ครม.เห็นชอบ งบรายจ่ายปี 2560 กรอบ 2.733 ล้านล้านบาท

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ 2.733 ล้านล้านบาท

วันนี้ (16 พ.ค.) นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ 2.733 ล้านล้านบาท

699213-02

แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.104 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77  ของงบประมาณทั้งหมด และรายจ่ายลงทุนที่ 5.47 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 8.1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 1.9 หมื่นล้านบาท ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง อยู่ที่ 1.35 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ในส่วนของงบประมาณรายได้ อยู่ที่ 2.343 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่งบประมาณขาดดุล อยู่ที่ 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการกู้เงินตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 6.1 แสนล้านบาท

MThai News

ที่มา INN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง