ผู้แทนไทยไม่รับบางข้อUN ปมเลิกคำสั่งคสช.ยุติปรับทัศนคติ

ผู้แทนไทย ไม่ตอบรับปฏิบัติ แต่รับมาหารือรัฐบาล ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ยกเลิกควบคุมตัว “ปรับทัศนคติ” ยุติใช้ศาลทหารตัดสินพลเรือน

เฟซบุ๊กของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานผลการประชุมทบทวนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่นครเจนีวา เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม ว่า ระหว่างการประชุม ซึ่งมีรัฐภาคีเข้าร่วม 103 ประเทศ โดยชาติสมาชิกเสนอแนะข้อปรับปรุงแก่คณะผู้แทนของไทย 249 ข้อ

65-9

และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้แทนของประเทศไทย ที่เข้าร่วมชี้แจงประกาศยอมรับข้อเสนอแนะ 181 ข้อ ส่วนอีก 68 ข้อที่เหลือนั้น ขอเวลาที่จะนำข้อเสนอแนะกลับมาปรึกษาหารือภายในประเทศอีกครั้ง โดยข้อเสนอแนะที่ไทยยอมรับ เช่น ให้สัตยาบันพิธีสารเพิ่มเติมของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาว่าด้วยการอุ้มหาย, รับรองกฎหมายต่อต้านการทรมานและการอุ้มหาย, เคารพเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพสื่อมวลชน, ยอมรับให้มีการอภิปรายสาธารณะในเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ส่วนข้อเสนอแนะที่ไทยขอรับไว้พิจารณา เช่น ยกเลิกคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดแย้งกับมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน, ยุติการควบคุมตัวผู้เห็นต่างในค่ายปรับทัศนคติ, ยุติการตัดสินลงโทษพลเรือนในศาลทหาร, ยกเลิกโทษประหาร, ให้สถานะผู้ลี้ภัยแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง เป็นต้น

สนับสนุนเนื้อหา Inn

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง