แฉซ้ำ!วัฒนางัดหลักฐานซัด ‘คสช.-อผศ.’ เอี่ยวปมขุดบึง

แฉต่อเนื่อง! วัฒนา งัด หลักฐานซัด  “คสช.-อผศ.” ตัวการร่วมหลักหลีกประกวดราคา “ขุดบึงหนองพล”  
วันที่ 15 พ.ค. 59 นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย เปิดเผยต่อกรณีการขุดลอกบึงหนองพล ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยระบุว่า  งานขุดลอกบึงหนองพล ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตกลงว่าจ้าง อผศ. เป็นผู้ดำเนินการโดยไม่ต้องประกวดราคานั้น เป็นผลมาจากที่ประชุม คสช. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ลงมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ที่ให้ อผศ. ได้รับสิทธิพิเศษในการรับจ้างทำงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐโดยไม่ต้องประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่ง อผศ. จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

66-7

 

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อผศ. ไม่มีความพร้อมมาแต่ต้นซึ่ง คสช. ทราบดีอยู่แล้ว เพราะเป็นหน่วยงานของกองทัพและรองหัวหน้า คสช. ยังเป็นนายกสภาทหารผ่านศึก ดังนั้น คสช. และ อผศ. จึงเป็นตัวการร่วมกันในความผิดฐานหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

งานที่ อผศ. ได้ทำสัญญารับจ้างจากหน่วยงานของรัฐเฉพาะในปีงบประมาณ 2558 มาจากงบกลางที่ ครม. เป็นผู้อนุมัติจำนวน 7,801,333,800 บาท ดังนั้น มูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตของ อผศ. จึงมิได้มีเพียงการขุดลอกบึงหนองพลที่มีมูลค่างาน 9,743,000 บาทเท่านั้น

ส่วนงานที่ อผศ. ได้รับไปจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐโดยไม่ต้องประกวดราคาจะมีกี่โครงการและมูลค่าเท่าไร คนที่รู้ดีที่สุดคือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบกลาง

จึงนำเอาเอกสารหลักฐานแสดงการทุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องคือ อผศ. และผู้ที่ประชุมรับทราบให้ อผศ. ได้รับสิทธิพิเศษคือ คสช. มาให้หัวหน้า คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่แล้ว

อ่่านเพิ่มเติม Watana Muangsook

ดูเอกสารทั้งหมด >>>>

ติดตามข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ news.mthai.com

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง