เฉพาะข้อมูลที่นำเสนอแล้วตนเองพอใจถึงจะรับฟัง ข้อมูลไหนขัดแย้งกับตนเองแล้ววไม่รับฟังแบบนี้ล่ะ คนไทยถึงมีแดงกับเหลือง ต่างชาติระบบรถเมล ระบบคนเดินเท้าไฟจราจร เจริญกว่ากทม. อีก เพราะคนไทยมันมัวเอาเวลากัดกันนี่ล่ะ
 • 89
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตัวปราสาทมันเป็นของเขมรอยู่แล้ว แต่พื้นที่รอบนอกถ้ายึดตามสัญญาที่ไทยทำกับฝรั่งเศสมันเป็นของเขมรทั้งหมด ถ้าไทยไม่โง่ตั้งแต่ตอนทำสัญญาครั้งนั้น ปัญหาก็จะไม่เกิดตามมาแบบนี้ ขึ้นศาลครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ชนะ เขมร90% ไทย10% แต่ถ้าคิดแบบเสมอ ถ้าไทยมีหลักฐานมากพอที่จะยันเขมรได้ก็เป็นไปได้มากพอควร ไทย60% เขมร40% ดังนั้นเราไม่มีทางชนะและได้ตัวปราสาทแน่นอน สรุปต้องมาเจรจาและพัฒนาร่วมกันอยู่ดี กรณีนี้ศาลจะต้องไม่ตีความนะ ไทยถึงจะไม่เสียประโยชน์
 • 88
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  โอนให้มันเลย...สัตย์ เมื่อไม่มีทีท่าจะเอาชนะเขมร แถมยังมีรัฐมนตรีไทยเลือดเขมรบางตัว ยังไปเข้าข้างเขาอีก
 • 87
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ในอดีตไทยเอง เป็นผู้ขอร้องให้ฝรั่งเศสเป็นผู้เขียนแผนที่ให้ แล้วฝรังเศสก็เขียนแผนที่ขึ้นมาฉบับหนึ่งสำเร็จ โดยขีดเอาเขาวิหาร และพื้นที่ทับซ้อน เข้าไปในเขตแดนเขมร ทำให้ไทยดีใจมากที่ได้แผนที่เป็นของตัวเอง และไทยก็ไม่เคยคัดค้าน แถมยังพิมพ์แผนที่ 500 กว่าแผนแจกจ่ายให้รู้โดยทั่วกันด้ว
  โดย : kokocun (#3061315)
  ----------------------------
  นี่ควายต่อจริง เค้ามัดมือชกเราไอ้ควาย
 • 86
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คราวนี้แหละ พวกชาวบ้านที่อยู่แถวชายแดนได้ย้ายออกจากที่เดิม เพราะจะกลายเป็นที่เขมรแล้ว ..
 • 85
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เขมรจะอ้างความเป็นประเทศเล็กที่ด้อยกว่าไทยในทุกทาง และเคยถูกไทยรุกรานในอดีต แต่เลี่ยงที่พูดถึงที่ไทยได้เคบช่วยเหลือในช่วงสงครามกลางเมืองที่เขมรฆ่ากันเอง และหลังจากนั้นตลอดมา นี่แหละเขมร
 • 84
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  หมาแม้วงัย อิอิที่ยกให้เขมร อิอิถ้างั้นมันไม่หนีหรอก
 • 83
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สุดยอดยุค ทักษิณ
  อีสานยกให้ เขมร
  ภาคใต้ยกให้ มาเลเซีย
  ต่อไป พม่า ลาว ขอมั่ง
  แล้วประเทศไทยจะเหลือ
 • 82
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  แล้วเมิงเป็นใคร
 • 81
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ในอดีตไทยเอง เป็นผู้ขอร้องให้ฝรั่งเศสเป็นผู้เขียนแผนที่ให้ แล้วฝรังเศสก็เขียนแผนที่ขึ้นมาฉบับหนึ่งสำเร็จ โดยขีดเอาเขาวิหาร และพื้นที่ทับซ้อน เข้าไปในเขตแดนเขมร ทำให้ไทยดีใจมากที่ได้แผนที่เป็นของตัวเอง และไทยก็ไม่เคยคัดค้าน แถมยังพิมพ์แผนที่ 500 กว่าแผนแจกจ่ายให้รู้โดยทั่วกันด้วย พอสู้คดีเขาวิหารเมือปี 2505 ศาลโลกจึงให้ไทยเป็นคนแพ้ เพราะยึดเอาตามแผนที่ฝรังเศส ที่ไทยขอร้องให้ฝรังเศสเขียนให้ แต่พวกพรรค ปชป. ทำคดีแพ้ไม่กล้าพูดความจริง กลัวคะแนนพรรคเสีย ไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบ เลยหลอกคนไทยมาตลอดมา ว่าแผนดินใต้ปราสาทเขาวิหารยังเป็นของไทย ที่ทับซ้อนยังเป็นของไทย บริเวณรอบปราสาทเขาวิหารยังเป็นของไทย แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย หลอกคนไทยทั้งนั้น เพราะไม่กล้ารับความจริง กับสิ่งที่พรรคตัวเองทำผิดพลาด เหมือนซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรม
 • 80
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  นี่ละคนไทย โทษกันไปโทษกัน ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด
  ไม่แปลกใจที่มีแต่reps ที่คิดว่าตัวเองเก่ง และรู้เรื่องดีกว่าคนอื่นๆ

  อันที่จริง ยกให้เค้าไปมันก็ไม่เห็นเป็นไรทั้งหมดนั้นละ
  พื้นที่ และเขาพระวิหาร ถ้ามันน่ารำคาญมากนัก

  บอมมันทิ้งไปเลย และเปิดสงครามกันไป
 • 79
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  หมาตัวไหนถอนตัวเองออกจากมรดกโลก
  หมาตัวไหน ยกเลิก MOU 47
  หมาตัวไหนบอกว่าแผนดินใต้ปราสาทเขาวิหารยังเป็นของไทย
  หมาตัวไหนดีแต่ปาก
 • 78
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนไทยถูกพรรค ปชป. หลอกมานานแล้ว ไม่ยอมรับความจริง เพราะในอดีต เราเป็นคนไม่สนใจเรืองเขาวิหารเอง ไม่เคยเรียกร้องสิทธิ์ในเขตแดนเอง
 • 77
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  นายสะดึกและสโตกสามแปด ถ้าคนอยากได้ที่ของเมิงหรือของๆเมิง เมิงคงกราบเท้าแล้วถวายให้โดยดีละซิ
 • 76
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไทยเป็นคนขอร้องให้ฝรั่งเศสเขียนแผนที่ให้ แล้วฝรังเศสก็เขียนแผนที่ รวมเอาเขาวิหารเป็นของเขมร แล้วไทยก็ไม่เคย กล่าวถึง สนใจ เขาวิหารเลย พึงจะมาสนใจเอาต้อนเสียเขาวิหาร
 • 75
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มึงยังจะทะเลาะกันอีกหรอวะ นี่เรากำลังจะเสียดินแดนนะครับ เสียดินแดนหนะพวกมึงฟังแล้วรู้สึกอะไรไหม แผ่นดินไทยเป็นของคนไทยทุกคน มันอยากได้พระวิหารก็เอาไปแต่ดินแดนเป็นของไทยให้มันยกออกไปเลย แต่ดูแล้วยังไงไทยก็แพ้คดี เราเสียดินแดนไปเรื่อยๆแล้วนะครับนี่หละคือผลมาจากความอ่อนแอของประเทศเราเอง เมื่อเราอ่อนแอประเทศเพื่อนบ้านที่ล้อมเราไว้พร้อมที่จะเชือดคอเราได้ตลอดเวลา และถ้าเรายังไม่สามัคคีกันอีก ประเทศก็ไม่พัฒนาก็จะมีอะไรแบบนี้วนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ อย่ารู้สึกตัวตอนสายไปเลยครับคนไทย เงินทองมากมายก็ไม่มีอะไรเทียบเท่าการอยู่ในแผ่นดินของตัวเองหรอกครับ
 • 74
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมไม่รู้ยังไง แต่เขาพระวิหารมันอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว คนไทยจำต้องย้ายหมู่บ้านออก
 • 73
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าหน้าเหลี่ยมยังอยู่ คงยกให้เขมรไปแล้ว เพราะผลประโยชน์ในภายภาคหน้ามีอีกเยอะที่หน้าเหลี่ยมจะไปกอบโกยจากเขมร..
 • 72
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  กริพเพ้น พึ่งมาอีก 3 ลำ เหลืออีก 3 ลำถ้าจำไม่ผิด
  ครบฝูกบิน รอบนี้เราไม่ตามก็ได้ใช่ม่ะเพราะเราออกจาก
  กลุ่มอะไรนั้นแหละ ถ้าฟังไม่ผิดน่ะต้องขอบคุณเสื้อเหลือง
 • 71
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมไม่เข้าใจเลยว่าพวกคุณจะเถียงกันทำไมว่าใครผิดใครถูก น่าเสียดายจริงๆ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีที่ท่องเทียวที่สวยงาม มีอาหารกินกันอย่างเพียงพอจนต้องส่งออกถึงกับพูดได้ว่าเป็นครัวของโลกได้ แต่เสียอย่างเดียวที่คนไทยไม่มีคือ ความสามัคคี สิ่งเดียวและสิ่งสำคัญที่สุด ที่คนไทยไม่มี
 • 70
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ให้ เกาหลีเหนือ ตั้งพิกัด ยิงนิวเคลียร์ ถล่ม เลย
 • 69
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  “ฮอร์ นัมฮง” ........โดยพยายามย้ำว่าสาเหตุที่กัมพูชาต้องนำคดีเขาพระวิหารขึ้นสู่ศาลโลก เป็นเพราะรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ ส่งกำลังทหารรุกรานประเทศกัมพูชา
 • 68
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตามที่ติดตามดูข่าว อาณาเขตที่ไทยนำแสดงน่าจะถูกต้อง เป็นสากลมากกว่า
 • 67
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เห็นควายแดงแต่งเพลงสดุดีฮุนเซน.. ไอ้พวกควาย
 • 66
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมว่าไทยต้องเคลื่อนกำลังไปกดดันที่ปราสาทด้วยถึงจะดูมีน้ำหนัก เอากริฟเฟนบินรอเลย
 • 65
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เมื่อไหร่ที่แพ้ก็ขอให้ใช้กริฟเพ่นอย่างเป็นประโยชน์ด้วยนะครับ ไอ้เขมรไอ้ขี้ข้าฝรั่งเศสที่เราเสียเขาพระวิหารทุกวันนี้ก็เพราะฝรั่งเศสลำเอียง
 • 64
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  กูเบื่อการเมือง...ทำการบ้านดีกว่า..
 • 63
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ...................โถ้พี่..........ที่เถียงกันมานี้........ไม่ได้มีใครรักชาติจริงหรอก...............แม่งก็บ้าการเมือง.........แล้วก็บอกอีกฝ่ายผิด........ทั้งนั้น...........ทุเรศสิ้นดี.........แล้วก็มาอ้างว่ารักชาติ.........รักชาติ....................ถุย............มาใครไม่เชื่อผม ถุย ใส่หน้าผมเลย...........
 • 62
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตอนนพดล เป็น รมว ตปท ในคืนนั้นเช้ามา สรยุทอ่านข่าว นพดลเซ็นสัญญายก พท ทับซ้อนให้เขมรเรย ลองไปหาในยุทุปสิ
 • 61
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  หลังจากคดีคั้งนั้นแล้ว
  ประเทศไทยประกาศอย่างชัดแจ้งว่าไม่รับอำนาจศาลโลกทุกอย่างก็จบ
  แต่นี่ประเทศไทยแส่ไปหาเรื่องรับอำนาจศาลโลก
  หากประเทศไทยมีอันต้องสูญเสียดินแดนไปแม้เท่าตารางนิ้วเดียว
  นายอภิสิทธ์และนายชวนต้องรับผิดชอบ
 • 60
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่ครับ.............ผมถามแบบจริงใจ...........พี่ต้องตอบแบบ....ลูกผู้ชายนะ................เราเปิดใจคุยกันจริงแค่กระทู้เดียว........................นะ..............ถ้าบ้านพี่อยู่ติดชายแดน..........พี่อยากให้ไทยเขรมรบกันไหม.................ผมแบบจริงใจนะครับ
 • 59
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนไทยแบบพี่นี้.........นี้มันชั่ง บู ล้าง ผลาญ..........ไม่สนใจคนไทยที่เค้าอยู่แถวนั้นเลย.............ผมล่ะอยากให้ พี่ อยู่ แถวนั้นจัง.........ดูซิ........จะห้าวยุ.......ให้เค้ารบกันไหมน่ะ
 • 58
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สิ่งศักดิ์ท่านรับรู้ได้....................เค้าจะเข้าข้างพี่ไหม?..............พี่ผุให้ไทยรบกับ เขรม..............คนบริสุทธิ์แถวนั้น...........จะต้องโดนจรวด....ตาย...................แค่คิดพี่ก็ บาปแล้วล่ะครับ.........
 • 57
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่ครับ...............ผมว่าพี่จะเพ้อเจ้อหนักแล้วล่ะ..........นั่งดูมันเค้าไปนะ.......ไอที่มีพิธีกรอยู่....คน สอง คนนะ........แล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะ.......ว่ามีแหล่งก๊าชแหล่งน้ำมัน......ที่เราจะเสียไปด้วยใช่ไหม.....................................คิดเป็นตุเป็นตะ
 • 56
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  สิ่งศักดิ์ท่านรับรู้ได้
  "ใครโกงชาติโกงแผ่นดิน ใครเผาบ้านเผาเมือง
  ใครจาบจ้วงเบื้องสูง รวมไปถึงพวกที่สนับสนุนคนโกงชาติโกงแผ่นดิน
  ขอให้พวกมันจงวิบัติ สาธุ!"
 • 55
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มรึงท่าทางน่าจะโง่จริงไม่ได้แกล้งโง่แน่ๆ
  การศึกษาไม่ได้ช่วยให้ฉลาดขึ้นมาเลย
  ยังมีหน้ามาถาม ไทยจะเสียดินแดนตรงไหน ควายเอ้ย
  "ตอนนี้เขมรมันแถลงต่อศาลโลกว่า ไทยรุกรานมันก่อน ทั้งที่ความจริงมันยิงระเบิดมาก่อนแล้วไทยตอบโต้ไป แถมยังยังอ้างแผนที่ 1:200000 ถ้าไทยยอมก็จะเสียดินแดนให้มันไปอีก 1.8 ล้านไร่"
  หัดติดตามข่าวสารบ้างนะไอ่ควาย
 • 54
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ............ผมว่าพี่......ไม่ได้รักชาติจริงหรอก............แค่ประสาทแดกนั่งฟังคลื่นวิทยุหรือพวกจาน..........ล้างประสาทมากไปหน่อย........................พวกมันนั่งโม้....นั่งฝอยกันเอามัน..........พี่ก็เอา...ใจผูกใจเจ็บ.............ทั้งๆที่พวกนั้น...ไม่ได้เจ็บเลยพวกมันได้เงินค่าจ้าง..........พวกมันได้เงิน.........ส่วนพี่บ้า........เป็นประสาทแดก.......มาระบายอยู่นี้น่ะ
 • 53
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  "ก่อนจะพูดเราเป็นนาย แต่พูดไปแล้ว คำพูดกลายเป็นนายเรา".......................ซึ่งเขาเตือนสติเอาไว้ว่า อย่าพูดออกไปโดยไม่ได้คิด..................ถ้าพี่รักชาติจริงปานนี้ผมว่าพี่ไปร่วมกับพันธมาร............ปักธงชาติไทยแล้ว.....................555
 • 52
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่….อ้างมั่วซั่ว…….แล้วตอบผมไม่ได้………เลยพูดแบบอื่นแทน............
 • 51
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มรึงจะไปหาแดรกที่ไหนก็ไป
  กรูไม่อยากสีซอให้พวกควายอย่างพวกมรึงฟัง
  กรูไม่ได้บ้าการเมือง ไม่ได้คลั่งชาติ
  แต่กรูไม่อยากให้ไอ่พวกเขมรที่มันคิดไม่ซื่อกับไทยมาตลอด
  จ้องจะลุกล้ำดินแดนไทยตลอดเวลา
  "บรรพบุรุษไทย สละชีพเพื่อให้ประชาติคงอยู่ให้ลูกหลายได้อาศัย
  มาบัดนี้ ลูกหลานท่านบางคนมันคิดแต่หาผลประโยชน์ส่วนตัว
  ปล่อยให้ชาติอื่นมารุกราน น่าอนาถแท้กับลูกหลานแบบนี้"
 • 50
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่....อ้างมั่วซั่ว.......แล้วตอบผมไม่ได้.........เลยพูดแบบอื่นไปเรื่อย
 • 49
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ตรงไหนที่จะเสียดนแดนต่อไป..................เร็วๆๆๆ........
 • 48
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  รอตอบอยู่ครับ.....
 • 47
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ยกเว้นต้องที่มีเรื่องกัน.......ถ้าไทยเสียดินแดนไปเรื่อยๆ ............ตรงไหนครับ..........ตอบด่วน....รออยู่
 • 46
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เห็นไหม ไม่มีปัญญาหาเหตุผลมาหักล้าง
  แถมยังแสดงธาตุแท้ออกมาให้เห็น
  ถ้าประเทศชาติ มีคนแบบมรีงหมด ประเทศไทยคงไม่ได้เป็นเอกราชมาถึงทุกวันนี้
  คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว ประเทศชาติมันจะเสียดินแดนก็ช่าง
  ขอให้กรูมีแดรกไปวันๆ ก็พอ (คิดเหมือนไอ่หน้าเหลี่ยมเลยหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว) มันก็แดรกได้ไม่นานหรอก
  ถ้าไทยเสียดินแดนไปเรื่อยๆ แล้วตกเป็นเมืองขึ้นเขา
  โคดเง่ามรึง และ อีกหลายชีวิต ไม่มีทางสุขสบายได้หรอกไอ่ควาย
 • 45
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คิดเอาเเต่ตัวเองเป็นใหญ่ ข้านี้ดี ข้านี้เก่ง ข้านี้ถูก ปล่อยวางบ้างเถอะครับมัวเเต่ด่าสาดกันไปมาหน้าคอม ข้านี้นักเลงใหญ่ประมาณนั้น ไม่สามัคคีกันก็เเล้วไปคงทำอาไรไม่ได้ เเต่ก็สังวรตัวเองใว้บ้าง เรานั้นคือคนไทยเห็นเเก่ประโยชน์สวนรวมบางเห็นเเก่ความสงบบ้าง เห็นใจ ละถนอมน้ำใจคนอื่นบ้าง อย่าลืมเราคือ "คนไทย"
 • 44
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ..............อ้าวแล้วไม่มาคุยกันล่ะ............หายไปไหนนะ.......ผมมีเวลาคุยกับพี่อีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ.......
 • 43
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถามอีกแบบ..............เค้าชนะกัน.....หรือ.....แพ้กัน..........มันไปหนักส่วนไหนบนกระบาน....ของพี่หรอครับ.....................พี่รวยขึ้นหรือจนลงหรือครับ...............นี้ตั้งหากคือความจริง........................ผมว่าพี่เอาความสะใจมากกว่านะ..........
 • 42
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ผมไม่บ้าการเมืองแบบพี่ไง................ผมก็ทำงานไปวัน....หาเลี้ยงตัวเอง.....ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน..........ไม่ทำผิดกฏหมาย........แค่นี้ก็พอแล้ว........................ถามจริงๆ มันจะชนะ....หรือ แพ้.....พี่ตายไหม
 • 41
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ่พวกควายแดง เผาบ้านเผาเมือง
  คิดแล้วไม่มีผิด ป่านนี้ยังคิดไม่ได้อีก
  ถ้ากลัวเขมรมันมาก บอกแล้วไง ไปอยู่ที่เขมรซะ
  การที่ไทยนิ่งเฉย แล้วเขมรมันจะเฉยหรือไอ่พวกควายสิ้นคิด
  พื้นที่ทับซ้อนใน MOU ก็บอกชัดเจน ห้ามน่ำประชาชนหรือทหารไปอยู่จนกว่าปักปันเขตแดนเสร็จเขมรมันก็เซ็นต์ยินยอมด้วย
  แต่มันไม่ซื่อให้ประชาชนของมันล้ำเข้ามาสร้างบ้านสร้างวัดอีก แล้วจะให้ไทยเฉยต่อไปได้ไง ไอ่พวกควาย
  มีพี่น้องที่กล้าขึ้นมาเรียกร้องปกป้องแผ่นดินไทยก้สมควรแล้ว
  จะไปให้เขมรมันลุกล้ำเขตทับซ้อนฝ่ายเดียวได้อย่างไร
  ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน มันก็จะอ้างอีกว่าไทยยินยอม เขมรมันไม่โง่เหมือนพวกควายแดงนะจะบอกให้
  ---
  ไอ่พวกควายแดงปากดี ไปหาเหตุผลมาหักล้างให้ได้ก่อนไอ่ควาย
 • 40
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เก่งๆ กันทั้งนั้น ........ ถึงเวลาจริง วิ่งหางจุกตูด
 • 39
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้ากรูประสาทแดก เพราะหวงแหนแผ่นดิน
  ไม่ให้เขมรมันย่ำยีไทย
  ก็ยังดีกว่ามรึง ไอ่พวกควายแดงไร้สมอง
  เผาบ้านเผาเมือง กลัวเขมรจนขี้ขึ้นสมอง
 • 38
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่นั่งเทียน.........หรือดูหมอมาครับ...........ว่าผมเชื่อแกนนำเสื้อแดงป่าว............ประสาทแดกใหญ่แล้ว ผมไม่เคยเปิดฟังเลย..........................สาบานต่อหน้าพระเลย................ผมว่าพี่นั้นล่ะ..........หนักแล้ว............เห็นคนอื่นเป็นเสื้อแดงหมด
 • 37
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  แม่งก็ได้แต่ด่ากันไปมาในเว็บฯ ...... ยามชาติคับขัน แทน
  ที่จะสามัคคี กลับด่ากันเหมือนหมูหมาวัวควาย
  .
  " ยามสงบ " ....... แม่งหาเรื่องกัดกัน
  " ยามศึก " ........ แม่งยังหาเรื่องด่ากัน
  ถ้ารบกับเขมรวันนี้ ........... แพ้ว่ะ

  แม่งเก่งแต่ปาก / กัดกันเหมือนหมา ...... ถึงเวลาต้องรบ
  กลัวขี้เล็ด ชาติมันจะล่มจม ก็รุ่นนี้แหละ
 • 36
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  มรึงมันไม่ได้คิคต่าง
  แต่มรึงมันเป็นพวกควายแดง
  ที่ไร้สมอง คอยฟังแต่ไอ่พวกแกนนำเดนมนุษย์
  ชักจุงตลอดเวลา
 • 35
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่ด่าคนอื่น........ว่าเป็น ควายๆๆๆ..........แค่เค้าคิดต่าง......คิดเห็นอีกแบบ...............ผมว่าพี่.....เห็นแก่ตัวมากไปหน่อยนะครับ
 • 34
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เขมรมันคบไม่ได้ ซักวัน ต้องโดนมันหักหลัง ประวัติศาสตร์เป็นบทเรียน ... พวกโกงบ้านเมือง สักวันไม่มีแผ่นดินจะอยู่
 • 33
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่ ในที่นี้ผมให้เกียรติครับ.....ผมก็ไม่ได้นับถือแบบพี่ น้อง ......กับคุณหรอก..............ผมไม่นับคน บ้าประสาทแดกการเมืองแบบคุณหลอกน่า
 • 32
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงไอ่ควาย นายสะดึกและสโตกสามแปด
  ไม่ต้องมาเรียกกรูว่าพี่ กรูไม่เคยมีญาติพี่น้องที่เป็นพวกควายแดงเหมือนโคดเง่ามรึง
  การศึกษามันไม่ได้บ่งบอกว่า ถ้าเรียนสุงแล้วจะฉลาดทันคนก็หาไม่
  คำว่า ปัญญาชน คือ คนที่มีปัญญาไตร่ตรอง อะไรดี อะไรไม่ดี
  แค่นี้ก็แสดงความโง่เขลาออกมาแล้ว ไอ่ควาย
 • 31
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าไทยทำสงครามกับเขมรจริงวันเดียวก้อถึงพนมเปญแล้วละ
 • 30
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่ครับ...........ใครหลอกผม...........ผมเชื่อใคร......พี่ว่าผมเป็นควาย......แล้วพี่ จบ อะไร มา ครับ
 • 29
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถึงไอ่ควาย นายสะดึกและสโตกสามแปด
  มรึงนั่นแหละโรคประสาท
  ประสาทถูกทำลาย จึงตกเป็นทาสคนโกงชาติให้มันหลอกได้ทุกวัน
  ก็ควายอย่างพวกมรึงมันไร้สมองไง
  หาเหตุผลที่แท้จริงไม่ได้ก้ตะแบงไปเรื่อย
  ไปเกิดใหม่เถอะชาติหน้าจะได้มีสมองเป็นของตัวเอง
  จะได้ไม่โดนจูงจมูกอีก ไอ่ควาย
 • 28
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พี่คนโกงชาติจงวิบัติ............พี่เป็นโรคประสาทการเมืองจน...เยียวยาแล้วนะครับ.........พักๆบ้างก็ได้........พี่หลอนเกินแล้วครับ
 • 27
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ่พวกควายแดง เผาบ้านเผาเมือง
  คิดแล้วไม่มีผิด ป่านนี้ยังคิดไม่ได้อีก
  ถ้ากลัวเขมรมันมาก บอกแล้วไง ไปอยู่ที่เขมรซะ
  การที่ไทยนิ่งเฉย แล้วเขมรมันจะเฉยหรือไอ่พวกควายสิ้นคิด
  พื้นที่ทับซ้อนใน MOU ก็บอกชัดเจน ห้ามน่ำประชาชนหรืทหารไปยู่
  จนกว่าปักปันเขตแดนเสร็จ
  เขมรมันก็เซ็นต์ยินยอมด้วย แต่มันไม่ซื่อให้ประชาชนของมันล้ำเข้ามาสร้างบ้านสร้างวัดอีก แล้วจะให้ไทยเฉยต่อไปได้ไง ไอ่พวกควาย
  มีพี่น้องที่กล้าขึ้นมาเรียกร้องปกป้องแผ่นดินไทยก้สมควรแล้ว
  จะไปให้เขมรมันลุกล้ำเขตทับซ้อนฝ่ายเดียวได้อย่างไร
  ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน มันก็จะอ้างอีกว่าไทยยินยอม เขมรมันไม่โง่เหมือนพวกควายแดงนะจะบอกให้
 • 26
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ..................สวัสดีครับ ตอนบ่าย ทุกคน
 • 25
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ..................คุณพี่ คนโกงชาติจงวิบัติครับ......บ้านพี่อยู่แถวไหน....พี่มีญาติอยู่ริมชายแดนแถวนั้นไหม..................ถ้าพี่มีหัวใจที่รักคนไทยด้วยกันแล้ว.........พี่ต้องรักคนไทยแถวนั้นที่ต้องหนีระเบิดแถวนั้นด้วยนะพี่.............ไม่ใช่บ้านพี่อยู่ที่อื่น....แล้ว ยุ ให้รบกัน ..........ลองให้บ้านญาติพี่ พ่อ พี่ แม่พี่ อยู่แถวนั้น........พี่จะรู้สึกยังไง.....................ปล. ผมเกิด กทม นะไม่มีญาติอยู่แถวนั้น
 • 24
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ท่านทักษิณกับท่านฮุนเซนกำลังตกล่องปล่องชิ้น เข้าด้ายเข้าเข็ม หยิบชิ้นปลามันกันทั้งคู่ แล้วอยู่ดี ๆ มึงก็ไปขวางทางเค้า สมน้ำหน้ามึงแล้วมาร์คที่โดนคนเขมรด่ากันระงมทั้งประเทศ
 • 23
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวกที่เที่ยวด่าเค้าเป็นควาย พวกมึงและโคตรมึงฉลาดกันนักรึไง เอะอะก็ไปเที่ยวด่าคนอื่นขายชาติ ไอ้เห้หัดใช้สมองคิดหน่อย
  ไอ้ชุดทนายของไทยก็เป็นชุดที่ไอ้มาร์คโคตรพ่อมึงแต่งตั้งมา เค้าอยู่กันดีๆไอ้พรรคปชป.กับไอ้พวกเอี้ยพันธมิตรก็สะเออะไปหาเรื่องอีก เค้าถึงไปฟ้องศาลโลกไง ไอ้พวกรักชาติจอมปลอมอย่าทำเป็นลืม
  ถ้าพวกมึงอยากให้สู้รบกันนัก พวกมึงก็ขอสมัครไปรบเองเลย อย่ามาทำเก่งแต่ปากหมาหน้าคอม
  ถ้ารบกันเมื่อไหร่มึงจะได้สำนึกซะทีว่าสหประชาชาติเค้าจะช่วยใคร เลิกซะทีเถอะไอ้นิสัยไม่มีดีจะอวดแต่อวดดี
  โดย : ตำรวจบ้าน (#3061071) เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15
  -------------------
  ไปว่าคนอื่นเค้าทำอย่างกับตัวเองรู้ดี ถ้าไม่มีคนเริ่มเรื่องมันจะเกิดหรือไง เรื่องมันเงียบมาตั้งนาน แล้วเกิดเพราะใคร ก่อนว่าคนอื่นหันมองตัวเองก่อนดีกว่าไหม
 • 22
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  คนมีสมองเขาคิดว่าไอ่เชมรมันสมคบกับใคร?
  มันจ้องโจมตี ปชป. ใครอยู่เบื้องหลัง?
  เขมรมันใส่ร้ายว่า ปชป ไปโจมตีมันก่อน
  ทั้งๆที่ข่าวทุกสำนัก ก็ถ่ายทอด ชาวบ้านแนวชายแดนไทยเขาก็รู้ดี
  ว่าระเบิดจากเขมรยิงมาที่ไทยก่อน
  แล้วจะให้ไทยไปกราบมันให้หยุดยิงหรืออย่างไร?
  ถ้าเป็นไอ่พรรคเพือควายและพวกควายแดงคงทำ
  แต่ ปชป. ไม่ มันยิงมา ไทยก็ยิงตอบโต้ไป สมเหตุสมผลแล้ว
  ไทยไม่ได้ขี้ข้าเขมร จะไปกลัวมันทำไม
  ถ้าไอ่พวกควายแดงกลัวเขมรโกรธ
  ก็อพยพไปอยุ่เขมรซะให้หมด ไอ่พวกกบฏทรยศชาติ
  ไอ่ขขี้ข้าไอ่หน้าเหลี่ยมโกงชาติเป็นนักโทษหนีคดี
 • 21
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พวกมึงคิดกันหน่อย เชื่อเถอะว่ายังไงเค้าก็ต้องตัดสินเหมือนเดิมเพราะถ้าตัดสินให้ไทยถูกก็เท่ากับว่าศาลคราวที่ตัดสินครั้งก่อนนั้นตัดสินผิด ฝรั่งเศสก็จะต้องเสียฟอร์มไปด้วย ดังนั้นเชื่อเถอะตัดสินครั้งนี้ไทยแพ้หรือไม่ก็เสมอตัวไม่มีทางชนะแน่นอน
 • 20
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้พวกที่เที่ยวด่าเค้าเป็นควาย พวกมึงและโคตรมึงฉลาดกันนักรึไง เอะอะก็ไปเที่ยวด่าคนอื่นขายชาติ ไอ้เห้หัดใช้สมองคิดหน่อย
  ไอ้ชุดทนายของไทยก็เป็นชุดที่ไอ้มาร์คโคตรพ่อมึงแต่งตั้งมา เค้าอยู่กันดีๆไอ้พรรคปชป.กับไอ้พวกเอี้ยพันธมิตรก็สะเออะไปหาเรื่องอีก เค้าถึงไปฟ้องศาลโลกไง ไอ้พวกรักชาติจอมปลอมอย่าทำเป็นลืม
  ถ้าพวกมึงอยากให้สู้รบกันนัก พวกมึงก็ขอสมัครไปรบเองเลย อย่ามาทำเก่งแต่ปากหมาหน้าคอม
  ถ้ารบกันเมื่อไหร่มึงจะได้สำนึกซะทีว่าสหประชาชาติเค้าจะช่วยใคร เลิกซะทีเถอะไอ้นิสัยไม่มีดีจะอวดแต่อวดดี
 • 19
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอ้กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ มึงไปรบเองไหม ไอ้ฉิบหาย เก่งแมร่งแต่หน้าคอมกับปากหมาไปวันๆ
  มึงแน่จริงไปขอสมัครเป็นทหารขอไปรบที่ชายแดนเลย
 • 18
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พวกไอ่แม้วมันขายชาติ โยนความผิดให้คนอื่น นี่แหล่ะนิสัย ควายแดงๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 17
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไอพวกเขมรกับทักษิณมันจัดฉาก มันสมยอมกัน
 • 16
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  อย่าเพิ่งด่ากันเลยว่าใครยกอะไรให้ใคร เพราะทนายเป็นชุดเดิมกับที่ อภิสิทะฺตั้งไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และผู้พิจารณาคดีก็มีสมองพอไม่ใช่ผู้พิพากษาไทยที่เงินซื้อได้ ถ้าทนายยังรักชาติจริงก็ไม่ขายชาติหรอก หรือถ้าไม่ก็ผิดตั้งแต่ผู็ที่แต่งตั้งทนายอะละ แต่คิดว่าคงไม่แพ้หรอกแต่ตัวประสาทคงจะเป็นของเขมรเหมือนเดิมเท่านั้น
 • 15
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  นี่เหละสันดานเขมร
 • 14
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  พวกโง่ มัวแต่ด่ากัน โดยไม่รู้ความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้น จะมาบอกว่าพวกเสื้อแดงยกเขาพระวิหารให้เขมร เราจะไปยกให้เขาได้ยังไงก็เพราะเขาพระวิหารมันเป็นของเขมรอยู่แล้ว อยู่ในอธิปไตยของเขมรโดยชอบธรรมดังที่ศาลได้ตัดสินในครั้งก่อน คนไทยโง่กันเองตอนทำสัญญากับฝรั่งเศษ ดันไม่อ่านสัญญาให้ละเอียด ฝรั่งเศษมันแนบแผนที่ไว้ในภาคผนวกและลากเอาเขาพระวิหารและดินแดนข้อพิพาททั้งหมดอยู่ในเขตอธิปไตยของเขมร ถ้าเอาตามแผนที่นี้ถึงทนายความไทยจะเก่งแค่ไหนก็สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขามีแผนที่เป็นรายลักษณ์อักษร และไทยก็เป็นคนเซ็นต์ยอมรับสัญญานี้เอง
 • 13
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  หาคนอื่นมาแปลได้ไหม ฟังแล้ว งง
 • 12
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ล่ามแปลภาษาได้ห่วยมาก
 • 11
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไปศึกษาข้อกฏหมายแล้วไปฟังศาลเขาแถลงสดไม่ดีกว่าหรือ จะได้ไม่มางมโข่ง
  โดย : markred

  จะไปศึกษามาขนาดไหนก้เท่านั้น ถ้าคนที่ไปทำหน้าที่มันขายชาติ

  พยายามไม่เข้าใจ หรือโง่จริงๆนิ ^ ^
 • 10
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไปศึกษาข้อกฏหมายแล้วไปฟังศาลเขาแถลงสดไม่ดีกว่าหรือ จะได้ไม่มางมโข่ง
 • 9
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เสื้อแดง มันเลว ทั้งโคตร พวกขายชาติ ฝักใฝ่ เขมร

  อย่างว่าและ อุดมการณ์ เงิน

  อุดมกาณ์ กะปู๋หมา
 • 8
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เข้าไปดูสักนิด จะได้เพิ่มหัวสมองของตัวเอง

  เข้าไปใน youtube พิมพ์ว่า MV บุญคุณฮุนเซน

  และ เพลงสรรเสริญบารมีสมเด็จฮุนเซ็น.mpg

  จะได้รู้ เสื้อแดง กับ ทักษิณ มันยกเขาพระวิหารให้เขาไปแล้ว
 • 7
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ไปเทียวช่องจอม จังหวัดสุรินทร์มา เห็นประเทศเขมร สร้างบ่อนคาสิโน ล่ำเข้ามาในแดนไทย เพราะมันเลยเส้นสันปั่นน้ำมา เพราะรองน้ำ ที่เป็นที่ต่ำ มันอยู่อยู่ฝั่งเขมร แต่บอนคาสิโนมาปลูกสร้างอยู่บนเนินขึ้นมาประเทศฝั่งไทย
 • 6
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  แล้วเมิงจะเอาพ่อแม่เมิงย้ายหนีเปล่า
 • 5
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าบ้านเมิงอยู่ที่นั่น กรูอยากรู้ว่าเมิงอยากจะให้รบมั๊ย
 • 4
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  รู้แค่ว่าตำแหน่งนายกอาจแขวนอยู่กับเขาพระวิหาร
  เพราะจะนำมาอ้างในการล้อมบ้านนางปู ก็เป็นได้
 • 3
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  เห็นมีเพลงสดุดี ไอ้เฮงซวยด้วยไม่ใช่หรือ พวกควาย
 • 2
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  ถ้าสู้ในศาลไม่ได้ ก็ท้ารบเลยครับ หมดเรื่อง เเคร์มันทำไม มีเเต่ไอพวกควายเเดงล่ะที่ไม่อยากทะเลาะกับประเทศเพื่อนพ่อมัน
 • 1
  เกาะติด :ไทย-กัมพูชา แถลงด้วยวาจา คดีเขาพระวิหาร
  0 vote
  avatar
  รอดูคนแรกของประเทศ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน