ครม. เห็นชอบ ขึ้นเงินเดือน 2 ขั้น ข้าราชการใน คสช. หวังเป็นขวัญกำลังใจ

ครม. ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนพิเศษ 2 ขั้น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน คสช. 709 ราย ยันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์ตรากตรำลำบากตามที่สำนักเลขาธิการ คสช. เสนอ

เว็บไซต์ isranews.org ได้มีการเผยแพร่เอกสารอ้างว่า เป็นมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเงินเลื่อนบำเหน็จ (2 ขั้น) และการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน คสช. จำนวน 709 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการ คสช. เสนอ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, เงินเดือน, ทหาร,

โดยสาเหตุของการให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้นั้น ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ในสถานการณ์ที่มีความตรากตรำ และยากลำบากตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าราชการกลุ่มนี้เป็นการขอตัวช่วยราชการจากราชการต้นสังกัด ทำให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาบำเหน็จ (2 ขั้น) จากหน่วยต้นสังกัดเดิมน้อยลง

สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการเป็นลำดับต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

maxresdefault

ข้อมูลข่าว/ภาพ จาก isranews.org

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง