มติสนช.ผ่านพรบ.ประชามติ-ให้ส.ว.โหวตนายกฯ

สนช. ผ่าน ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ แล้ว 171 ต่อ 1 เสียง ส่งกลับ ครม. ประกาศราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เป็นกฎหมาย พร้อมส่งคำถามพ่วงประชมติ ให้รัฐสภาโหวตนายกฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี

บรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ในวาระ 2 และ 3 ภายหลังใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง ล่าสุด ที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 171 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง จากนี้จะส่งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Members (R) of the National Legislative Assembly (NLA) place their ballots into boxes as they take part in a vote on impeachment cases against ousted Thai prime minister Yingluck Shinawatra at the parliament in Bangkok on January 23, 2015. Thailand's junta-stacked parliament voted on January 23 to impeach Shinawatra, hours after prosecutors announced plans to indict her for corruption in a double blow that risks reigniting the country's bitter divisions. AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL        (Photo credit should read PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images)

ทั้งนี้ การพิจารณาในวาระ 2 รายมาตรานั้น สมาชิกบางส่วนคัดค้านการปรับแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ในมาตรา 51 จากเดิมกำหนดให้ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 สามารถยื่นหลักฐานคัดค้านการออกเสียงได้หากเห็นว่าการออกเสียงในหน่วยนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เปลี่ยนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้เหลือเพียง 10 คน ซึ่งสมาชิกกังวลว่าจะเกิดการก่อกวนคัดค้าน ทำให้ไม่สามารถประกาศผลได้ทั่วประเทศได้ กรรมาธิการจึงปรับแก้อีกครั้ง ให้เป็น 50 คน เพื่อให้อิงกับสัดส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยที่มีประมาณ 500 – 600 คน จาก 800 คน

 

มติสนช.ชงคำถามพ่วงประชามติให้รัฐสภาโหวตนายกฯ

บรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาตั้งประเด็นคำถามที่จะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อใช้ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเป็นพิจารณามติของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ที่เห็นควรให้ สนช. เสนอคำถามพ่วงในการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมให้ประเด็นคำถามให้รัฐสภาเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งสมาชิก สนช. ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นคำถามที่ วิป สนช. เสนอ

ซึ่งที่ประชุม สนช. มีมติ 142 : 16 เสียง เห็นชอบให้มีการตั้งคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และมีมติ 152 : 0 เสียง เห็นชอบ คำถาม ของ วิป สนช. โดยหลังจากนี้ สนช. จะดำเนินการส่งคำถามให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการทำประชามติต่อไป

ข้อมูล Inn

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง